Chuyển tới nội dung

26 Câu Trả Lời Về Những Stt Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh”. thuthuat5sao.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết 26 Câu Trả Lời Về Những Stt Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: https://thuthuat5sao.com/blog Cap tiếng Anh ngắn về cuộc sống, Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ, Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân, Cap hay bằng tiếng Anh về tình yêu ngắn gọn, Những câu nói tiếng Anh hay về độc thân, Cap tiếng Anh cực ngắn, Stt tiếng Anh ngắn dễ thương, Những câu nói tiếng Anh hay ngắn gọn.

Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh: 101 Châm Ngôn Hay Nhất [2022]

Trong bài viết này là toàn bộ những câu nói hay bằng tiếng Anh truyền cảm hứng hay nhất 2022 mà Eng Breaking mang đến cho bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm: Những câu nói được nhiều người yêu thích nhất. Những câu nói truyền cảm hứng về cuộc sống tươi đẹp. Những câu nói sẽ thay đổi bạn (mãi mãi). Những câu nói hài hước khiến bạn phải bật cười. Và đặc biệt, những câu nói tiếp cho bạn thêm sức mạnh để kiên trì trên con đường tự học và chinh phục tiếng Anh. Vậy chắc chắn bạn sẽ thích bài viết này với phương pháp learn Engbreaking của chúng tôi. Hãy đọc tiếp! A – Những câu nói hay bằng tiếng Anh được nhiều người yêu thích nhất (Trên Goodreads) 1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra. 2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi chút mong manh. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi thấy khó điều khiển bản thân. Nhưng nếu bạn không thể quản lý được tôi những lúc xấu xa nhất đó, thì chắc chắn bạn cũng không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi. 3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất. 4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ. 5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục. 6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả. 7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau. 9. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu. 10. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _ 11. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng. 12. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác. 13. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến. 14. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật. 15. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản. 16. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You! Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả. 17. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra. _ Trích: Những câu nói tiếng Anh hay nhức nhối_ 18. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn. 19. Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger Đôi khi con người ta thật đẹp. Họ đẹp không phải ở vẻ ngoài. Không phải ở lời họ nói. Chỉ vì họ là chính họ. 20. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp. 21. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi. 22. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai. 23. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết. 24. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái. 25. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối. B – Những câu nói truyền cảm hứng về một cuộc sống tươi đẹp 26. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao. 27. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng 28. This too, shall pass. —Anonymous Rồi mọi chuyện sẽ qua. 29. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất. 30. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua. 31. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình. 32. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào. 33. Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng. 34. No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn. 35. The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó. 36. You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad Bạn không thể đi vòng quanh và xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt. 37. There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky Không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi. 38. Be where your feet are — Anonymous Hãy sống với hiện tại. 39. It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước. 40. The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào. 41. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. 42. It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó. 43. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng. 44. Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi. 45. Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _ 46. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn. 47. There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang bộ thôi. 48. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn. 49. Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi. 50. Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác. C – Những câu nói hay bằng tiếng Anh sẽ thay đổi bạn (mãi mãi) 56. Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng. 57. I love those who can smile in trouble… — Leonardo da Vinci Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối. _ Những câu nói tiếng Anh hay_ 58. Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee Thì giờ rất quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa. Nếu bạn yêu cuộc sống, đừng lãng phí thời gian, bởi thời gian là thứ tạo nên cuộc sống. 59. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ. 60. Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học về nhạc cụ đó khi bản nhạc cứ tiếp tục. 61. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật. 62. Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu. 63. The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert Trái tim, giống như chiếc dạ dày, muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng. 64. The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren Trò đời là bạn phải học được cách đối phó với nó. 65. Life is too important to be taken seriously. — Oscar Wilde Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó. 66. What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn. 67. Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất tâm hồn, trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất. 68. I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn. 70. Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua; nhưng nó phải tiếp tục được sống hướng về phía trước 71. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn. 72. Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _ 73. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào. 74. You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese. Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai đó ghét đào. 75. I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình. D. Những câu nói hài hước khiến bạn phải bật cười 76. Life is short, smile while you still have teeth. Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng. 77. 3 most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside. Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi. 77. When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often. Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn. 78. I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode. Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi. 79. You never know what you have until… you clean your room. Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng của bạn. 80. I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head. Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình. 81. The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng. 82. People say nothing is impossible, but I do nothing everyday. Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày. 83. Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ. 84. Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt. 85. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu về vấn đề. 86. I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding. Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy. 87. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of. Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định chiếc cửa sổ nào mà bạn có thể ném họ ra từ đó. 88. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure. Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu, bạn biết không, để cho chắc chắn. 89. Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc. 90. The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc trở nên tồi tệ là vì anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ. 91. Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), theo cách đó khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả dặm và có giày của họ. 92. Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous Đàn ông như thể những tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không tạo ra được nhiều mối quan tâm. 94. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Và luôn luôn là vậy, cả hai bên đều cùng thất vọng. 95. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm. 96. Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải. 97. People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày. 98. Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi. 99. Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại. 100. Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó. 101. I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy. E – Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu 102. Love isn’t something you find. Love is something that finds you. Tình yêu không phải thứ để bạn đi tìm. Tình yêu sẽ tìm thấy bạn 103. A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love. Một bông hoa không thể nở nếu thiếu ánh nắng mặt trời, cũng như con người không thể sống nếu không có tình yêu. 104. It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight. Đó là tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn cuối cùng, và từ cái nhìn mãi mãi. 105. Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you. Tình yêu chưa trưởng thành nói: “Anh yêu em vì anh cần em.” Tình yêu trưởng thành sẽ nói “Anh cần em vì anh yêu em”. 106. To love and be loved is to feel the sun from both sides. Yêu và được yêu là được cảm nhận ánh nắng từ cả hai phía. 107. Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us. Tình yêu là ân sủng cao cả nhất của nhân loại, là quyền thiêng liêng nhất của con người và là sợi dây bằng vàng liên kết chúng ta. 108. Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred. Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu là khả năng biến mọi thứ trở nên thiêng liêng. 109. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. Chúng ta hãy luôn mỉm cười khi gặp nhau, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu. 110. Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing. Tình yêu là khi anh ấy trao cho bạn một mảnh tâm hồn mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị thiếu. 111. Life is the flower for which love is the honey. Cuộc sống là một bông hoa mà tình yêu chính là mật ngọt. 112. We are born of love; Love is our mother. Chúng ta được sinh ra từ tình yêu. Tình yêu chính là mẹ của chúng ta. 113. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye Đôi khi trái tim nhìn thấy điều mà đôi mắt không thấy. 114. Love is when the other person’s happiness is more important than your own. Tình yêu là khi hạnh phúc của một ai đó khác quan trọng hơn hạnh phúc của chính bạn. 115. I look at you and see the rest of my life in front of my eyes. Anh nhìn em và anh thấy cả phần đời còn lại của mình ngay trước mắt. 116. You can’t blame gravity for falling in love. Bạn không thể trách luật hấp dẫn khi bạn “đổ” ai đó được. 117. True love is eternal, infinite, and always like itself. Tình yêu đích thực luôn vĩnh cửu, vô tận và đúng như bản chất của nó. 118. Love makes your soul crawl out from its hiding place. Tình yêu khiến tâm hồn bạn chui ra khỏi nơi ẩn náu của nó. \ 119. Love is friendship that has caught fire. […] It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses. Tình yêu là tình bạn bén lửa mà thành. Nó không hoàn hảo và chấp nhận cho những điểm yếu của con người. 120. Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same. Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi không thể chạm vào, nhưng hương thơm của nó vẫn khiến cả khu vườn trở nên hạnh phúc. 121. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. Được ai đó yêu sâu đậm sẽ cho bạn sức mạnh, còn yêu ai đó sâu đậm sẽ khiến bạn có thêm dũng khí. F – Những Câu Thả Thính Bằng Tiếng Anh Cực Thú Vị 121. I don’t know what my future holds, but I’m hoping you are in it. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh hy vọng sẽ có em ở đó. 122. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much. Chỉ mất vài giây để nói rằng em yêu anh, nhưng sẽ mất cả đời để cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào. 123. Are you a thief? Cause you stole my heart!!! Có phải em là một tên trộm? Vì em vừa đánh cắp trái tim anh!!! 124. Do you know which side of my heart? It’s beside you! Anh có biết tim nằm ở bên nào không? Chính là ở bên anh đấy! 125. I’m this fat because I have you in my heart. Em béo thế này là vì có anh trong tim đấy. _ Trích: Những câu nói bằng tiếng Anh hay _ 126. Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror. Hỏi anh điều gì khiến anh hạnh phúc đến thế rồi anh sẽ đưa em một tấm gương. 127. I’m not good at anything… except loving you. Anh không giỏi làm gì cả… trừ việc yêu em. 128. Did you hurt yourself… when you fell from the heavens? Em có đau không…. lúc rơi từ thiên đường xuống ấy? 129. You remind me of my next girlfriend. Em khiến anh nhớ đến bạn gái tương lai của mình. 130. Are you tired of keeping going in my mind? Anh có mệt không khi cứ quanh quẩn trong tâm trí em như thế? 131. I’m no organ donor, but I’d be happy to give you my heart. Em không định hiến tạng, nhưng em rất vui lòng giao trái tim mình cho anh. 132. I love you without knowing how, why or even from where. Anh yêu em mà không biết như thế nào, tại sao và từ đâu mà ra. _ Những câu nói bằng tiếng Anh hay _ 133. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you. Anh yêu em không phải bởi vì em là ai, mà bởi vì anh là ai khi ở bên em. 134. To the world you may be one person, but to one person you may be the world. Đối với thế giới bạn có thể chỉ là một ai đó, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _ 135. There are many ways to be happy, but the fastest way is seeing you. Có rất nhiều cách để trở nên hạnh phúc, nhưng cách nhanh nhất là nhìn thấy em. 136. I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you. Em từng nghĩ chẳng có giấc mơ nào thành sự thật, nhưng điều đó đã thay đổi ngay khi em nhìn thấy anh. 137. I bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do. Anh cá là tất cả pháo hoa trên thế giới này cũng không thể thắp sáng thế giới của anh như em. 138. If I could change the alphabet, I would put U and I together. Nếu có thể thay đổi bảng chữ cái, em muốn để U và I cạnh nhau. 139. It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing? Người ta vẫn nói chẳng có gì là mãi mãi. Em có thể trở thành “chẳng có gì” của anh không? _ Những câu nói bằng tiếng Anh hay _ 140. Once I’m with you, nobody else matters. Khi em bên anh, những người khác không còn quan trọng nữa. Lời kết Tất cả những câu châm ngôn tiếng Anh ở trên đều được dịch theo nghĩa đen và bạn phải suy nghĩ một chút thì mới thấm thía được cái tinh túy và ý nghĩa của chúng. Và hãy nhớ, kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi, bạn vẫn sẽ phải làm lại nếu bạn chỉ ngồi đó. Những câu châm ngôn trên có đánh thức động lực học tiếng Anh của bạn không? Với website học tiếng Anh Eng Breaking, chúng tôi tin rằng sự thay đổi ấy nằm ở chính bạn. Bạn tâm đắc với câu nói nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới. Chúc cho bạn sớm thành công chinh phục tiếng Anh giao tiếp! Bạn có thể muốn xem: Tên hay cho bé trai tiếng Anh Tên tiếng Anh đẹp cho bé gái Tục ngữ Việt Nam phổ biến dịch sang tiếng Anh là gì?

Hương Lý cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi
Trang Mie Học có dễ không ạ, m hay nản lắm
Phương Anh Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa
Linh Đàm Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa. Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy
Hương Trần Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn
Long b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?
Trịnh Vy Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học. Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước. Thực sự cách học này ổn áp lắm!
Phương Kyu app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy
Chị Ba mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

 • Nguồn: engbreaking.com
 • Lượt Views: 86017
 • Ngày đăng bài: 24 phút trước
 • Số lượng downloads: 167
 • Số lượt likes: 2196
 • Số lượt dislikes: 10
 • Tiêu đề Website: Những câu nói hay bằng tiếng Anh: 101 châm ngôn hay nhất …
 • Mô tả của Website: TOP 101 những câu nói hay bằng tiếng Anh về cuộc sống sẽ truyền cảm hứng cho bạn dù bạn đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Đọc ngay thôi!

#38 Motivational quotes – Những câu nói Tiếng Anh truyền cảm hứng


Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Hiện nay có rất nhiều câu nói tiếng Anh hay được các bạn trẻ sử dụng, không chỉ trong giao tiếp hằng ngày, mà nó còn xuất hiện trên các dòng status, trở thành châm ngôn, động lực giúp họ phấn đấu, suy nghĩ tích cực trong cuộc sống và cả công việc. Vì thế, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống đang được nhiều người sử dụng. Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống Tiếng Anh thật sự là một ngôn ngữ thú vị, có những câu dù chỉ vài ba từ nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc. Và những người bản ngữ thường sử dụng các câu nói tiếng Anh hay trong giao tiếp hàng ngày. Cụ thể như: 1/ Learn to earn, not to save. – Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm. 2/ Life is not fair – get used to it! – Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng! 3/ Life is short, Smile while you still have teeth! – Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể! 4/ Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên. 5/ Silence is the most powerful scream. – Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất. Một số người đã dùng những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống để làm động lực giúp bản thân vượt qua khó khăn, trở ngại trong cuộc sống hay lấy đó làm bài học để bước gần hơn đến thành công. Vì thế ta có thể thấy rằng, những câu nói tiếng Anh không những truyền cho ta kiến thức mà còn cho ta cả sức mạnh để vững bước trên đường đời. Cuộc sống là một hành trình không ngừng nâng cao bản thân. Hãy thử kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình để lên kế hoạch cải thiện bản thân bạn nhé! 1/ The busy have no time for tears. – Người bận rộn không còn thời gian để khóc. 2/ When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. 3/ An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 4/ Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. – Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. 5/ Move on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page. – Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới! 6/ Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. … Còn rất nhiều những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống mà các bạn có thể tìm hiểu thêm để sử dụng trong giao tiếp hàng ngày và giúp bạn tăng vốn từ tiếng Anh nhanh chóng. Hi vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức, nhiều bài học bổ ích để làm cho cuộc sống mỗi ngày luôn tươi đẹp, ý nghĩa. Và nếu muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh để có cuộc sống, công việc tươi đẹp hơn, đừng quên ghé thăm Wall Street English bạn nhé!
 • Nguồn: wallstreetenglish.edu.vn
 • Lượt Views: 100875
 • Ngày đăng bài: 26 phút trước
 • Số lượng downloads: 72244
 • Số lượt likes: 4649
 • Số lượt dislikes: 10
 • Tiêu đề Website: Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống – Wall Street English
 • Mô tả của Website: Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống · 1/ Learn to earn, not to save. – Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm. · 2/ Life is not fair – get used to …

[Motivational quotes ] Cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh – những câu nói tiếng anh truyền cảm hứng


Những câu nói tiếng anh hay và đáng suy ngẫm về cuộc sống

5 Tháng Mười Một 2020

Những câu nói tiếng Anh hay sẽ truyền động lực giúp chúng ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và nuôi dưỡng niềm đam mê với ngoại ngữ. Hãy suy nghĩ tích cực cùng những câu châm ngôn ý nghĩa dưới đây nhé!

Xem thêm:

Những câu châm ngôn được nhiều người yêu thích nhất

Don’t cry because it’s over, smile because it happened – Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I’m out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

You’ve gotta dance like there’s nobody watching. Love like you’ll never be hurt. Sing like there’s nobody listening. And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn phải nhảy như không một ai đang xem. Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương. Hát như không ai nghe thấy. Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.

You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong 3 từ tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó tiếp tục.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới. Phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong đợi kết quả khác nhau.

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có hai cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ là một phép lạ.

It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Không nên chìm đắm trong những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

Good friends, good books, and a sleepy conscience: This is the ideal life. ― Mark Twain

Những người bạn tốt, những cuốn sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi chúng ta tạo nên những kế hoạch khác.

I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be ― Douglas Adams, The Long Dark Tea. – Time of the Soul

Tôi có thể đã không đi đến nơi tôi định đến nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi cần đến.

Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

Đôi khi câu hỏi phức tạp và câu trả lời lại đơn giản.

Today you are you, that is truer than true. There is no one alive who is youer than you. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân mình đâu.

I’m not afraid of death. I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ cái chết. Tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính mình mà cuộc sống là tự hoàn thiện bản thân.

Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi người ta đẹp. Không phải ở ngoại hình. Không phải ở lời họ nói. Mà chỉ trong những gì họ đang có.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống như việc cưỡi một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải di chuyển liên tục.

Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc đời tôi.

Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Nhiều thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại với bất kỳ ai.

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học từ đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn thì cách họ nói về bạn cũng khác. Bạn cảm thấy an toàn và thoải mái.

But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được an ủi bởi lời nói dối.

Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Đôi lúc bạn cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi giữa guồng quay công việc và cuộc sống. Bạn muốn tìm những status tiếng Anh, quotes tiếng Anh hay và phù hợp với cảm xúc lúc này để đăng lên mạng xã hội. Vậy tại sao không thử ngay những cap tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa sau đây nhỉ.

This too, shall pass – Anonymous

Mọi chuyện rồi sẽ qua.

Don’t wait for the perfect moment, take a moment and make it perfect. – Zoey Sayward

Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời hơn.

How wonderful life is, now you are in the world.

Điều tuyệt vời trong cuộc sống chính là việc bạn có mặt trên thế giới này.

Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life.

Không phải ai cũng trở thành một phần quan trọng trong tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua để dạy cho bạn những bài học trong cuộc sống.

Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.

Đừng khóc vì quá khứ, nó đã qua rồi. Đừng căng thẳng vì tương lai, nó chưa đến. Hãy sống cho hiện tại và làm nó trở nên tươi đẹp.

Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things. – Robert Brault

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, vì một ngày nào đó bạn có thể nhìn lại và nhận ra chúng là những điều lớn lao.

Cuộc sống là những gam màu đa sắc. Do đó, đừng cảm thấy nản chí hay bực bội vì bất cứ điều gì xảy ra. Vì tất cả mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Vậy nên, nghỉ mắt một xíu và tiếp tục nghiền ngẫm những câu nói tiếng Anh hay này nhé.

People have different reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box. – Kevin Spacey

Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc sống của họ. Bạn không thể quy chụp rằng tất cả những lý do đó đều giống nhau.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc đời thấy bạn có hàng ngàn lý do để mỉm cười.

Life is a story. Make yours the best seller.

Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

The busy have no time for tears.

Người bận rộn không có thời gian để khóc.

When one door closes, another opens. But we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us. – Alexander Graham Bell

Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu và tiếc nuối về cánh cửa đã đóng mà chúng ta không thấy cánh cửa đã mở ra cho chúng ta.

Có thể những câu nói tiếng Anh hay này sẽ thay đổi bạn trong tương lai. Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ cảm thấy chúng đúng với những gì đang diễn ra với bản thân. Điều quan trọng là, hãy giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết thích hợp nhất. Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn như nó đã từng.

There comes a time when you have to choose between turning the page and closing the book. – Josh Jameson

Sẽ có lúc bạn phải lựa chọn giữa việc lật trang và đóng lại một cuốn sách

Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. – Dennis P. Kimbro

Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% còn lại là cách mà chúng ta phản ứng với nó.

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. – Martin Luther King Jr.

Cuộc sống của chúng ta bắt đầu kết thúc vào ngày mà chúng ta trở nên im lặng trước những điều quan trọng.

Strive not to be a success, but rather to be of value. – Albert Einstein

Phấn đấu không phải để thành công, mà là có giá trị.

An unexamined life is not worth living. – Socrates

Một cuộc sống không được xem trọng thì không đáng để sống.

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

Tất cả chúng ta đều đang ở trong rãnh nước, nhưng một số người vẫn ngắm các vì sao.

Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói, bởi những người thấy phiền lòng sẽ chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và đôi chân trên mặt đất.

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. — Anonymous

Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life. Define yourself. —Harvey Fierstein

Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn. Hãy tự định nghĩa bản thân mình.

Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. — C.S. Lewis

Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà lý trí của bạn đã từng chấp nhận, dù cho tâm trạng thay đổi như thế nào.

You never know what worse luck your bad luck has saved you from. — Cormac McCarthy

Bạn sẽ không bao giờ biết được những điều gì tồi tệ hơn mà được cứu bởi những điều tồi tệ khác của bạn đâu.

A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Húrin

Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của mình sẽ hiểu rằng họ chỉ đi một con đường tắt để gặp nó.

Life’s too mysterious to take too serious. — Mary Engelbreit

Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.

No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém hơn nếu không có sự đồng ý của bạn.

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein

Người phụ nữ mà đi sau đám đông sẽ không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình có khả năng thấy mình ở những nơi chưa có ai từng đến.

You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad

Bạn không thể đi khắp nơi để xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

Không có cách nào khiến mọi việc nên như thế. Chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.

Be where your feet are. — Anonymous

Hãy sống vui với hiện tại.

It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. — Rocky Balboa, Rocky

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren

Bí quyết trong cuộc sống là học cách đối phó với nó.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. — African proverb

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. — Anonymous

Hoàn toàn không sao nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. — Maya Angelou

Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

Believe you can and you’re halfway there. — T. Roosevelt

Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

Defeat is simply a signal to press onward. — Helen Keller

Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.

Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. — Marie Curie

Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

Those who don’t believe in magic will never find it. — Roald Dahl

Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

There is no elevator to success, you have to take the stairs. — Anonymous

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. — Jose Luis Borges

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. — George Carlin

Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. — Eleanor Roosevelt.

Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous

Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

Những câu nói tiếng Anh hay khiến bạn thay đổi

I love those who can smile in trouble… — Leonardo da Vinci

Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối.

Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca

Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee

Thời gian rất quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa

Very little is needed to make a happy life, it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé, luôn sống với bản thân mình, theo cách bạn nghĩ.

Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler

Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học nhạc cụ khi bản nhạc cứ tiếp tục.

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard

Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.

The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert

Trái tim giống như chiếc dạ dày muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.

What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson

Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.

Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley

Đừng vì thế giới mà đánh mất linh hồn, trí tuệ hơn bạc hay vàng.

I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley

Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết, nên hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard

Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua, nhưng nó phải được sống về phía trước.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs

Thời gian có hạn nên đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn.

Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius

Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.

If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese.

Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai đó ghét đào.

I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein

Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Nhờ họ mà tôi làm việc bằng chính sức mình.

Những caption tiếng Anh hài hước sẽ khiến bạn phải bật cười

Life is short, smile while you still have teeth.

Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

3 most difficult things to do in the worldYou can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside.

Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.

Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

I’m not lazy. I’m just in my energy saving mode.

Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

You never know what you have until… you clean your room.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.

I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.

Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost

Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.

Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak. — Alan Dundes

Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế, một vài người trông sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White

Facebook giống như một cái lưỡi rê, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như một hình phạt.

Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.

Tôi sẽ đứng ở ngoài. Nên nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi thật xuất sắc.

You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

Bạn không thể kiểm soát được việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình, nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi cửa sổ nào.

I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Tôi không bao giờ phạm cùng một lỗi đến lần hai. Tôi thực hiện nó như thế năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.

Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on — Robert Bloch

Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc tệ đi chính là do anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ rồi.

Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. — Jack Handey

Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ). Vì thế khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả mét và có giày của họ.

Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. — Anonymous

Đàn ông như những chiếc tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không nảy sinh sở thích được.

Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein

Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.

Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous

Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis

Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. — Zig Ziglar

Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng tôi khuyên bạn nên tắm hàng ngày.

Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz

Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.

Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova

Bất cứ ai nói rằng “ thắng thua không quan trọng” thì chắc chắn đã thất bại.

Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers

Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.

I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin

Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9 giờ và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.

Trên đây là những câu nói hay bằng tiếng Anh giúp bạn tìm thấy cảm hứng cho chính mình trong công việc cũng như cuộc sống.

Nói tiếng Anh hay hơn cùng YOLA

Bạn đã tìm ra cho mình một châm ngôn sống bạn cảm thấy tâm đắc chưa? Vậy thì tham khảo những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh trên đây là theo đuổi mục tiêu học tiếng Anh của mình nhé.

Để việc nói tiếng Anh được lưu loát hơn, trung tâm ngoại ngữ YOLA cung cấp các khóa học với đa dạng cấp độ phù thuộc vào trình độ và định hướng của bạn.

Tại đây, bạn không chỉ được học những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống, mà còn được các giáo viên truyền đạt kiến thức tiếng Anh quan trọng nhất từ cơ bản đến nâng cao.

Hơn nữa, phương pháp giảng dạy tại YOLA được nghiên cứu kỹ lưỡng. Cho nên, học viên không chỉ được tiếp thu kiến thức về ngôn ngữ mà còn phát triển kỹ năng mềm và nâng cao khả năng tư duy. Nhờ đó, sau khi kết thúc khóa học tại YOLA, bạn sẽ có đủ tự tin để bước đi trên con đường tương lai đầy tham vọng và hoài bão.

Nếu bạn đang phân vân liệu có quá muộn để theo đuổi tiếng Anh hay không. Thì câu trả lời là “không”, đối với YOLA, chúng tôi luôn sẵn sàng cùng bạn khai phóng sức mạnh tiềm năng ở bất kỳ độ tuổi cũng như trình độ nào.

Hãy giúp cuộc sống của mình trở nên lạc quan và tràn đầy năng lượng hơn cùng với những câu nói tiếng Anh hay mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên. Cố gắng suy nghĩ tích cực mỗi ngày và “keep calm and learn English” bạn nhé!

 • Nguồn: yola.vn
 • Lượt Views: 28477
 • Ngày đăng bài: 3 phút trước
 • Số lượng downloads: 70924
 • Số lượt likes: 1532
 • Số lượt dislikes: 2
 • Tiêu đề Website: Những câu nói tiếng anh hay và đáng suy ngẫm về cuộc sống
 • Mô tả của Website: 5 thg 11, 2020 — Đôi lúc bạn cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi giữa guồng quay công việc và cuộc sống. Bạn muốn tìm những status tiếng Anh, quotes tiếng Anh hay và …

Học Tiếng Anh Qua Những Câu Nói Truyền Động Lực Ngắn #01


#9001 Stt hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đặc sắc nhất

#9001 Stt hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đặc sắc nhất Những stt hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đang dần trở nên phổ biến đối với mọi người nhất là giới trẻ yêu thích sự mới lạ và độc đáo. Những stt này thu hút được sự chú ý mạnh mẽ từ bạn đọc và lượt like khủng. Còn chần chờ gì mà không nhanh tay chọn cho mình những stt thật ấn tượng cơ chứ! Đừng bỏ lỡ nhé! Những stt hay về cuộc sống bằng tiếng Anh ngắn gọn Những Stt hay về cuộc sống bằng tiếng Anh sau đây sẽ giúp bạn trau dồi hơn vốn từ vững hơn thế, mỗi câu nói là mỗi thông điệp hay muốn nhắn nhủ.Qua đây bạn có thêm động lực giúp bản thân vượt qua khó khăn, trở ngại trong cuộc sống và lấy đó làm bài học để bước gần hơn đến thành công. 1. Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên. 2. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 3. Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. 4. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết. (JACK MA) 5. “Smileing is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain” – Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau. 6. Everybody laughs in the same language -> Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau. 7. If happiness could be brought, few of us could pay the price -> Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được. 8. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is to not stop questioning -> Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi. 9. There is enough in this world for everybodys’ need, but not enough for certain peoples’ greed -> Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của con người. 10. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift … the end of a day. Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi ….. Qua hết một ngày. 11. Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made. Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì. 12. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.! Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.! 13. Do not just look at the results that hasty evaluate efforts of others. Đừng chỉ nhìn vào kết quả mà vội vàng đánh giá sự cố gắng của người khác. 14. Every new day is another chance to change your life. Mỗi ngày mới là một cơ hội để thay đổi cuộc sống. 15. Learn to earn, not to save. Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm. 16. “It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!” Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn. 17. “Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.” Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào. 18. “There is a truth that never changes: The sun of yesterday can not dry clothes today. Do not regret the past. Also do not worry for the future. Take a good living for the present.” Có một chân lý không bao giờ thay đổi: Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Đừng nuối tiếc về quá khứ. Cũng đừng quá lo lắng về tương lai. Hãy sống thật tốt cho khoảnh khắc hiện tại. 19. An unclearly relationship just like an empty petrol vehicle. You can sit on it as long as you like, but it will not take you anywhere.” Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như một chiếc xe cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu bạn thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả. 20. Learn to earn, not to save. – Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm. Chùm stt hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đặc sắc nhất Chúng ta đang sống trong thế giới hội nhập vì vậy Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thông dụng, bắt buộc đối với mọi người, đặc biệt các bạn trẻ muốn tiến thân. Để hòa mình vào cộng đồng chung của thế giới, buộc bạn phải thông thạo tiếng Anh. Do vậy những stt hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đặc sắc nhất sau đây chắc cũng không xa lạ gì với bạn trẻ. 1. Learn to earn, not to save. – Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm. 2. Life is not fair – get used to it! – Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng! 3. Life is short, Smile while you still have teeth! – Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể! 4. Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên. 5. Silence is the most powerful scream. – Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất. 6. The busy have no time for tears. – Người bận rộn không còn thời gian để khóc. 7. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. 8. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 9. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. – Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. 10. Love on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page. – Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới! 11. Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. 12. Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. – Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời. (JACK MA) 13. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết. (JACK MA) 14. I will always choose a lazy person to do a difficult job. Because, he will find an easy way to do it. – Tôi luôn chọn một người lười biếng để làm một công việc khó. Bởi vì anh ta sẽ luôn tìm ra cách dễ dàng để thực hiện nó. (BILL GATE) 15. If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake. – Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. (BILL GATE) 16. If I fail, I try again and again, and again. – Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa (NICK VUJICIC) 17. Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory. – Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức. 18. May the love hidden deep inside your heart find the love waiting in your dreams. May the laughter that you find in your tomorrow wipe away the pain you find in your yesterdays. – Mong tình yêu ẩn dấu sâu trong tim bạn tìm thấy tình yêu chờ đợi bạn trong mơ. Mong nụ cười bạn tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ. 19. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. 20. Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile. – Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào. 21. The tears fall, they’re so easy to wipe off onto my sleeve, but how do I erase the stain from my heart? – Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình? Châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống Những châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống luôn tạo sự chú ý mạnh mẽ đến bạn đọc. Hãy chia sẻ những stt này để làm mới trang facebook cá nhân của mình nhé! Đừng bỏ lỡ nha! 1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra. 2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có. 3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, Love like you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn, Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương, Hát như không ai nghe thấy, Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất” 4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ. 5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi. 6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả. 7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau. 8. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ. 9. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại. 10. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng. 11. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác. 12. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến. 13. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật. 14. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản. 15. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You! Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu. 11. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra. 12. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn. 13. Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger Đôi khi con người thật đẹp. Họ đẹp không phải ở hình dáng, Không phải ở lời họ nói, Mà ở chính họ là ai. 14. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp. 15. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi. 16. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower Mọi thứ thay đổi, và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai. 17. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết. 18. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái. 19. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối. 20. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao. 21. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng 22. This too, shall pass. —Anonymous Rồi mọi chuyện sẽ qua. 23. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất. 24. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua. 25. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình. 26. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào. 27. You never know what worse luck your bad luck has saved you from — Cormac McCarthy Bạn sẽ không bao giờ biết được những điều thực sự tồi tệ nào mà được cứu bởi những điều tồi tệ khác của bạn đâu. 28. A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Húrin Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của họ sẽ hiểu rằng họ chỉ đi 1 đoạn đường tắt đến gặp nó mà thôi. Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh nổi tiếng Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh sau đây khá sâu sắc. Mỗi câu chứa đựng mỗi thông điệp ý nghĩa về cuộc sống muôn màu quanh ta. Để qua đó bạn chiêm nhiệm thêm nhiều triết lí sống sâu sắc. 1. There is nothing permanent except change. Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ sự thay đổi. 2. Do all things with love. Hãy làm tất cả mọi thứ bằng tình yêu. (Và thành công sẽ đến với bạn) 3. Change your thoughts and you change your world. Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn sẽ thay đổi thế giới. (Hãy nghĩ khác đi, biết đâu mọi vấn đề sẽ được giải quyết) 4. Everything has beauty, but not everyone sees it. Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó. 5. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là hãy làm tốt nhất trong ngày hôm nay. 6. Believe you can and you’re halfway there. Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đang ở nửa đường. 7. If you cannot do great things, do small things in a great way. Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm những việc nhỏ theo cách vĩ đại. 8. Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else. Luôn luôn nhớ rằng bạn hoàn toàn là duy nhất. Cũng giống như mọi người khác. 9. Friends show their love in times of trouble, not in happiness. Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong những lúc khó khăn, không phải trong lúc hạnh phúc. (Đôi khi bạn bè như cái quần què) 10. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan. (Câu này khá giống với câu “khôn ngoan là ở thái độ”) danh ngôn sống bằng tiếng anh 11. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart. Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới không thể nhìn được thấy hay thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim. 12. It is during our darkest moments that we must focus to see the light. Chính trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, chúng ta cần tập trung để tìm thấy ánh sáng. 13. Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’! Không gì là không thể, bởi bản thân nó đã nói lên ‘I’m possible’ (Tôi có thể). 14. Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. Đừng đánh giá mỗi ngày qua những gì bạn thu được, mà hãy nhìn vào những hạt giống bạn gieo trồng. 15. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại. 16. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng chính là khi những người tốt không làm gì cả. 17. One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood. Một trong những nét đẹp nhất của tình bạn chân chính đó là hiểu và được hiểu. 18. Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. Đừng đi những nơi đã có đường dẫn lối, thay vào đó hãy đi nơi chưa có lối và để lại dấu vết. (Ý câu này muốn khuyên đừng bắt chước theo ai cả, hãy đi theo con đường riêng của bản thân) 19. Success is not final, failure is not fatal: they are the courage to continue that counts. Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không dẫn đến cái chết: chúng tiếp thêm cho ta dũng khí để tiếp tục. 20. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới. Danh ngôn tiếng Anh hay nhất về cuộc sống Danh ngôn tiếng Anh ngắn hay về cuộc sống được nhiều độc giả chia sẻ mạnh mẽ trên các diễn đàn xã hội. Hãy cùng elead.com.vn cảm nhận và chia sẻ những stt thật hay để suy ngẫm nhé ! 1. Never say all you know. And never believe all you hear. Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. 2. The difference between stupidity and genius is that genius has its limits. Sự khác biệt giữa ngu dốt và thiên tài là thiên tài thì có giới hạn. 3. An intelligent person is like a river,the deeper the less noise. Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 4. If you want to see a rainbow, you must go through the rain. Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa. 5. I believe there should be a better way to start each day… instead of waking up every morning. Tôi tin rằng nên có một cách tốt hơn để bắt đầu mỗi ngày … thay vì thức dậy mỗi buổi sáng. (Thánh lười đây rồi!!!) 6. I always dream of being a millionaire like my friend!… He’s dreaming too Tôi luôn mơ ước trở thành một triệu phú như bạn tôi! … Anh ấy cũng đang mơ 7. If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up. Nếu bạn muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên bạn cần làm là thức dậy. 8. Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes… Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra… 9. Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt. Tốt nhất là giữ im lặng và được cho là một kẻ ngốc, còn hơn là nói ra và xóa đi hết sự nghi ngờ. 10. Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted. Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn. 11. Life is very short, so break your silly egos, forgive quickly, believe slowly, love truly, laugh loudly and never avoid anything that makes you smile. Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì thế hãy gỡ bỏ cái tôi ngớ ngẩn của mình, nhanh chóng tha thứ, từ từ tin tưởng, yêu thật lòng, cười thật lớn và đừng bao giờ lảng tránh những thứ có thể làm bạn cười. 12. When life puts you in tough situations, don’t say, why me? Just say, try me! Khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? Chỉ cần nói, hãy thử thách tôi đi! 13. When life changes to be more difficult, you must change to be even stronger. Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn 14. When inspiration doesn’t come to me, I go halfway to meet it. Khi cảm hứng không đến với tôi, tôi sẽ đi nửa chừng để gặp nó. 15. The richer you get, the more expensive happiness becomes. Bạn càng giàu thì cái giá của hạnh phúc càng lớn. 16. If you don’t succeed at first, hide all evidence that you tried. Nếu bạn không thành công ở lần đầu tiên, hãy giấu tất cả những gì bạn đã làm. 17. I’m not lazy, I’m on energy saving mode ? Tôi không lười. Chỉ là tôi đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng mà thôi. 18. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing. Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì. 19. You can never buy love… but still you have to pay for it. Bạn không bao giờ có thể mua được tình yêu … nhưng bạn vẫn phải trả tiền cho nó. 20. You may only be one person to the world but you may be the world to one person. Đối với thế giới này bạn chỉ là một người, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới. 21. I am single because god is busy writing to best love story for me. Tôi độc thân vì chúa đang bận viết câu chuyện tình yêu hay nhất cho tôi. ( Do chúa mà thôi kaka) 22. I’m not afraid to fall in LOVE, i am afraid to fall for a wrong person again. Tôi không sợ đắm chìm vào TÌNH YÊU, tôi chỉ sợ lại nhầm người. 23. My one hand is enough to fight against the world… If you hold the other one. Một tay của tôi đủ để chiến đấu chống lại cả thế giới … Nếu bạn nắm bàn tay còn lại. 24. The space between your fingers are meant to be filled with mine… Khoảng cách giữa các ngón tay của bạn có nghĩa là cần được xe khít bởi tôi … 25. A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life. Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời. 26. In my house I’m the boss, my wife is just the decision maker. Trong nhà tôi là ông chủ, vợ tôi chỉ là người ra quyết định. 27. Phones are better than girlfriends, At least we can switch off! Điện thoại tốt hơn bạn gái, Ít nhất chúng ta có thể tắt đi! 28. I want my Girlfriend like Google, She will understand me better. Tôi muốn bạn gái của tôi như Google, Cô ấy sẽ hiểu tôi nhiều hơn. 29. Every problem comes with solution, but my GF don’t have. Mỗi vấn đề đều đi kèm với giải pháp, nhưng bạn gái của tôi thì không. 30. Frendship often ends in love, but love in frendship-never Tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng không thể có điều ngược lại. 31 Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river. Hãy để tình yêu của bạn như những cơn mưa mù sương, đến nhẹ nhàng nhưng làm lụt cả dòng sông. 32. When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you, I’ll always be there for you!! Khi nhìn lại một điều đau khổ … và em sợ nhìn về phía trước … Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em. 33. I love u not because I need you. I need you because I love U,, Tôi yêu bạn không phải vì tôi cần bạn. Tôi cần bạn vì tôi yêu bạn 34. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất. 35 The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua. 36. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình. Hình ảnh và stt hay về cuộc sống bằng tiếng Anh ý nghĩa Chùm hình ảnh sau đây không chỉ đẹp mà còn khá ý nghĩa. Mỗi hình ảnh có kèm theo mỗi stt tiếng Anh hay nhất. Bạn có thể dùng nó làm hình nền cho máy hay ảnh đại diện cho các trang mạng xã hội đều phù hợp. Stt hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và tìm kiếm. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích bài viết này của chúng tôi. Đừng ngần ngại gì mà không nhanh tay bỏ túi dùng dần nào! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi! Stt Hay – Tags: stt hay về cuộc sống, stt tiếng anh 999+ Stt hay về gia đình tràn ngập tình yêu thương, ấm áp nhất [150+] Stt hay về cuộc sống 2020 giúp Thay Đổi Bản Thân Mỗi Ngày [200+] Stt hay về cuộc sống Đọc và Ngẫm để Sống Tích Cực Hơn [Tuyển Tập] 1001 stt hay về tình yêu tiếng Anh siêu lãng mạn [TOP] 1000+ stt hay về cuộc sống vui vẻ giúp bạn cười mỗi ngày 999+ Stt hay về cuộc đời đặc sắc giúp bạn nhận ra chân lí sống [TOP] 255+ stt hay về cuộc sống gia đình xúc động & thấm thía Khám phá kho tàng stt hay về cuộc sống bon chen ấn tượng nhất Tổng hợp 99 stt hay về cuộc sống tự lập mà ai cũng nên xem một lần Stt hay về cuộc sống con gái được cộng đồng mạng săn đón 101 Stt hay về cuộc sống cô đơn được yêu thích nhất [TOP] 255+ stt hay về cuộc sống gia đình xúc động & thấm thía [TOP] 1000+ stt hay về cuộc sống vui vẻ giúp bạn cười mỗi ngày 999+ Stt hay về cuộc đời đặc sắc giúp bạn nhận ra chân lí sống
 • Nguồn: elead.com.vn
 • Lượt Views: 98492
 • Ngày đăng bài: 13 phút trước
 • Số lượng downloads: 31384
 • Số lượt likes: 4618
 • Số lượt dislikes: 8
 • Tiêu đề Website: #9001 Stt hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đặc sắc nhất
 • Mô tả của Website: Những stt hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đang dần trở nên phổ biến đối với mọi người nhất là giới trẻ yêu thích sự mới lạ và độc đáo. Những stt này thu …

Những câu nói tiếng Anh tâm trạng


Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh mà bạn TÂM ĐẮC

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh mà bạn TÂM ĐẮC Tuyển tập những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh vô cùng ý nghĩa, vô cùng giá trị mà nhiều người tâm đắc. Những câu triết lý cuộc sống bằng tiếng anh là bài học, là những câu danh ngôn về cuộc sống để giúp ta hiểu đời, hiểu người, hiểu quy luật của cuộc sống. Cuộc sống của mỗi người do mỗi người tự lựa chọn, sống vui hay sống buồn do mỗi người tự quyết định. Hãy đọc ngay những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh ngắn gọn nhất để mang đến niềm vui cho cuộc sống của mình nhé. Nội Dung Bài Viết Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh ngắn gọn Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh ngắn gọn mang triết lý sâu sắc. Cuộc sống không có thất bại thì làm sao bạn có được những bài học kinh nghiệm quý giá. Đừng sợ thất bại, đừng ngại việc thay đổi bản thân. Hãy cùng đọc những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh ngắn gọn để thay đổi bản thân, tạo động lực cho bản thân cố gắng hơn. 1. “Don’t let your dreams just be dreams” Đừng để những giấc mơ của bạn chỉ là những giấc mơ! 2. “Sadness flies away on the wings of time.” Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian. 3. “It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!” Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn. 4. “Life is the greatest journey you will be ever on.” Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn từng trải qua. 5. “Never say all you know. And never believe all you hear.” Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. 6. “An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.” Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ. 7. “Silence is the most powerful scream.” Im lặng là tiếng gào thét mạnh mẽ nhất. 8. “If you want to see a rainbow, you must go through the rain.” Nếu muốn nhìn thấy cầu vồng bạn phải đi qua những cơn mưa. 9. “Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.” Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào. 10. “Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting.” Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi. 11. “We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.” Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui 12. “When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.” Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. 13. “A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.” Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự. 14. “In fact, in this world no one is stupid or smart, but people are honest or sly.” Có một sự thật rằng trên đời này không người ngu ngốc hay kẻ thông minh, chỉ có người thật thà và kẻ ranh mãnh. 15. “There is a truth that never changes: The sun of yesterday can not dry clothes today. Do not regret the past. Also do not worry for the future. Take a good living for the present.” Có một chân lý không bao giờ thay đổi: Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Đừng nuối tiếc về quá khứ. Cũng đừng quá lo lắng về tương lai. Hãy sống thật tốt cho khoảnh khắc hiện tại. 16. “An unclearly relationship just like an empty petrol vehicle. You can sit on it as long as you like, but it will not take you anywhere.” Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như một chiếc xe cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu bạn thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả. 17. “Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.” Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn. 18. “Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.!” Bình yên không có nghĩa là nơi không có những ồn ào, chăng có khó khăn hay cực nhọc. Bình yên là khi ta đang ở trong phong ba bão táp, vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.! Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh có dịch Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh có dịch, hi vọng sẽ giúp bạn hiểu đúng và hiểu hết giá trị của những câu nói hay về cuộc sống. Mỗi một câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh là kinh nghiệm quý báu để giúp bản thân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. 1. Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên. 2. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 3. Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. 4. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết. (JACK MA) 5. “Smileing is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain” – Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau. 6. Everybody laughs in the same language -> Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau. 7. If happiness could be brought, few of us could pay the price -> Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được. 8. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is to not stop questioning -> Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi. 9. There is enough in this world for everybodys’ need, but not enough for certain peoples’ greed -> Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của con người. 10. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift … the end of a day. Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi ….. Qua hết một ngày. 11. Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made. Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì. 12. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.! Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.! 13. Do not just look at the results that hasty evaluate efforts of others. Đừng chỉ nhìn vào kết quả mà vội vàng đánh giá sự cố gắng của người khác. 14. Every new day is another chance to change your life. Mỗi ngày mới là một cơ hội để thay đổi cuộc sống. 15. Learn to earn, not to save. Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm. 16. “It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!” Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn. 17. “Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.” Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào. 18. “There is a truth that never changes: The sun of yesterday can not dry clothes today. Do not regret the past. Also do not worry for the future. Take a good living for the present.” Có một chân lý không bao giờ thay đổi: Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Đừng nuối tiếc về quá khứ. Cũng đừng quá lo lắng về tương lai. Hãy sống thật tốt cho khoảnh khắc hiện tại. 19. An unclearly relationship just like an empty petrol vehicle. You can sit on it as long as you like, but it will not take you anywhere.” Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như một chiếc xe cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu bạn thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả. 20. Learn to earn, not to save. – Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm. Những câu nói hay về cuộc sống lạc quan bằng tiếng anh Những câu nói hay về cuộc sống lạc quan bằng tiếng anh, là động lực để chúng ta vực dậy sau những vấp ngã, tổn thương trong cuộc sống. Mỗi một câu nói hay về cuộc sống lạc quan chứa đựng triết lý về cuộc sống của các bậc vĩ nhân, hiền tài trên thế giới. 1. Learn to earn, not to save. – Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm. 2. Life is not fair – get used to it! – Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng! 3. Life is short, Smile while you still have teeth! – Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể! 4. Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên. 5. Silence is the most powerful scream. – Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất. 6. The busy have no time for tears. – Người bận rộn không còn thời gian để khóc. 7. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. 8. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 9. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. – Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. 10. Love on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page. – Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới! 11. Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. 12. Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. – Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời. (JACK MA) 13. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết. (JACK MA) 14. I will always choose a lazy person to do a difficult job. Because, he will find an easy way to do it. – Tôi luôn chọn một người lười biếng để làm một công việc khó. Bởi vì anh ta sẽ luôn tìm ra cách dễ dàng để thực hiện nó. (BILL GATE) 15. If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake. – Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. (BILL GATE) Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh ngắn gọn đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và tìm kiếm. Hi vọng với những câu nói hay về cuộc sống trên đây sẽ giúp bạn trẻ có thể tìm được những câu nói hay mà mình tâm đắc nhất. [Ý Nghĩa] Từ những câu nói hay về cuộc sống buồn [TOP] Những câu nói hay về cuộc sống mưu sinh không cầm được lòng [Tâm Đắc] Những câu nói hay về cuộc sống ngắn gọn giúp vượt qua khó khăn [Tổng Hợp] Những câu nói hay về cuộc sống buồn giúp bạn vực dậy tinh thần Những câu nói hay về cuộc sống vui vẻ giúp bạn cười mỗi ngày Những câu nói hay về cuộc sống độc thân mà dân FA nên biết 2500 những câu nói hay về cuộc sống giúp bạn thay đổi HOÀN TOÀN
 • Nguồn: akinavn.vn
 • Lượt Views: 57975
 • Ngày đăng bài: 14 giờ trước
 • Số lượng downloads: 2448
 • Số lượt likes: 4276
 • Số lượt dislikes: 2
 • Tiêu đề Website: Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh mà bạn TÂM …
 • Mô tả của Website: Hãy cùng đọc những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh ngắn gọn để thay đổi bản thân, tạo động lực cho bản thân cố gắng hơn. Nhung Cau Noi Hay Ve Cuoc Song …

Video tik tok Tiếng Anh | Những câu nói hay bằng tiếng anh


Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh Các bạn muốn tìm một câu châm ngôn sống, một dòng status hay muốn tìm mục tiêu, động lực trong cuộc sống bằng tiếng Anh thay vì những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Việt mà nhiều người đã chia sẻ… vậy các bạn hãy cùng theo dõi những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh mà bài viết đã tổng hợp và chia sẻ dưới đây. Dưới đây là những câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống bằng tiếng Anh, mời các bạn cùng đọc và suy ngẫm những câu nói ý nghĩa này. 1. A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy. – Để một tiếng cười trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc, cần phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự. 2. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 3. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. – Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối. 4. Be where your feet are. – Hãy sống vui với hiện tại. 5. Believe you can and you’re halfway there. – Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi. 6. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. – Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật. 7. Be strong enough to let go, and patient enough to wait for what you deserve. – Đủ mạnh mẽ để cho đi, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi những gì bạn xứng đáng nhận. 8. Difficult roads often lead to beautiful destinations. – Những con đường khó khăn luôn luôn dẫn đến những đích đến tươi đẹp. 9. Don’t judge someone for their choices when you don’t understand their reasons. – Đừng bao giờ phán xét sự lựa chọn của một ai, vì bạn không hề biết lý do của họ. 10. Don’t mix bad words with a bad mood. You’ll have many opportunities to change a mood, but you won’t be able to replace words you spoke. – Đừng nói những điều tồi tệ khi tâm trạng không tốt. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi, nhưng những điều đã nói ra, không thể rút lại được đâu. 11. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. – Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm. 12. Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. – Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất đạo đức, cũng như trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất. 13. Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. – Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi. 14. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. – Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra. 15. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. – Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng. 16. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. – Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có. 17. It does not do to dwell on dreams and forget to live. – Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại. 18. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. – Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. 19. I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. – Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn. 20. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. – Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào. 21. I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. – Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình. 22. I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode. – Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi. 23. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure. – Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn. 24. If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake. – Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. 25. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. – Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau. 26. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. – Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất. 27. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. – Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. 28. Life is not fair – get used to it! – Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng! 29. Life is the greatest journey you will be ever on. – Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn từng trải qua 30. Life is short. Smile while you still have teeth! – Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể ^^ 31. Life is a story. Make yours the best seller. – Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất. 32. Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak – Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người sẽ xuất hiện sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ. 33. Learn to earn, not to save. – Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm. 34. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. – Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề. 35. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. – Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng. 36. Never ignore a person who cares for you Because one day you may realize you’ve lost the moon while counting the stars. – Đừng bao giờ bỏ lỡ những người quan tâm bạn thật lòng. Vì một ngày nào đó bạn nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng chỉ vì mải mê đếm những vì sao. 37. Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên. 38. No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive. – Bất luận bạn nghĩ cuộc sống này tươi đẹp hay xấu xa. Thức dậy mỗi ngày và hãy cảm ơn cuộc sống vì đâu đó trên thế giới này, có người phải đấu tranh để tồn tại. 39. Never be afraid of change. You may lose something good, but you may gain something even better. – Đừng sợ thay đổi. Bạn có thể đánh mất đi một vài điều tốt đẹp, nhưng bạn có thể đạt được những điều còn tốt đẹp hơn. 40. Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. – Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngài mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời. 41. Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. 42. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. – Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn. 43. Not how long, but how well you have lived is the main thing. – Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng. 44. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. – Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn. 45. People say nothing is impossible, but I do nothing everyday. – Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày. 46. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. – Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản. 47. Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain. – Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khoả lấp mọi nỗi đau. 48. Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile. – Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào. 49. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. – Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả. 50. The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. – Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông, người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó. 51. There is no elevator to success — you have to take the stairs. – Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi. 52. To laugh with others is one of life’s great pleasures. To be laughed at by others is one of life’s great hurts. – Cười với người khác là một trong những niềm vui thú của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn của cuộc đời. 53. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. – Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ. 54. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. – Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ. 55. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. – Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái. 56. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. 57. What hurts you today, makes you stronger tomorrow. – Những gì làm tổn thương bạn hôm nay, ngày mai sẽ cho bạn sức mạnh. 58. We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world. – Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này. 59. You only live once, but if you do it right, once is enough. – Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ. 60. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết. 61. You never know what you have until… you clean your room. – Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình. 62. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of. – Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi chiếc cửa sổ nào. 63. You have two ears and one mouth. Follow that ratio. Listen more, talk less. – Bạn có 2 cái tai và 1 cái miệng. Cứ vậy đi, nghe nhiều và nói ít thôi. Trên đây thuthuatphanmem.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn những câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống bằng tiếng Anh. Hi vọng qua đây các bạn sẽ rút ra được những bài học, những kinh nghiệm sống để sống tốt hơn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống.
 • Nguồn: thuthuatphanmem.vn
 • Lượt Views: 5033
 • Ngày đăng bài: 14 phút trước
 • Số lượng downloads: 62369
 • Số lượt likes: 5625
 • Số lượt dislikes: 2
 • Tiêu đề Website: Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh
 • Mô tả của Website: Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh · 1. A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy. · 2. An …

24 câu nói tiếng anh hay về cuộc sống


297+ Câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

Các câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh có thể truyền động lực và cảm hứng giúp bạn học tiếng Anh một cách mạnh mẽ hơn. Dưới đây là 297 câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh hay và thông dụng nhất do 4Life English Center (e4Life.vn) mà bạn có thể sử dụng.

1. Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh nổi tiếng

There is nothing permanent except change: Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ sự thay đổi.

It does not do to dwell on dreams and forget to live: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world: Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.

An intelligent person is like a river, the deeper the less noise: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

Believe you can and you’re halfway there: Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

An unclearly relationship just like an empty petrol vehicle. You can sit on it as long as you like, but it will not take you anywhere: Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như một chiếc xe cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu bạn thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả.

Life is not fair – get used to it: Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng.

Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak: Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người sẽ xuất hiện sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

Do all things with love: Hãy làm tất cả mọi thứ bằng tình yêu.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together: Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood: Một trong những nét đẹp nhất của tình bạn chân chính đó là hiểu và được hiểu.

I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure: Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.

It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving: Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

Change your thoughts and you change your world: Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn sẽ thay đổi thế giới. (Hãy nghĩ khác đi, biết đâu mọi vấn đề sẽ được giải quyết)

Everything has beauty, but not everyone sees it: Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó.

The best preparation for tomorrow is doing your best today: Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là hãy làm tốt nhất trong ngày hôm nay.

Believe you can and you’re halfway there: Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đang ở nửa đường.

If you cannot do great things, do small things in a great way: Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm những việc nhỏ theo cách vĩ đại.

Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else: Luôn luôn nhớ rằng bạn hoàn toàn là duy nhất. Cũng giống như mọi người khác.

Life is a story. Make yours the best seller: Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself: Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.

There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift … the end of a day: Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi ….. Qua hết một ngày.

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before: Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông, người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

Friends show their love in times of trouble, not in happiness: Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong những lúc khó khăn, không phải trong lúc hạnh phúc.

Honesty is the first chapter in the book of wisdom: Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan. (Câu này khá tương đồng với câu “khôn ngoan là ở thái độ”)

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart: Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới không thể nhìn được thấy hay thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

If happiness could be brought, few of us could pay the price: Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

It is during our darkest moments that we must focus to see the light: Chính trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, chúng ta cần tập trung để tìm thấy ánh sáng.

Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’: Không gì là không thể, bởi bản thân nó đã nói lên ‘I’m possible’ (Tôi có thể).

Don’t cry because it’s over, smile because it happened: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to: Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

Smile, even if it’s a sad smile because sadder than a sad smile is a sadness of not knowing how to smile: Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant: Đừng đánh giá mỗi ngày qua những gì bạn thu được, mà hãy nhìn vào những hạt giống bạn gieo trồng.

Never be afraid of change. You may lose something good, but you may gain something even better: Đừng sợ thay đổi. Bạn có thể đánh mất đi một vài điều tốt đẹp, nhưng bạn có thể đạt được những điều còn tốt đẹp hơn.

Never say all you know. And never believe all you hear: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment: Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại.

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing: Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng chính là khi những người tốt không làm gì cả.

You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of: Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi chiếc cửa sổ nào.

One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood: Một trong những nét đẹp nhất của tình bạn chân chính đó là hiểu và được hiểu.

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail: Đừng đi những nơi đã có đường dẫn lối, thay vào đó hãy đi nơi chưa có lối và để lại dấu vết. (Ý câu này muốn khuyên đừng bắt chước theo ai cả, hãy đi theo con đường riêng của bản thân)

Success is not final, failure is not fatal: they are the courage to continue that counts: Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không dẫn đến cái chết: chúng tiếp thêm cho ta dũng khí để tiếp tục.

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking: Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing: Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng chính là khi những người tốt không làm gì cả.

Every new day is another chance to change your life: Mỗi ngày mới là một cơ hội để thay đổi cuộc sống.

Life is really simple, but we insist on making it complicated: Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.

Not how long, but how well you have lived is the main thing Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain: Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau.

Everybody laughs in the same language: Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau.

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant: Đừng đánh giá mỗi ngày qua những gì bạn thu được, mà hãy nhìn vào những hạt giống bạn gieo trồng.

If happiness could be brought, few of us could pay the price: Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy: Để một tiếng cười trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc, cần phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is to not stop questioning: Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.

Never say all you know. And never believe all you hear: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Never say all you know. And never believe all you hear: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made: Những bài học của chúng ta được ngụy trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.

Honesty is the first chapter in the book of wisdom: Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan. (Câu này khá tương tự với câu “khôn ngoan là ở thái độ”)

Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold: Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất đạo đức, cũng như trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.

We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world: Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart: Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới không thể nhìn được thấy hay thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

People say nothing is impossible, but I do nothing everyday: Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

There is a truth that never changes: The sun of yesterday can not dry clothes today. Do not regret the past.

Also do not worry for the future. Take a good living for the present: Có một chân lý không bao giờ thay đổi: Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Đừng nuối tiếc về quá khứ. Cũng đừng quá lo lắng về tương lai. Hãy sống thật tốt cho khoảnh khắc hiện tại.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail: Đừng đi những nơi đã có đường dẫn lối, thay vào đó hãy đi nơi chưa có lối và để lại dấu vết. (Ý câu này là muốn khuyên đừng bắt chước theo ai cả, hãy đi theo con đường riêng của bản thân)

You only live once, but if you do it right, once is enough: Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift … the end of a day: Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi qua hết một ngày.

Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’: Không gì là không thể, bởi bản thân nó đã nói lên ‘I’m possible’Tôi có thể’.

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment: Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại.

Success is not final, failure is not fatal: they are the courage to continue that counts: Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không dẫn đến cái chết: chúng tiếp thêm cho ta dũng khí để tiếp tục.

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết.

There is enough in this world for everybodys’ need, but not enough for certain peoples’ greed: Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của con người.

Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace!: Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên!

Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed: Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.

The world is not what it seems: Cuộc đời vốn không như những gì bạn thấy.

It is during our darkest moments that we must focus to see the light: Chính trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, chúng ta cần tập trung để tìm thấy ánh sáng.

Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile: Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.

Never say all you know. And never believe all you hear Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Be strong enough to let go, and patient enough to wait for what you deserve: Đủ mạnh mẽ để cho đi, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi những gì bạn xứng đáng nhận.

Do not just look at the results that hasty evaluate efforts of others: Đừng chỉ nhìn vào kết quả mà vội vàng đánh giá sự cố gắng của người khác.

Learn to earn, not to save: Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

But better to get hurt by the truth than comforted with a lie: Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

To laugh with others is one of life’s great pleasures. To be laughed at by others is one of life’s great hurts: Cười với người khác là một trong những niềm vui thú của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn của cuộc đời.

Everybody laughs in the same language: Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau.

Difficult roads often lead to beautiful destinations: Những con đường khó khăn luôn luôn dẫn đến những đích đến tươi đẹp.

Life is short. Smile while you still have teeth: Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể.

Don’t mix bad words with a bad mood. You’ll have many opportunities to change a mood, but you won’t be able to replace words you spoke: Đừng nói những điều tồi tệ khi tâm trạng không tốt. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi, nhưng những điều đã nói ra, không thể rút lại được đâu.

Sadness flies away on the wings of time: Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact: Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

Life is the greatest journey you will be ever on: Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn từng trải qua.

A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy: Để một tiếng cười trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc, cần phải xuất phát từ một trái tim.

Silence is the most powerful scream: Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.

The busy have no time for tears: Người bận rộn không còn thời gian để khóc.

Be where your feet are: Hãy sống vui với hiện tại.

Don’t judge someone for their choices when you don’t understand their reasons: Đừng bao giờ phán xét sự lựa chọn của một ai, vì bạn không hề biết lý do của họ.

Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience: Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things: Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best: Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things: Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode: Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake: Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn.

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem: Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

Never ignore a person who cares for you Because one day you may realize you’ve lost the moon while counting the stars: Đừng bao giờ bỏ lỡ những người quan tâm bạn thật lòng. Vì một ngày nào đó bạn nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng chỉ vì mải mê đếm những vì sao.

No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive: Bất luận bạn nghĩ cuộc sống này tươi đẹp hay xấu xa. Thức dậy mỗi ngày và hãy cảm ơn cuộc sống vì đâu đó trên thế giới này, có người phải đấu tranh để tồn tại.

Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine: Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.

Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fearless Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers: Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple: Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.

Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain: Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all: Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

There is no elevator to success — you have to take the stairs: Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle: Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable: Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

What hurts you today, makes you stronger tomorrow: Những gì làm tổn thương bạn hôm nay, ngày mai sẽ cho bạn sức mạnh.

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

You never know what you have until… you clean your room: Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.

You have two ears and one mouth. Follow that ratio. Listen more, talk less: Bạn có 2 cái tai và 1 cái miệng. Cứ vậy đi, nghe nhiều và nói ít thôi.

2. Những câu danh ngôn hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

Never say all you know. And never believe all you hear: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous: Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

The difference between stupidity and genius is that genius has its limits: Sự khác biệt giữa ngu dốt và thiên tài là thiên tài thì có giới hạn.

I love u not because I need you. I need you because I love U: Tôi yêu bạn không phải vì tôi cần bạn. Tôi cần bạn vì tôi yêu bạn

An intelligent person is like a river,the deeper the less noise: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

I always dream of being a millionaire like my friend! He’s dreaming too: Tôi luôn mơ ước trở thành một triệu phú như bạn tôi! Anh ấy cũng đang mơ.

If you want to see a rainbow, you must go through the rain: Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.

If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up: Nếu bạn muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên bạn cần làm là thức dậy.

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt: Tốt nhất là giữ im lặng và được cho là một kẻ ngốc, còn hơn là nói ra và xóa đi hết sự nghi ngờ.

Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river: Hãy để tình yêu của bạn như những cơn mưa mù sương, đến nhẹ nhàng nhưng làm lụt cả dòng sông.

Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted: Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes: Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra…

When life puts you in tough situations, don’t say, why me? Just say, try me: Khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? Chỉ cần nói, hãy thử thách tôi đi!

Life is very short, so break your silly egos, forgive quickly, believe slowly, love truly, laugh loudly and never avoid anything that makes you smile: Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì thế hãy gỡ bỏ cái tôi ngớ ngẩn của mình, nhanh chóng tha thứ, từ từ tin tưởng, yêu thật lòng, cười thật lớn và đừng bao giờ lảng tránh những thứ có thể làm bạn cười.

When life changes to be more difficult, you must change to be even stronger: Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn.

I’m not lazy, I’m on energy saving mode: Tôi không lười. Chỉ là tôi đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng mà thôi.

When inspiration doesn’t come to me, I go halfway to meet it: Khi cảm hứng không đến với tôi, tôi sẽ đi nửa chừng để gặp nó.

The richer you get, the more expensive happiness becomes: Bạn càng giàu thì cái giá của hạnh phúc càng lớn.

You can never buy love… but still you have to pay for it: Bạn không bao giờ có thể mua được tình yêu … nhưng bạn vẫn phải trả tiền cho nó.

If you don’t succeed at first, hide all evidence that you tried: Nếu bạn không thành công ở lần đầu tiên, hãy giấu tất cả những gì bạn đã làm.

Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

You may only be one person to the world but you may be the world to one person: Đối với thế giới này bạn chỉ là một người, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới.

I’m not afraid to fall in LOVE, i am afraid to fall for a wrong person again: Tôi không sợ đắm chìm vào TÌNH YÊU, tôi chỉ sợ lại nhầm người.

I’m not afraid to fall in LOVE, i am afraid to fall for a wrong person again: Tôi không sợ đắm chìm vào TÌNH YÊU, tôi chỉ sợ lại nhầm người. The space between your fingers are meant to be filled with mine: Khoảng cách giữa các ngón tay của bạn có nghĩa là cần được se khít bởi tôi.

Believe there should be a better way to start each day instead of waking up every morning: Tôi tin rằng nên có một cách tốt hơn để bắt đầu mỗi ngày thay vì thức dậy mỗi buổi sáng.

My one hand is enough to fight against the world. If you hold the other one: Một tay của tôi đủ để chiến đấu chống lại cả thế giới. Nếu bạn nắm bàn tay còn lại.

A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life: Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

I am single because god is busy writing to best love story for me: Tôi độc thân vì chúa đang bận viết câu chuyện tình yêu hay nhất cho tôi.

Phones are better than girlfriends, At least we can switch off: Điện thoại tốt hơn bạn gái, Ít nhất chúng ta có thể tắt đi!

In my house I’m the boss, my wife is just the decision maker: Trong nhà tôi là ông chủ, vợ tôi chỉ là người ra quyết định.

I want my Girlfriend like Google, She will understand me better: Tôi muốn bạn gái của tôi như Google, Cô ấy sẽ hiểu tôi nhiều hơn.

Friendship often ends in love, but love in friendship-never: Tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng không thể có điều ngược lại.

When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you, I’ll always be there for you: Khi nhìn lại một điều đau khổ … và em sợ nhìn về phía trước … Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em.

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

Every problem comes with solution, but my GF don’t have: Mỗi vấn đề đều đi kèm với giải pháp, nhưng bạn gái của tôi thì không.

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein: Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

3. Những câu châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống

Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

Life’s under no obligation to give us what we expect: Cuộc sống không có nghĩa vụ trao cho chúng ta những điều mà chúng ta mong đợi.

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe: Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

Enjoy the little things in life for one day, you’ll look back and realize they were the big things: Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhất của cuộc sống trong một ngày, để rồi khi ngẫm lại, bạn sẽ nhận ra đó lại là những điều lớn lao.

You’ve gotta dance like there’s nobody watching,

Love like you’ll never be hurt,

Sing like there’s nobody listening,

And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,

Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,

Hát như không ai nghe thấy,

Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.

Love like you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn, Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương, Hát như không ai nghe thấy, Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất. Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one: Đừng cầu mong một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu mong sức mạnh để tồn tại được qua những khó khăn (Quote by Bruce Lee).

You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West: Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

Love your parents. We are so busy growing up, we often forget they are also growing old: Hãy yêu thương cha mẹ của mình, bởi khi chúng ta bận rộn lớn lên thì thường hay quên mất rằng họ cũng đang già đi từng ngày.

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost: Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier: Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nếu ta sống vì người khác, cuộc đời cũng đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde: Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein: Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain: Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau.

I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul: Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.

Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders: Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss: Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.

You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure: Bạn sẽ không bao giờ mạnh mẽ nếu bạn không bị gục ngã. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được gì nếu như không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không đối mặt với thất bại.

Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!: Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu.

I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen: Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.

Life is not fair, get used to it: Cuộc sống không công bằng, hãy làm quen với nó.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw: Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

Life is the greatest journey you will ever be on: Cuộc sống là chuyến hành trình tuyệt vời nhất mà bạn từng trải qua.

Sometimes people are beautiful.

Not in looks.

Not in what they say.

Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi con người thật đẹp.

Họ đẹp không phải ở hình dáng,

Không phải ở lời họ nói,

Mà ở chính họ là ai.

Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger Đôi khi con người thật đẹp. Họ đẹp không phải ở hình dáng, Không phải ở lời họ nói, Mà ở chính họ là ai. Trying and Doing are two different things. When you try, you hope. When you do, you succeed: Cố gắng và hành động là hai chuyện khác nhau. Nếu bạn cố gắng, bạn có hy vọng. Nếu bạn hành động, bạn sẽ gặt hái được thành công.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein: Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

Every man has his secret sorrows which the world knows not; and often times we call a man cold when he is only sad: Mọi người đều có những nỗi buồn bí mật mà thế giới chẳng hay biết; và thường người ta nói người đàn ông lạnh lùng khi anh ta chỉ đơn giản là đang buồn.

Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes: Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a strategy for the poor: Cuộc sống như một giấc mơ của những người khôn, một trò chơi của những gã ngốc, một câu chuyện hài của những người giàu, một chiến lược của những người nghèo.

Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower: Mọi thứ thay đổi, và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

Don’t let schooling interfere with your education: Đừng để trường lớp cản con đường giáo dục của bạn.

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

The value of life is not its duration, but it’s donation: Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern: Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile: Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy chỉ cho cuộc đời thấy bạn có nghìn lý do để cười

But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini: Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in: Tham vọng là con đường dẫn bạn đến thành công. Sự kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó.

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde: Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad: Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.

Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss: Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.

Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly: Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.

This too, shall pass. —Anonymous: Rồi mọi chuyện sẽ qua.

Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow: Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

Life has no remote. Get up and change it yourself: Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous: Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

You only live once, but if you do it right, once is enough: Bạn chỉ có thể sống được một lần, nhưng nếu sống đúng nghĩa thì chỉ một lần sống là đủ rồi.

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein: Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood: Cuộc sống là một chuỗi liên tiếp những bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis: Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

When life changes to be harder, change yourself to be stronger: Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.

You never know what worse luck your bad luck has saved you from — Cormac McCarthy: Bạn sẽ không bao giờ biết được những điều thực sự tồi tệ nào mà được cứu bởi những điều tồi tệ khác của bạn đâu.

You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one: Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.

A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Hurin: Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của họ sẽ hiểu rằng họ chỉ đi 1 đoạn đường tắt đến gặp nó mà thôi.

Life is a story, make yours the best seller: Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.

Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso: Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

4. Những câu nói truyền cảm hứng về cuộc sống tươi đẹp

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde: Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake: Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. (BILL GATE)

Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss: Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.

Life is short, Smile while you still have teeth!: Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể!

This too, shall pass. —Anonymous: Rồi mọi chuyện sẽ qua.

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein: Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous: Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis: Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt: Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.

Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit: Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.

You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad: Bạn không thể đi vòng quanh và xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein: Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky: Không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.

Learn to earn, not to save: Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.

38. Be where your feet are — Anonymous: Hãy sống với hiện tại.

38. Be where your feet are — Anonymous: Hãy sống với hiện tại. Silence is the most powerful scream: Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.

It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky: Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết. (JACK MA)

The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren: Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.

Love on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page: Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới!

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb: Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

I will always choose a lazy person to do a difficult job. Because, he will find an easy way to do it: Tôi luôn chọn một người lười biếng để làm một công việc khó. Bởi vì anh ta sẽ luôn tìm ra cách dễ dàng để thực hiện nó. (BILL GATE)

It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous: Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

Life is really simple, but we insist on making it complicated: Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.

I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou: Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt: Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving: Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller: Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.

Never say all you know. And never believe all you hear: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie: Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

The busy have no time for tears: Người bận rộn không còn thời gian để khóc.

There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous: Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang bộ thôi.

An intelligent person is like a river, the deeper the less noise: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges: Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine: Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời. (JACK MA)

Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin: Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

Life is not fair – get used to it!: Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng!

Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous: Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

5. Những câu stt hay bằng tiếng Anh về cuộc sống

3 most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside: Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode: Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often: Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

You never know what you have until… you clean your room: Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng của bạn.

The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost: Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head: Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

People say nothing is impossible, but I do nothing everyday: Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

“If you want to see a rainbow, you must go through the rain.”: Nếu muốn nhìn thấy cầu vồng bạn phải đi qua những cơn mưa.

Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes: Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

“Silence is the most powerful scream.”: Im lặng là tiếng gào thét mạnh mẽ nhất.

Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White: Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.

“A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.”: Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan: Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu về vấn đề.

“An unclearly relationship just like an empty petrol vehicle. You can sit on it as long as you like, but it will not take you anywhere.”: Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như một chiếc xe cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu bạn thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả.

I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding: Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.

“There is a truth that never changes: The sun of yesterday can not dry clothes today. Do not regret the past. Also do not worry for the future. Take a good living for the present.”: Có một chân lý không bao giờ thay đổi: Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Đừng nuối tiếc về quá khứ. Cũng đừng quá lo lắng về tương lai. Hãy sống thật tốt cho khoảnh khắc hiện tại.

You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of: Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định chiếc cửa sổ nào mà bạn có thể ném họ ra từ đó.

“Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.”: Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.: Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu, bạn biết không, để cho chắc chắn.

“In fact, in this world no one is stupid or smart, but people are honest or sly.”: Có một sự thật rằng trên đời này không người ngu ngốc hay kẻ thông minh, chỉ có người thật thà và kẻ ranh mãnh.

Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey: Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

“We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.”: Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui.

The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch: Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc trở nên tồi tệ là vì anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ.

“Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting.”: Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey: Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), theo cách đó khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả dặm và có giày của họ.

“When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.”: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous: Đàn ông như thể những tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không tạo ra được nhiều mối quan tâm.

“Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.”: Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.

Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein: Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Và luôn luôn là vậy, cả hai bên đều cùng thất vọng.

“An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.”: Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous: Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

“Never say all you know. And never believe all you hear.”: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis: Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.

“Life is the greatest journey you will be ever on.”: Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn từng trải qua.

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar: Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày.

“It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!”: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz: Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.

“Sadness flies away on the wings of time.”: Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova: Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại.

“Don’t let your dreams just be dreams”: Đừng để những giấc mơ của bạn chỉ là những giấc mơ!

Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers: Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.

“Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.!”: Bình yên không có nghĩa là nơi không có những ồn ào, chăng có khó khăn hay cực nhọc. Bình yên là khi ta đang ở trong phong ba bão táp, vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!

I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin: Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.

Life is short, smile while you still have teeth: Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng.

Tất cả những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh trên đều được dịch sát nghĩa đen. Vì vậy bạn phải đọc đi đọc lại và suy nghĩ một chút thì mới thấm thía được ý nghĩa của chúng. 4Life English Center (e4Life.vn) hy vọng bài viết này giúp bạn biết thêm nhiều câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh hay.

 • Nguồn: e4life.vn
 • Lượt Views: 5756
 • Ngày đăng bài: 7 phút trước
 • Số lượng downloads: 103315
 • Số lượt likes: 9969
 • Số lượt dislikes: 2
 • Tiêu đề Website: 297+ Câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh | e4Life.vn
 • Mô tả của Website: Tổng hợp các câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh hiện nay sẽ được 4Life English Center chia sẻ ngay tại bài viết này. Cùng tìm hiểu nhé!

Video English | Những câu nói tiếng anh hay


NHỮNG CÂU CHÂM NGÔN TIẾNG ANH HAY VỀ CUỘC SỐNG

Bạn đang ôn thi toeic và cảm thấy chán nản vì những bài tập, lý thuyết dài dằng dặc? Hãy nghỉ ngơi đôi chút, cùng anh ngữ Athena xem qua 20 câu châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống. Biết đâu trong lúc đọc, bạn có thể được một câu châm ngôn truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp bạn có động lực tốt hơn để luyện thi toeic trong thời gian tới?

HỌC CÀNG ĐÔNG – ƯU ĐÃI CÀNG LỚN: KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

Châm ngôn tiếng Anh vừa là cách học, vừa có thể tận dụng cho những chiếc stt sống ảo của bạn đó nhé!

1. When life changes to be harder, change yourself to be stronger.

Ý nghĩa: Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.

2. Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.

Ý nghĩa: Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi. Nó là việc học cách khiêu vũ ngay cả trong mưa.

3. You only live once, but if you do it right, once is enough.

Ý nghĩa: Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

4. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.

Ý nghĩa: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

5. There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.

Ý nghĩa: Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

6. Life has no remote. Get up and change it yourself.

Ý nghĩa: Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.

7. One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad.

Ý nghĩa: Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.

8. The busy have no time for tears

Ý nghĩa: Người bận rộn không có thời gian để khóc

9. To have joy one must share it. Happiness was born a twin.

Ý nghĩa: Để giữ được niềm vui thì bạn phải chia sẻ nó. Bởi hạnh phúc đã là anh em sinh đôi ngay từ khi chào đời

10. It does not do to dwell on dreams and forget to live.

Ý nghĩa: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

11. Life is what happens to us while we are making other plans.

Ý nghĩa: Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.

12.In three words I can sum up I’ve learned in life: it goes on.

Ý nghĩa: Bằng 3 từ tôi có thể tóm tắt về những điều tôi học được về cuộc sống: Nó tiếp diễn.

13.You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

Ý nghĩa: Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.

14. It is a good thing to be rich and a good thing to be strong but It is a better thing to be loved of many friends.

Ý nghĩa: Giàu có, khỏe mạnh là điều tốt nhưng điều tốt hơn là được bạn bè yêu thương.

15.Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.

Ý nghĩa: Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

16. We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.

Ý nghĩa: Chúng ta không bao giờ có thể học được để trở nên can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

17. Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly.

Ý nghĩa: Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.

18. Everything you can imagine is real.

Ý nghĩa: Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

19. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.

Ý nghĩa: Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.

20. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Ý nghĩa: Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy chỉ cho cuộc đời thấy bạn có nghìn lý do để cười.

ĐỌC THÊM TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC, SƯU TẦM CÁC ĐỀ THI THỬ TOEIC, MẸO THI TOEIC: TẠI ĐÂY

Trong 20 câu châm ngôn tiếng Anh về cuộc sống ở trên, bạn thích câu nào nhất? Châm ngôn tiếng Anh nào khiến bạn cảm thấy khiến bạn phải suy ngẫm và thấm thía? Dù bạn có thích chúng hoặc hiểu hết ý nghĩa của chúng hay chưa, hãy cứ ghi chúng vào sổ tay của mình. Vì chắc chắn sẽ có lúc chúng sẽ giúp ích cho bạn thật nhiều trong cuộc sống đấy!

 • Nguồn: anhnguathena.vn
 • Lượt Views: 1550
 • Ngày đăng bài: 10 phút trước
 • Số lượng downloads: 12494
 • Số lượt likes: 5616
 • Số lượt dislikes: 4
 • Tiêu đề Website: NHỮNG CÂU CHÂM NGÔN TIẾNG ANH HAY VỀ CUỘC SỐNG
 • Mô tả của Website: Bạn đang ôn thi toeic và cảm thấy chán nản vì những bài tập, lý thuyết dài dằng dặc? Hãy nghỉ ngơi đôi chút, cùng anh ngữ Athena xem qua 20 câu châm ngôn …

Những câu danh ngôn tiếng anh có ý nghĩa trong cuộc sống!


Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề những stt hay về cuộc sống bằng tiếng anh rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Đánh giá bài viết này post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *