Chuyển tới nội dung

29 Thông Tin Về Những Câu Stt Hay Tiếng Anh

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “những câu stt hay tiếng anh”. thuthuat5sao.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết 29 Thông Tin Về Những Câu Stt Hay Tiếng Anh. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: https://thuthuat5sao.com/blog Stt tiếng Anh ngắn gọn, Những câu tiếng Anh hay ngắn, Stt tiếng Anh ngắn dễ thương, Cap tiếng Anh ngắn vui, Stt tiếng Anh về tình yêu, Câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ, Stt tiếng Anh ngắn hay về cuộc sống, Những câu nói tiếng Anh hay về độc thân.

Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh: 101 Châm Ngôn Hay Nhất [2022]

Trong bài viết này là toàn bộ những câu nói hay bằng tiếng Anh truyền cảm hứng hay nhất 2022 mà Eng Breaking mang đến cho bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm: Những câu nói được nhiều người yêu thích nhất. Những câu nói truyền cảm hứng về cuộc sống tươi đẹp. Những câu nói sẽ thay đổi bạn (mãi mãi). Những câu nói hài hước khiến bạn phải bật cười. Và đặc biệt, những câu nói tiếp cho bạn thêm sức mạnh để kiên trì trên con đường tự học và chinh phục tiếng Anh. Vậy chắc chắn bạn sẽ thích bài viết này với phương pháp learn Engbreaking của chúng tôi. Hãy đọc tiếp! A – Những câu nói hay bằng tiếng Anh được nhiều người yêu thích nhất (Trên Goodreads) 1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra. 2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi chút mong manh. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi thấy khó điều khiển bản thân. Nhưng nếu bạn không thể quản lý được tôi những lúc xấu xa nhất đó, thì chắc chắn bạn cũng không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi. 3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất. 4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ. 5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục. 6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả. 7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau. 9. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu. 10. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _ 11. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng. 12. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác. 13. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến. 14. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật. 15. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản. 16. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You! Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả. 17. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra. _ Trích: Những câu nói tiếng Anh hay nhức nhối_ 18. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn. 19. Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger Đôi khi con người ta thật đẹp. Họ đẹp không phải ở vẻ ngoài. Không phải ở lời họ nói. Chỉ vì họ là chính họ. 20. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp. 21. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi. 22. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai. 23. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết. 24. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái. 25. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối. B – Những câu nói truyền cảm hứng về một cuộc sống tươi đẹp 26. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao. 27. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng 28. This too, shall pass. —Anonymous Rồi mọi chuyện sẽ qua. 29. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất. 30. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua. 31. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình. 32. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào. 33. Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng. 34. No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn. 35. The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó. 36. You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad Bạn không thể đi vòng quanh và xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt. 37. There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky Không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi. 38. Be where your feet are — Anonymous Hãy sống với hiện tại. 39. It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước. 40. The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào. 41. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. 42. It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó. 43. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng. 44. Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi. 45. Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _ 46. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn. 47. There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang bộ thôi. 48. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn. 49. Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi. 50. Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác. C – Những câu nói hay bằng tiếng Anh sẽ thay đổi bạn (mãi mãi) 56. Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng. 57. I love those who can smile in trouble… — Leonardo da Vinci Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối. _ Những câu nói tiếng Anh hay_ 58. Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee Thì giờ rất quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa. Nếu bạn yêu cuộc sống, đừng lãng phí thời gian, bởi thời gian là thứ tạo nên cuộc sống. 59. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ. 60. Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học về nhạc cụ đó khi bản nhạc cứ tiếp tục. 61. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật. 62. Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu. 63. The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert Trái tim, giống như chiếc dạ dày, muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng. 64. The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren Trò đời là bạn phải học được cách đối phó với nó. 65. Life is too important to be taken seriously. — Oscar Wilde Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó. 66. What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn. 67. Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất tâm hồn, trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất. 68. I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn. 70. Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua; nhưng nó phải tiếp tục được sống hướng về phía trước 71. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn. 72. Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _ 73. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào. 74. You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese. Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai đó ghét đào. 75. I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình. D. Những câu nói hài hước khiến bạn phải bật cười 76. Life is short, smile while you still have teeth. Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng. 77. 3 most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside. Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi. 77. When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often. Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn. 78. I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode. Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi. 79. You never know what you have until… you clean your room. Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng của bạn. 80. I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head. Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình. 81. The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng. 82. People say nothing is impossible, but I do nothing everyday. Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày. 83. Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ. 84. Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt. 85. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu về vấn đề. 86. I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding. Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy. 87. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of. Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định chiếc cửa sổ nào mà bạn có thể ném họ ra từ đó. 88. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure. Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu, bạn biết không, để cho chắc chắn. 89. Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc. 90. The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc trở nên tồi tệ là vì anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ. 91. Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), theo cách đó khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả dặm và có giày của họ. 92. Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous Đàn ông như thể những tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không tạo ra được nhiều mối quan tâm. 94. Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Và luôn luôn là vậy, cả hai bên đều cùng thất vọng. 95. Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm. 96. Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải. 97. People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày. 98. Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi. 99. Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại. 100. Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó. 101. I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy. E – Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu 102. Love isn’t something you find. Love is something that finds you. Tình yêu không phải thứ để bạn đi tìm. Tình yêu sẽ tìm thấy bạn 103. A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love. Một bông hoa không thể nở nếu thiếu ánh nắng mặt trời, cũng như con người không thể sống nếu không có tình yêu. 104. It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight. Đó là tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn cuối cùng, và từ cái nhìn mãi mãi. 105. Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you. Tình yêu chưa trưởng thành nói: “Anh yêu em vì anh cần em.” Tình yêu trưởng thành sẽ nói “Anh cần em vì anh yêu em”. 106. To love and be loved is to feel the sun from both sides. Yêu và được yêu là được cảm nhận ánh nắng từ cả hai phía. 107. Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us. Tình yêu là ân sủng cao cả nhất của nhân loại, là quyền thiêng liêng nhất của con người và là sợi dây bằng vàng liên kết chúng ta. 108. Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred. Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu là khả năng biến mọi thứ trở nên thiêng liêng. 109. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. Chúng ta hãy luôn mỉm cười khi gặp nhau, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu. 110. Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing. Tình yêu là khi anh ấy trao cho bạn một mảnh tâm hồn mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị thiếu. 111. Life is the flower for which love is the honey. Cuộc sống là một bông hoa mà tình yêu chính là mật ngọt. 112. We are born of love; Love is our mother. Chúng ta được sinh ra từ tình yêu. Tình yêu chính là mẹ của chúng ta. 113. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye Đôi khi trái tim nhìn thấy điều mà đôi mắt không thấy. 114. Love is when the other person’s happiness is more important than your own. Tình yêu là khi hạnh phúc của một ai đó khác quan trọng hơn hạnh phúc của chính bạn. 115. I look at you and see the rest of my life in front of my eyes. Anh nhìn em và anh thấy cả phần đời còn lại của mình ngay trước mắt. 116. You can’t blame gravity for falling in love. Bạn không thể trách luật hấp dẫn khi bạn “đổ” ai đó được. 117. True love is eternal, infinite, and always like itself. Tình yêu đích thực luôn vĩnh cửu, vô tận và đúng như bản chất của nó. 118. Love makes your soul crawl out from its hiding place. Tình yêu khiến tâm hồn bạn chui ra khỏi nơi ẩn náu của nó. \ 119. Love is friendship that has caught fire. […] It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses. Tình yêu là tình bạn bén lửa mà thành. Nó không hoàn hảo và chấp nhận cho những điểm yếu của con người. 120. Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same. Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi không thể chạm vào, nhưng hương thơm của nó vẫn khiến cả khu vườn trở nên hạnh phúc. 121. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. Được ai đó yêu sâu đậm sẽ cho bạn sức mạnh, còn yêu ai đó sâu đậm sẽ khiến bạn có thêm dũng khí. F – Những Câu Thả Thính Bằng Tiếng Anh Cực Thú Vị 121. I don’t know what my future holds, but I’m hoping you are in it. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh hy vọng sẽ có em ở đó. 122. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much. Chỉ mất vài giây để nói rằng em yêu anh, nhưng sẽ mất cả đời để cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào. 123. Are you a thief? Cause you stole my heart!!! Có phải em là một tên trộm? Vì em vừa đánh cắp trái tim anh!!! 124. Do you know which side of my heart? It’s beside you! Anh có biết tim nằm ở bên nào không? Chính là ở bên anh đấy! 125. I’m this fat because I have you in my heart. Em béo thế này là vì có anh trong tim đấy. _ Trích: Những câu nói bằng tiếng Anh hay _ 126. Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror. Hỏi anh điều gì khiến anh hạnh phúc đến thế rồi anh sẽ đưa em một tấm gương. 127. I’m not good at anything… except loving you. Anh không giỏi làm gì cả… trừ việc yêu em. 128. Did you hurt yourself… when you fell from the heavens? Em có đau không…. lúc rơi từ thiên đường xuống ấy? 129. You remind me of my next girlfriend. Em khiến anh nhớ đến bạn gái tương lai của mình. 130. Are you tired of keeping going in my mind? Anh có mệt không khi cứ quanh quẩn trong tâm trí em như thế? 131. I’m no organ donor, but I’d be happy to give you my heart. Em không định hiến tạng, nhưng em rất vui lòng giao trái tim mình cho anh. 132. I love you without knowing how, why or even from where. Anh yêu em mà không biết như thế nào, tại sao và từ đâu mà ra. _ Những câu nói bằng tiếng Anh hay _ 133. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you. Anh yêu em không phải bởi vì em là ai, mà bởi vì anh là ai khi ở bên em. 134. To the world you may be one person, but to one person you may be the world. Đối với thế giới bạn có thể chỉ là một ai đó, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới. _ Những câu nói hay bằng tiếng Anh _ 135. There are many ways to be happy, but the fastest way is seeing you. Có rất nhiều cách để trở nên hạnh phúc, nhưng cách nhanh nhất là nhìn thấy em. 136. I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you. Em từng nghĩ chẳng có giấc mơ nào thành sự thật, nhưng điều đó đã thay đổi ngay khi em nhìn thấy anh. 137. I bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do. Anh cá là tất cả pháo hoa trên thế giới này cũng không thể thắp sáng thế giới của anh như em. 138. If I could change the alphabet, I would put U and I together. Nếu có thể thay đổi bảng chữ cái, em muốn để U và I cạnh nhau. 139. It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing? Người ta vẫn nói chẳng có gì là mãi mãi. Em có thể trở thành “chẳng có gì” của anh không? _ Những câu nói bằng tiếng Anh hay _ 140. Once I’m with you, nobody else matters. Khi em bên anh, những người khác không còn quan trọng nữa. Lời kết Tất cả những câu châm ngôn tiếng Anh ở trên đều được dịch theo nghĩa đen và bạn phải suy nghĩ một chút thì mới thấm thía được cái tinh túy và ý nghĩa của chúng. Và hãy nhớ, kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi, bạn vẫn sẽ phải làm lại nếu bạn chỉ ngồi đó. Những câu châm ngôn trên có đánh thức động lực học tiếng Anh của bạn không? Với website học tiếng Anh Eng Breaking, chúng tôi tin rằng sự thay đổi ấy nằm ở chính bạn. Bạn tâm đắc với câu nói nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới. Chúc cho bạn sớm thành công chinh phục tiếng Anh giao tiếp! Bạn có thể muốn xem: Tên hay cho bé trai tiếng Anh Tên tiếng Anh đẹp cho bé gái Tục ngữ Việt Nam phổ biến dịch sang tiếng Anh là gì?

Hương Lý cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi
Trang Mie Học có dễ không ạ, m hay nản lắm
Phương Anh Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa
Linh Đàm Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa. Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy
Hương Trần Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn
Long b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?
Trịnh Vy Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học. Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước. Thực sự cách học này ổn áp lắm!
Phương Kyu app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy
Chị Ba mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

 • Nguồn: engbreaking.com
 • Lượt Views: 93049
 • Ngày đăng bài: 34 phút trước
 • Số lượng downloads: 45377
 • Số lượt likes: 1502
 • Số lượt dislikes: 4
 • Tiêu đề Website: Những câu nói hay bằng tiếng Anh: 101 châm ngôn hay nhất …
 • Mô tả của Website: TOP 101 những câu nói hay bằng tiếng Anh về cuộc sống sẽ truyền cảm hứng cho bạn dù bạn đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Đọc ngay thôi!

Video English | Những câu nói tiếng anh hay


Cap tiếng anh ngắn chất ngầu HOT nhất tháng 2

Cap tiếng Anh ngắn đã không còn quá xa lạ với các bạn trẻ hiện nay rồi đúng không nhỉ. Nếu bạn đang cảm thấy không biết tìm những dòng cap tiếng anh hay những câu stt hay bằng tiếng Anh về tình yêu, cuộc sống nào thật ý nghĩa nhưng không kém phần tinh tế thì bài viết này là dành cho bạn. Hãy dành một vài phút để cùng xem qua những dòng caption, stt, câu nói tiếng anh ngắn gọn nhưng chất ngầu HOT nhất trên mạng xã hội hiện nay theo nhiều chủ đề khác nhau dưới đây nhé!

Top cap tiếng anh ngắn ngầu hay nhất

Những dòng cap “ chất” lừ thu hút hàng triệu lượt like vốn chưa bao giờ hết độ “hot” trong thời đại hiện nay vì nó không những hài hước, bá đạo, cá tính mà còn khá nhiều ý nghĩa bên trong câu nói khiến nhiều người suy ngẫm. Dưới đây là những dòng stt tiếng anh ngắn ngầu hay nhất mọi thời đại hy vọng sẽ khiến bạn thích thú với những dòng caption này nhé!

1. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.

Dịch nghĩa: Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày

2. Don’t cry because it’s over, smile because it happened

Dịch nghĩa: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra

3. It does not to do dwell on dreams and forget to live

Dịch Nghĩa: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc hiện tại

4. No pain, no gain

Dịch nghĩa: Không đau, không thể tới mục đích

5. Love me or hate me I’m still gonna shine

Dịch nghĩa: Dù yêu hay ghét tôi, tôi vẫn sẽ tỏa sáng

6. Learn to eat, not to say

Dịch nghĩa: Học cách kiếm tiền thay vì tiết kiệm

7. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

Dịch nghĩa: Một người thông minh thì như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

8. If you leave me when I fall, don’t catch me when I succeed.

Dịch nghĩa: Nếu bạn rời khỏi khi tôi thất bại, đứng đến cạnh khi tôi thành công.

9. Never say all you know, And never believe all your heart

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết và đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe

10. I found your nose! It was in my business again.

Dịch nghĩa: Tôi tìm thấy chiếc mũi của bạn! Nó nhúng vào chuyện của tôi.

11. Having a soft heart in a cruel world is courage, not weakness

Dịch nghĩa: Sở hữu một trái tim mềm mại trong thế giới tàn ác là dũng cảm, không phải yếu đuối

12. Don’t blame yourself. Let me do it.

Dịch nghĩa: Đừng tự trách bản thân, hãy để tôi làm nó.

1. Cap tiếng anh ngắn về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất hiện nay

Cuộc sống này vốn sẽ có những lúc khiến bạn cảm thấy không công bằng nhưng nhanh thôi mọi thứ sẽ về lại đúng nguyên vẹn vốn có của nó. Những dòng cap dưới đây sẽ khiến bạn có những suy nghĩ tốt hơn và chữa lành vết thương cho đứa trẻ bên trong tâm hồn của bạn.

1. Time would heal almost all wounds. If your wounds have not been healed up, please wait for a short while.

Dịch nghĩa: Thời gian luôn chữa lành mọi vết thương. Nếu nó vẫn còn đau âm ỉ, thì hãy đợi thêm một lát nữa

2. If you love life, life will love you back

Dịch nghĩa: Nếu bạn yêu cuộc sống, cuộc sống sẽ yêu lại bạn

3. Be a pineapple. Stand tall,wear a crown,and be sweet on the inside.

Dịch nghĩa: Hãy sống như một trái dứa, đầu đội vương miện, bên trong lại ngọt ngào

4. All the flowers of the tomorrows are in the seeds of today

Dịch nghĩa: Tất cả những bông hoa của ngày hôm nay đều nở từ những hạt giống của hôm qua

5. Life is short. Smile while you still have teeth

Dịch Nghĩa: Cuộc sống này vốn dĩ đã ngắn. Hãy mỉm cười khi mà bạn vẫn còn răng

6. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Dịch nghĩa: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng

7. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars

Dịch nghĩa: Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao

8. Change your thoughts and you change your world

Dịch nghĩa: Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn sẽ thay đổi thể giới

9. Not how long, but how well you have lived is the main thing

Dịch Nghĩa: Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là quan trọng

10. Inhale the future, exhale the past

Dịch nghĩa: Nhìn về tương lai, để quá khứ qua đi

11. Never regret anything that made you smile

Dịch Nghĩa: Đừng hối tiếc những điều gì đã làm bạn mỉm cười

12. Love is not fair, get used to it

Dịch nghĩa: Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy tập quen với điều đó!

2. Những câu nói hay, stt hay bằng tiếng anh về tình yêu

Có rất nhiều định nghĩa về tình yêu, Có người nói rằng tình yêu là sự rung động từ hai phía qua những cái nhìn từ ánh mắt, cử chỉ thân mật. Có người lại nói tình yêu là đến một lúc nào đó bạn muốn tìm một người chăm sóc, lo lắng cho bản thân suốt quãng đời còn lại. có người lại nói tình yêu là chứa đựng những cung bậc cảm xúc khác nhau mà bất cứ ai cũng phải đắm chìm vào trong ấy một lần. Khi yêu, người ta luôn dành cho nhau những câu nói ngọt ngào và lãng mạn nhất dành cho người mình yêu. Hãy cùng nhau điểm qua những câu nói tiếng anh lãng mạn về tình yêu dưới đây để dành tặng cho nửa kia của mình nhé !

1. The world is dull, but is has you

Dịch nghĩa: Thế giới thật vô vị, nhưng nó có Em

2. I’ve been looking for the spring of my life, you just smile.

Dịch nghĩa: Tôi vốn tìm mùa xuân của đời mình, cho đến khi Em tình cờ cười lên.

3. The sun won’t run to you, the moon won’t, the stars won’t, but I shall.

Dịch nghĩa: Mặt trời sẽ không đến vì Em, mặt trăng không, các ngôi sao kia cũng sẽ không, nhưng Anh sẽ.

4. Love is the flower you’ve got to let grow

Dịch nghĩa: Tình yêu thì như một bông hoa, bạn phải để nó lớn lên.

5. You will never age for me, nor fade, nor die.

Dịch nghĩa: Em sẽ không bao giờ có tuổi trong mắt anh, không phai tàn, mà là bất tử.

6. The world is dark,and then you come,with the stars and the moon.

Dịch nghĩa: Thế giới này vốn tăm tối, cho đến khi người xuất hiện, mang đến cùng trăng sao.

7. One day, I’ll find her. And when they ask me how I knew she was the one, I’ll tell them, Because she loved me in spite of all the unlovable pieces she had to pick up.

Dịch nghĩa: Rồi sẽ có ngày tôi tìm thấy cô ấy. Mọi người sẽ tò mò sao lại chắc chắn là người đó, tôi sẽ nói rằng. Bởi vì cô ấy yêu tôi, yêu trọn vẹn cả những điều không hoàn hảo của tôi.

8. “Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you.’”

Dịch nghĩa: Tình yêu chưa trưởng thành nói:“ Anh yêu em vì anh cần em”. Tình yêu trưởng thành nói rằng “Anh cần em vì anh yêu em.”

9. You are the last rose in my barren land.

Dịch nghĩa: Người là đóa hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi.

10. I Love You More Than I Can Say

Dịch nghĩa: Anh yêu em hơn những gì Anh nói

11. Love is starts with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

Dịch nghĩa: Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.

12. Where there is love, there is life

Dịch nghĩa: Nơi nào có tình yêu, nơi ấy có sự sống

3. Cap tiếng anh ngắn về thành công chất như nước cất

Thành công là sự không ngừng nỗ lực bền bỉ phấn đấu của con người trong cuộc sống nhằm đạt được mục đích mong muốn. Là một quá trình rèn luyện và đúc kết từ những sự thất bại để trau dồi kinh nghiệm vững bước trên con đường lựa chọn. Dưới đây là những dòng cap tiếng anh ngắn cực hay khiến bạn có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc hướng tới thành công rực rỡ sau này.

1. Failure isn’t bad if it doesn’t attack the heart. Success is all right if it doesn’t go to the head.

Dịch nghĩa: Thất bại chẳng tồi tệ nếu nó không ghi dấu vào tim. Thành công là tốt đẹp nếu nó không bốc lên đầu.

2. Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

Dịch nghĩa: Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

3. To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions.

Dịch nghĩa: Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận.

4. To be a winner, all you need to give is all you have.

Dịch nghĩa: Để trở thành người thắng cuộc, tất cả những gì bạn cần đến là tất cả những gì bạn có.

5. To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Dịch nghĩa: Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

6. Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

Dịch nghĩa: Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

7. Reading is to the mind what exercise is to the body.

Dịch nghĩa: Đọc sách có ích cho tâm hồn cũng như tập thể dục tốt cho cơ thể.

8. No pressure, no diamonds

Dịch nghĩa: áp lực tạo nên kim cương

9. You may delay, but time will not.

Dịch nghĩa: bạn có thể trì hoãn một điều gì đó nhưng thời gian thì không

10. The key to success is to focus the conscious mind on things you desire not things you fear

Dịch nghĩa: Chìa khóa để trở nên thành công là tập trung toàn bộ trí lực vào điều mà chúng ta khao khát chứ không phải là điều mà chúng ta sợ

11. Be your dream, now or never

Dịch nghĩa: Thực hiện ước mơ của bạn, ngay lúc này hoặc sẽ chẳng bao giờ

12. You may delay, but time will not

Dịch nghĩa: Bạn có thể trì hoãn một điều gì đó nhưng thời gian thì không

4. Cap tiếng anh ngắn sâu sắc về tình bạn chất ngầu

Bạn bè là một phần trong cuộc sống chúng ta, không ai có thể sống mà không có những người bạn bên cạnh. Status hay, cap tiếng Anh ngắn nhưng cực ngầu về tình bạn này sẽ giúp bạn thể hiện được tình cảm đó.

1. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.

Dịch nghĩa: Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui

2. Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity.

Dịch nghĩa: Tình bạn luôn là một trách nhiệm ngọt ngào, không bao giờ là một cơ hội

3. Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks.

Dịch nghĩa: Tình bạn mỏng manh như tấm kính, một khi đã vỡ thì có thể sửa nhưng sẽ luôn có vết nứt

4. Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.

Dịch nghĩa: Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt

5. Remember that the most valuable antiques are dear old friends

Dịch nghĩa: Hãy nhớ rằng cổ vật có giá trị nhất chính là những người bạn tri kỷ.

6. It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.

Dịch nghĩa: Điều tuyệt vời nhất khi ở cùng những người bạn thân là bạn có thể không ngại làm gì đó ngớ ngẩn.

7. Friends are people you can talk to without words when you have to.

Dịch nghĩa: Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện mà không phải dùng đến lời nói

8. If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.

Dịch nghĩa: Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.

9. Friendship often ends in love, but love in friendship – never.

Dịch nghĩa: tình bạn thường kết thúc bằng tình yêu và không có điều ngược lại

10. A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside.” – Winnie the Pooh

Dịch nghĩa: Một ngày không có bạn giống như một cái hũ không còn một giọt mật ong bên trong

11. Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back together exactly the same way

Dịch nghĩa: Tình bạn gia tăng sự hạnh phúc và giảm bớt đau khổ, bằng cách nhân đôi niềm vui và chia đi nỗi đau của chúng ta.

12. Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.

Dịch nghĩa: Mong muốn trở thành bạn bè thì rất nhanh chóng, nhưng tình bạn là một trái cây chín chậm

5. Những câu nói tiếng anh hay về sự nỗ lực độc nhất

Để có được sự nỗ lực không ngừng nghỉ như vậy thì những câu nói động viên, kích động con người hành động vì mục tiêu là một trong những yếu tố giúp con người trở nên thành công hơn. Những câu nói tiếng anh hay về nỗ lực dưới đây sẽ giúp cho bạn có thêm được nhiều sự động lực tiến về mục tiêu phía trước.

1. Your future depends on many things but mostly on you.

Dịch nghĩa: Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu vẫn là vào bạn.

2. Those who don’t believe in magic will never find it

Dịch nghĩa: Những ai không tin vào điều kỳ diệu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

3. Difficult roads often lead to beautiful destinations.

Dịch nghĩa: Con đường khó khăn thường dẫn tới đích đến tốt đẹp

4. You only fail when you stop trying

Dịch nghĩa: Bạn chỉ thất bại khi bạn ngừng cố gắng

5. It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop

Dịch nghĩa: không quan trọng là bạn đi chậm thế nào miễn bạn không dừng lại

6. If you dream don’t scare you they are too small

Dịch nghĩa: Nếu mơ ước không làm bạn sợ hãi vì nó quá nhỏ bé

7. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.

Dịch nghĩa: Khi chúng ta cố gắng để trở nên tốt hơn chúng ta, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng trở nên tốt hơn.

8. The man who removes a mountain begins by carrying away small stones

Dịch nghĩa: Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.

9. Life is ten percent what happens to us and ninety percent how we react to it

Dịch nghĩa: Cuộc đời chỉ có mười phần trăm là về những thứ xảy ra với chúng ta, chín mươi phần trăm còn lại chính là cách chúng ta đương đầu với nó.

10. Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!”

Dịch nghĩa: Không gì là không thể, bởi ngay cả bản thân nó cũng nói lên rằng Tôi có thể’

11. Life is short. Don’t be lazy

Dịch nghĩa: Cuộc sống ngắn lắm, vì thế đừng lười biếng.

12. Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.

Dịch nghĩa: Hãy xây lên giấc mơ của riêng bạn, nếu không người khác sẽ thuê bạn xây dựng giấc mơ của họ đó.

6. Cap tiếng anh ngắn về gia đình thấm thía để biết quý trọng

Gia đình là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên bằng tình yêu thương từ người thân. Nhắc về gia đình không thể nhắc tới đấng sinh thành cha và mẹ. Mùa vu lan sắp tới hãy dành cho gia đình những lời nói yêu thương từ tận đáy lòng của mình nhé! Cùng mình xem qua những dòng cap tiếng anh về gia đình tràn đầy ý nghĩa dưới đây nhé!

1. A mother who is really a mother is never free.

Dịch nghĩa: Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

2. Home is where you are loved the most and act the worst.

Dịch nghĩa: Gia đình là nơi bạn hành động một cách ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu thương nhiều nhất.

3. The greatest legacy we can leave our children is happy memories.

Dịch nghĩa: Tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho các con chính là những ký ức hạnh phúc.

4. A man should never neglect his family for business.

Dịch nghĩa: Một người đàn ông không bao giờ nên coi gia đình nhẹ hơn sự nghiệp của anh ta.

5. Family is where life begins and the love never ends.

Dịch nghĩa: Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu với tình yêu bất tận.

6. A mother understands what a child does not say.

Dịch nghĩa: Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ chưa biết nói.

7. My father gave me the greatest gift anyone could give another person; he believed in me.

Dịch nghĩa: Cha tôi cho tôi món quà lớn nhất mà bất cứ ai có thể trao cho người khác; ông tin tưởng ở tôi.

8. There’s no pillow quite so soft as a father’s strong shoulder.

Dịch nghĩa: Không chiếc gối nào êm ái bằng bờ vai cứng cáp của người cha.

9. A happy family is but an earlier heaven.

Dịch nghĩa: Có một gia đình hạnh phúc giống như bạn được lên thiên đàng sớm vậy.

10. One father is more than a hundred schoolmasters

Dịch nghĩa: Một người cha hơn trăm người thầy.

11. Dad is a son’s first hero. A daughter’s first love

Dịch nghĩa: Cha là anh hùng số một của bé trai và là tình yêu đầu đời của bé gái.

12. A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Dịch nghĩa: Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.

7. Caption tiếng anh ngắn về học tập ấn tượng độc lạ

Học tập là con đường ngắn nhất để đi đến thành công, học không chỉ là trong sách vở mà còn học tập qua đời sống, qua bạn bè. Mỗi một câu văn, câu thơ luôn là động lực để nhắc nhở chúng ta chúng ta phải học mỗi ngày. Những dòng cap bên dưới hy vọng là niềm động lực to lớn để vững bước trên con đường học tập sắp tới.

1. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Dịch nghĩa: Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

2. Study not what the world is doing, but what you can do for it.

Dịch nghĩa: Học không phải là thế giới đang làm gì, mà là bạn có thể làm gì cho thế giới.

3. Once you stop learning, you’ll start dying.

Dịch nghĩa: Khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

4. Intelligence without ambition is a bird without wings

Dịch nghĩa: Thông minh mà không có khát vọng thì khác gì chú chim mà không có cánh

5. The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Dịch nghĩa: Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

6. Never stop learning because life never stops teaching.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

7. If I Fail, I Try Again And Again, And Again.

Dịch nghĩa: Nếu tôi thất bại, tôi sẽ cố một lần rồi một lần, một lần nữa.

8. Genius Is One Percent Inspiration And Ninety-nine Percent Perspiration.

Dịch nghĩa: Thiên tài chỉ có 1% cảm hứng, 99% còn lại là mồ hôi.

9. He who opens a school door, closes a prison.

Dịch nghĩa: Người mở một cánh cổng trường học, sẽ đóng lại một nhà tù.

10. Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty

Dịch nghĩa: bất cứ ai ngừng học hỏi đều già, dù họ 20 hay 80 tuổi

11. Learning is the eye of the mind.

Dịch nghĩa: Học tập là con mắt của trí tuệ

12. Reading is to the mind what exercise is to the body.

Dịch nghĩa: Đọc là cách tập thể dục cho tâm trí

8. Cap tiếng anh ngắn dễ thương, thả thính triệu like

Tiếng Anh đối với các bạn trẻ hiện nay đang ngày càng được phổ biến vì vậy việc sử dụng những caption tiếng anh thả thính qua lại trên mạng xã hội đã không còn xa lạ nữa. Hãy xem những dòng cap tiếng anh ngắn dễ thương dưới đây có làm trái tim crush bạn rung rinh không nhé!

1. You must be star because you look beautiful from a distance

Dịch nghĩa: Gọi Em là ngôi sao bởi vì nhìn em từ xa đã thấy đẹp

2. Your lips look lonely. Would they like to meet mine?

Dịch nghĩa: Đôi môi của bạn cô đơn quá liệu chúng có muốn gặp đôi môi của tớ không?

3. I don’t wanna blink, cause I’m afraid to miss even a second of your cuteness

Dịch nghĩa: Tớ không muốn nháy mắt vì sợ lỡ một giây cute của cậu

4. I’m just a breeze. But my love for you is far stronger than a big storm !

Dịch Nghĩa: Tớ chỉ là làn gió nhẹ. Nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu còn hơn cả bão tố ngoài kia !

5. I don’t know what my future holds, but I’m hoping you are in it.

Dịch Nghĩa: Tôi không rõ tương lai mình sẽ như thế nào, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ là một phần trong đó.

6. The only thing your eyes haven’t told me is your name

Dịch nghĩa: điều duy nhất mà đôi mắt của bạn chưa nói cho mình biết đó là tên của bạn

7. I’d die to get just one smile from you

Dịch nghĩa: Mình sẽ chết để nhận được dù chỉ một nụ cười của bạn.

8. You are the best part of my day

Dịch nghĩa: Anh là phần tuyệt vời nhất trong ngày của em

9. One day without you seems like a century to me

Dịch nghĩa: Xa em một ngày mà tựa như cả thế kỷ vậy

10. If kisses were snowflakes, I’d send you a blizzard

Dịch nghĩa: nếu những nụ hôn là bông tuyết, tớ sẽ gửi cho cậu một cơn bão tuyết

11. You are the person I want to spend my life with

Dịch nghĩa: Em là người mà anh muốn sống trọn đời

12. We must be near an airport, because my heart just took off when I saw you!

Dịch nghĩa: Chắc hẳn anh và em đang ở gần một sân bay, vì tim em đang trở nên loạn nhịp khi nhìn thấy anh

9. STT tiếng anh ngắn buồn tâm trạng phù hợp mọi lứa tuổi

Cuộc sống không phải ngày nào cũng sẽ là ngày vui, cũng như bầu trời không phải lúc nào cũng có nắng tươi đẹp. Đôi khi bất chợt có những cơn mưa kéo đến và chúng ta sẽ muốn chìm đắm trong cơn mưa ấy suy nghĩ về những đau khổ, những tổn thương bên trong tâm hồn để chữa lành. Cùng nhau trải nghiệm cơn mưa mang sự buồn bã qua từng dòng stt dưới đây nhé!

1. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder!

Dịch nghĩa: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

2. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Dịch nghĩa: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười

3. People don’t leave because things are hard. They leave because it’s no longer worth it.

Dịch nghĩa: Người ta chẳng từ bỏ vì khó khăn, họ từ bỏ vì điều đó k còn xứng đáng nữa.

4. The reason why we can’t let go of someone is because deep inside we still hope!

Dịch nghĩa: Lý do vì sao ta k thể từ bỏ 1 ai đó là bởi tận sâu thẳm ta vẫn còn hy vọng.

5. The people we love the most hurt us the deepest.

Dịch nghĩa: Những người mà chúng ta yêu thương nhất làm tổn thương chúng ta sâu sắc nhất.

6. No one is never too busy ,you’re just not important enough.

Dịch nghĩa: Không ai là không bao giờ quá bận, chỉ là bạn không đủ quan trọng.

7. We don’t talk too much ,and silence is slowly eating us away.

Dịch nghĩa: Chúng ta không nói chuyện quá nhiều, và sự im lặng đang dần gặm nhấm chúng ta.

8. In the middle of the flowers field, nobody chooses a flower without color

Dịch nghĩa: Giữa một cánh đồng hoa, không ai chọn một đóa không hương không sắc.

9. You can’t be strong all the time.Sometimes you just need to be alone and let your tears out.

Dịch nghĩa: Bạn không thể lúc nào cũng mạnh mẽ. Đôi khi bạn chỉ cần ở một mình và để nước mắt ra.

10. I don’t regret the things I’ve done, I regret the things I didn’t do when I had the chance.

Dịch nghĩa: Những việc tôi đã làm, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận về những việc tôi có cơ hội thực hiện nhưng lại không làm mà thôi.

11. Tears are the silent language of grief.

Dịch nghĩa: Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn

12. I always like walking in the rain, so no one can see me crying.

Dịch nghĩa: Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.

10. STT tiếng Anh ngắn hay về hạnh phúc lãng mạn nhất

Hạnh Phúc là những điều ngọt ngào của các cặp đôi dành cho nhau, là tình cảm đôi lứa đong đầy thể hiện cảm xúc. Hạnh phúc có khi còn là những điều giản đơn trong cuộc sống, với tôi hạnh phúc đó là khi mỗi ngày ba mẹ tôi vẫn khỏe mạnh nói nói cười cười trước mặt tôi, là bữa cơm đầy đủ đầy ắp tiếng cười của gia đình. Còn hạnh phúc của bạn gì? Những stt tiếng anh ngắn hay về hạnh phúc dưới đây ắt sẽ là một phần gia vị trọn vẹn trong cuộc sống của bạn đó.

1. Once is a while, right in the middle of an ordinary life. Love give us a fairytale

Dịch nghĩa: Đến một lúc nào đó, giữa cuộc sống đời thường. Tình yêu sẽ mang đến cho bạn phép màu

2. Be happy for no reason, like a child. If you are happy for a reason, you’re in trouble, because that reason can be taken from you.

Dịch nghĩa: Hãy hạnh phúc không vì lý do gì, giống như một đứa trẻ. Nếu bạn hạnh phúc vì một lý do nào đó, bạn đang gặp rắc rối, bởi vì lý do đó có thể bị lấy đi khỏi bạn.

3. Nothing can bring you happiness but yourself

Dịch nghĩa: Không có gì có thể mang lại hạnh phúc cho bạn ngoài chính bạn

4. Most folks are about as happy as they make up their minds to be

Dịch nghĩa: Hầu hết những người đều hạnh phúc như họ quyết định

5. Happiness is not a destination. It is a method of life.

Dịch nghĩa: Hạnh phúc không phải là đích đến. Nó là giải pháp cho cuộc sống.

6. Plant a seed of friendship, reap a bouquet of happiness

Dịch nghĩa: Gieo một hạt giống tình bạn, gặt hái một bó hoa hạnh phúc

7. Happiness is where we find it, but rarely where we seek it

Dịch nghĩa: Hạnh phúc là nơi ta tìm thấy, nhưng hiếm khi ta tìm kiếm nó

8. Happiness… consists in giving, and in serving others.

Dịch nghĩa: hạnh phúc… là cho và sống vì người khác

9. Happiness doesn’t come from doing what we like to do but from liking what we have to

Dịch nghĩa: Hạnh phúc không đến từ việc làm những gì chúng ta muốn làm mà từ việc thích những gì chúng ta phải làm

10. Happiness is not having what you want. It is appreciating what you have

Dịch nghĩa: Hạnh phúc không phải là có những gì bạn muốn. Đó là trân trọng những gì bạn đang có

11. What good is money if it can’t buy happiness?

Dịch nghĩa: Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

12. To have joy one must share it. Happiness was born as a twin.

Dịch nghĩa: Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

13. Happiness consists of three things; Someone to love, work to do, and a clear conscience.

Dịch nghĩa: Hạnh phúc là khi bạn có đủ 3 điều: một người để yêu, một công việc để làm, và một tâm hồn trong sáng

14. Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light

Dịch nghĩa: Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong khoảng thời gian tăm tối nhất, nếu có ai đó mang ánh sáng

Và chủ đề stt tiếng anh ngắn gọn cũng đã khép lại bài viết này, không biết là sau khi đọc qua những stt trên bạn đã thấy hài lòng chưa nhỉ? Mình biết rằng những stt trên chỉ là thiểu số trong vô vàn các stt khác trên mạng xã hội nhưng mình hy vọng rằng khi các bạn đọc qua những dòng stt, cap tiếng anh ngắn do mình chắt lọc sẽ khiến cho các bạn thêm yêu cuộc sống, tâm hồn trở nên hạnh phúc.

 • Nguồn: chanhtuoi.com
 • Lượt Views: 42552
 • Ngày đăng bài: 53 phút trước
 • Số lượng downloads: 75552
 • Số lượt likes: 6090
 • Số lượt dislikes: 9
 • Tiêu đề Website: Cap tiếng anh ngắn chất ngầu HOT nhất tháng 2/2023 (có dịch)
 • Mô tả của Website: 23 thg 8, 2022 — Hãy dành một vài phút để cùng xem qua những dòng caption, stt, câu nói tiếng anh ngắn gọn nhưng chất ngầu HOT nhất trên mạng xã hội hiện nay …

[Motivational quotes ] Cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh – những câu nói tiếng anh truyền cảm hứng


Tha hồ “sống ảo” với những status bằng tiếng Anh ngắn dễ thương

Những status, caption “sống ảo” trên mạng xã hội luôn luôn mang nhiều ý nghĩa riêng. Hôm nay, Bác Sĩ IELTS xin gửi đến các bạn bài viết tổng hợp những status bằng tiếng Anh ngắn dễ thương và ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống.

Tha hồ “sống ảo” với những status bằng tiếng Anh ngắn dễ thương

1. Status tiếng Anh hay về tình bạn

“Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys, and dividing our grief.” ― Marcus Tullius Cicero

Tình bạn gia tăng hạnh phúc và giảm bớt đau khổ, bằng cách nhân đôi niềm vui và chia nhỏ nỗi đớn đau của chúng ta.

“Things are never quite as scary when you’ve got a best friend.” — Bill Watterson.

Sẽ chẳng có gì là đáng sợ nếu như có bạn thân ở bên.

“The only way to have a friend is to be one.” — Ralph Waldo Emerson

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy trở thành một người bạn.

“Friends show their love in times of trouble, not in happiness.” — Euripides

Tình cảm bạn bè được thể hiện lúc khó khăn chứ không phải lúc hạnh phúc.

“Anything is possible when you have the right people there to support you.” ― Misty Copeland

Mọi thứ đều khả thi khi bạn có những người ủng hộ thực sự bên cạnh.

“Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.” ― John Lennon.

Đếm tuổi của bạn bằng bạn bè, không phải số năm. Đếm cuộc đời của bạn bằng những nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt.

“Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.” ― Helen Keller

Đi cùng một người bạn trong bóng tối thì tốt hơn đi một mình trong ánh sáng.

“A friend is one who knows you and loves you just the same.” – Elbert Hubbard

Một người bạn là người hiểu rõ bạn và yêu bạn vì điều đó.

“Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.” – Aristotle

Mong muốn trở thành bạn bè thì rất nhanh, nhưng trái ngọt tình bạn lại chín chậm.

“Some people go to priests. Others to poetry. I to my friends.” —Virginia Woolf

Một số người tìm đến các linh mục. Số khác tìm tới thơ ca. Tôi thì tìm đến những người bạn.

“Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.” – Albert Camus

Đừng đi trước tôi, có khi tôi sẽ chẳng theo sau. Đừng đi sau lưng tôi, có lẽ tôi sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh tôi, và trở thành bạn của tôi.

“If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.” – Disney’s Winnie the Pooh

Nếu bạn sống đến trăm tuổi, thì mình hy vọng một ngày nào đó mình sẽ sống đến chín mươi chín tuổi, vì vậy mình không bao giờ phải sống thiếu bạn.

NHẬP MÃ BSI5TR – GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP Đặt hẹn × Đăng ký thành công Đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất! Để gặp tư vấn viên vui lòng click TẠI ĐÂY.

2. Status tiếng Anh hay về tình yêu

Mình thích mỗi khi cậu cười, nhưng mình yêu nhất là khi mình là lý do khiến cậu cười.

“You don’t know how much I love you until you touch my heart and feel its beat!” – Em/anh không thể biết anh/em yêu em/anh như thế nào cho đến khi em/anh chạm vào con tim này và cảm nhận nhịp đập của nó!

“I’m head over heels for you.” – Không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài đối phương cả.

“I love you to the moon and back.” – Tình yêu mãnh liệt, không thể đếm được vì nó vô tận giống như khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trăng và ngược lại.

“I wanna be the one who completes your life, because you are the only one who can make me feel this way.” – Em/anh muốn là người khiến cuộc đời anh/em trọn vẹn, vì chính anh/em làm em/anh cảm thấy như vậy.

“Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind.” ― William Shakespeare

Yêu không phải được nhìn bằng mắt, mà là qua tâm trí, đó là lý do người ta không vẽ mắt cho thần Cupid.

“Love is needing someone. Love is putting up with someone’s bad qualities because they somehow complete you.” ― Sarah Dessen

Yêu là cần một ai đó. Tình yêu là chấp nhận những tính xấu của ai đó vì bằng cách nào đó họ đã hoàn thiện bạn.

“If I had a flower for every time I thought of you…I could walk through my garden forever.” ― Alfred Tennyson

Nếu mỗi lần nghĩ đến em mà có một đóa hoa xuất hiện… thì tôi sẽ có cả một khu vườn.

“When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable.” ― Jess C. Scott

Khi có ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn sẽ rất khác. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

“He’s more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same.” ― Emily Brontë

Anh ấy còn giống tôi hơn bản thân tôi nữa. Mặc cho tâm hồn của anh ấy và tôi làm từ gì, thì chúng là một.

“So, I love you because the entire universe conspired to help me find you.” ― Paulo Coelho

Thì đấy, anh yêu em bởi vì cả vũ trụ này đã tính toán để giúp anh tìm thấy em mà.

“Being deeply loved by someone gives you strength while loving someone deeply gives you courage.” – Lao Tzu

Được yêu sẽ cho ta sức mạnh, trong khi yêu ai đó sẽ mang cho ta dũng khí.

“You don’t love someone because they’re perfect, you love them in spite of the fact that they’re not.” ― Jodi Picoult

Bạn không yêu ai đó bởi vì họ hoàn hảo, bạn yêu họ mặc dù họ có khiếm khuyết.

“We’re all a little weird. And life is a little weird. And when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall into mutually satisfying weirdness – and call it love – true love.”- Robert Fulghum

Chúng ta đều có chút quái dị. Và cuộc đời này cũng thế. Và khi ta tìm được ai đó cũng kỳ quặc giống mình, ta hòa hợp với họ và rơi vào một thứ xúc cảm hài lòng kỳ thú – và gọi đó là yêu – một tình yêu thật sự.

3. Status tiếng Anh về gia đình

Status tiếng Anh về gia đình

“Home is where you are loved the most and act the worst.” ― Marjorie Pay Hinckley

Nhà là nơi bạn hành xử thế nào thì cũng vẫn được yêu thương.

“In every conceivable manner, the family is a link to our past, bridge to our future.” ― Alex Haley

Theo mọi cách có thể hình dung, gia đình là mối liên kết với quá khứ của ta, là cầu nối với tương lai của ta.

“A family doesn’t have to be perfect; it just needs to be united.” ― Anonymous

Một gia đình không cần thiết phải hoàn hảo mà cần phải đoàn kết.

“Our most basic instinct is not for survival but for family.”― Paul Pearsall

Bản năng cơ bản nhất của chúng ta không phải để sinh tồn mà là làm vì gia đình.

“Family is not an important thing. It’s everything.” – Michael J. Fox

Gia đình không phải là một thứ quan trọng. Mà là tất cả.

“There is no doubt that it is around the family and the home that all the greatest virtues, the most dominating virtues of humans, are created, strengthened and maintained.” ― Winston S. Churchill

Chắc chắn rằng gia đình và tổ ấm là nơi tạo ra, củng cố và duy trì tất cả những đức tính vĩ đại nhất, những đức tính có sức ảnh hưởng lớn nhất của con người.

“The family is the first essential cell of human society.” – Pope John XXIII

Gia đình là tế bào đầu tiên hình thành nên xã hội loài người.

“Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life.” – Lisa Weed

Trở thành một thành viên trong gia đình có nghĩa là bạn là một phần của điều gì đó rất tuyệt vời. Nó có nghĩa là bạn sẽ yêu và được yêu cho đến hết cuộc đời.

4. Status tiếng Anh truyền cảm hứng

“Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.” ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

“It does not do to dwell on dreams and forget to live.” ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

“People do not lack strength, they lack will.” ― Victor Hugo

Người ta không hề thiếu sức mạnh, mà là thiếu ý chí.

“Courage isn’t having the strength to go on, it is going on when you don’t have the strength.” ― Napoleon Bonaparte

Dũng cảm không phải là có sức mạnh để bước tiếp, mà là bước tiếp ngay cả khi không còn sức mạnh.

“There are two ways of exerting one’s strength: one is pushing down, the other is pulling up.” ― Booker T. Washington

Có hai cách để tiêu tốn sức lực của một người: một là đẩy xuống, hai là kéo lên.

“A single twig breaks, but the bundle of twigs is strong.” ― Tecumseh

Một cành thì gãy, một bó thì bền.

“When the going gets tough, the tough get going.” ― Joe Kennedy

Khi mọi thứ qua đi một cách khó khăn, chính là lúc khó khăn cũng đang qua đi.

Status tiếng Anh truyền cảm hứng

“You never know how strong you are, until being strong is your only choice.” ― Bob Marley

Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ đến mức nào, cho đến khi trở nên mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất của bạn.

“Courage is grace under pressure.” – Ernest Hemingway

Dũng cảm chính là sự xá miễn dưới áp lực.

“It is not the mountain we conquer but ourselves.” ― Edmund Hillary

Ta không chinh phục đỉnh núi, ta chinh phục chính mình.

“When everything seems to be going against you, remember that the aeroplane takes off against the wind, not with it.” – Henry Ford

Khi mọi thứ trông có vẻ như đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải xuôi chiều.

“You have to be strong and calm to overcome difficult moments.” – Dani Alves

Bạn phải mạnh mẽ và bình tĩnh để vượt qua những khoảnh khắc khó khăn.

“You can be strong and true to yourself without being rude or loud.”― Paula Radcliffe

Bạn có thể trở nên mạnh mẽ và thành thật với chính mình mà không cần phải tỏ ra thô lỗ hay ồn ào.

“Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.” ― Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

5. Status tiếng Anh “ngắn và đủ chất”

“Love more. Worry less.” – Bớt lắng lo lại và yêu thương nhiều hơn.

– Bớt lắng lo lại và yêu thương nhiều hơn. “Begin.” – Hãy bắt đầu đi.

– Hãy bắt đầu đi. “Slow down.” – Chậm lại một chút nào.

– Chậm lại một chút nào. “Work hard. Stay humble.” – Làm việc chăm chỉ. Giữ mình khiêm tốn.

– Làm việc chăm chỉ. Giữ mình khiêm tốn. “Choose joy. Choose happy.” – Hãy chọn niềm vui và sự hạnh phúc.

– Hãy chọn niềm vui và sự hạnh phúc. “Nothing lasts forever.” – Không gì là mãi mãi.

– Không gì là mãi mãi. “Keep going!” – Tiếp tục bước đi nào!

– Tiếp tục bước đi nào! “The best is yet to come.” – Điều tốt nhất vẫn còn chưa đến đâu.

– Điều tốt nhất vẫn còn chưa đến đâu. “Be in the now.” – Sống cho hiện tại.

– Sống cho hiện tại. “Follow your heart.” – Hãy lắng nghe trái tim của bạn.

– Hãy lắng nghe trái tim của bạn. “Never stop dreaming.” – Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.

– Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. “Breathe.” – Hãy hít thở.

– Hãy hít thở. “Take it easy.” – Hãy bình tĩnh.

– Hãy bình tĩnh. “Live the moment.” – Sống trọn từng khoảnh khắc.

– Sống trọn từng khoảnh khắc. “Collect moments – not things.” – Hãy thu thập khoảnh khắc chứ không phải là hiện vật.

Hãy thu thập khoảnh khắc chứ không phải là hiện vật. “Feel the fear and do it anyway.” – Cảm nhận sợ hãi, và cứ tiếp tục làm việc.

– Cảm nhận sợ hãi, và cứ tiếp tục làm việc. “Let it be.” – Cứ để nó tiếp diễn đi.

– Cứ để nó tiếp diễn đi. “Go for it.” – Hãy sẵn sàng hành động.

– Hãy sẵn sàng hành động. “Enjoy the little things.” – Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhất.

Hy vọng với bài viết tổng hợp những status bằng tiếng Anh ngắn dễ thương nhất này, chúng mình sẽ giúp các bạn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống đến với những người thân yêu. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm hiểu những status khác tại thư viện IELTS Speaking. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và học tập, làm việc thật tốt nhé!

 • Nguồn: bacsiielts.vn
 • Lượt Views: 57270
 • Ngày đăng bài: 9 phút trước
 • Số lượng downloads: 91922
 • Số lượt likes: 1971
 • Số lượt dislikes: 2
 • Tiêu đề Website: Tha hồ “sống ảo” với những status bằng tiếng Anh ngắn dễ …
 • Mô tả của Website: 8 thg 12, 2022 — Hôm nay, Bác Sĩ IELTS xin gửi đến các bạn bài viết tổng hợp những status bằng tiếng Anh ngắn dễ thương và ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống.

Tổng hợp video tik tok buồn 💔 những câu nói tiếng anh hay đừng xem khi bạn buồn sẽ khóc đấy🥺


#999 Stt tiếng Anh hay nhất về cuộc sống, tình yêu, tâm trạng

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.” – Tình yêu như một cơn gió, em không thể thấy nó, em chỉ có thể cảm nhận được nó. Đó là một câu văn chiêm nghiệm đi vào lòng người được viết bởi nhà văn nổi tiếng người Mỹ Nicholas Sparks. Có rất nhiều câu nói tiếng Anh hay mà đôi khi bằng ngôn từ tiếng Việt chúng ta có thể chưa cảm nhận hết được ý nghĩa của chúng. Stt

Bạn muốn viết một Stt hay, ý nghĩa trong ngày mới nhưng đang bí ý tưởng. Vậy tại sao không thử qua một câu caption tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa nhỉ? Hãy tìm cho bản thân những câu tiếng Anh ý nghĩa nhất bên dưới nhé:

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

1.

Never say all you know. And never believe all you hear.

Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

2.

The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.

Sự khác biệt giữa ngu dốt và thiên tài là thiên tài thì có giới hạn.

3.

An intelligent person is like a river,the deeper the less noise.

Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

4.

If you want to see a rainbow, you must go through the rain.

Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.

5.

I believe there should be a better way to start each day… instead of waking up every morning.

Tôi tin rằng nên có một cách tốt hơn để bắt đầu mỗi ngày … thay vì thức dậy mỗi buổi sáng. (Thánh lười đây rồi!!!)

Những câu nói tiếng Anh bên trên không biết đã hợp ý bạn chưa nhỉ? Nếu câu trả lời là chưa, thì ở một bài viết khác mình có tổng hợp rất nhiều những Stt thả thính thú vị bằng tiếng Anh, hãy chịu khó tìm câu nói hay nhất nhé.

6.

I always dream of being a millionaire like my friend!… He’s dreaming too

Tôi luôn mơ ước trở thành một triệu phú như bạn tôi! … Anh ấy cũng đang mơ

7.

If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up.

Nếu bạn muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên bạn cần làm là thức dậy.

8.

Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes…

Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra…

9.

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

Tốt nhất là giữ im lặng và được cho là một kẻ ngốc, còn hơn là nói ra và xóa đi hết sự nghi ngờ.

10.

Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.

Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

11.

Life is very short, so break your silly egos, forgive quickly, believe slowly, love truly, laugh loudly and never avoid anything that makes you smile.

Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì thế hãy gỡ bỏ cái tôi ngớ ngẩn của mình, nhanh chóng tha thứ, từ từ tin tưởng, yêu thật lòng, cười thật lớn và đừng bao giờ lảng tránh những thứ có thể làm bạn cười.

12.

When life puts you in tough situations, don’t say, why me? Just say, try me!

Khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? Chỉ cần nói, hãy thử thách tôi đi!

13.

When life changes to be more difficult, you must change to be even stronger.

Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn.

Mời bạn đón đọc: #99 Châm ngôn sống bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại

14.

When inspiration doesn’t come to me, I go halfway to meet it.

Khi cảm hứng không đến với tôi, tôi sẽ đi nửa chừng để gặp nó.

15.

The richer you get, the more expensive happiness becomes.

Bạn càng giàu thì cái giá của hạnh phúc càng lớn.

16.

If you don’t succeed at first, hide all evidence that you tried.

Nếu bạn không thành công ở lần đầu tiên, hãy giấu tất cả những gì bạn đã làm.

17.

I’m not lazy, I’m on energy saving mode 😀

Tôi không lười. Chỉ là tôi đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng mà thôi.

18.

Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

Xem thêm: Tus hay về tình bạn, cap hay về tình bạn trên facebook

Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng anh

1.

You can never buy love… but still you have to pay for it.

Bạn không bao giờ có thể mua được tình yêu … nhưng bạn vẫn phải trả tiền cho nó.

2.

You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới.

3.

I am single because god is busy writing to best love story for me.

Tôi độc thân vì chúa đang bận viết câu chuyện tình yêu hay nhất cho tôi. ( Do chúa mà thôi kaka)

4.

I’m not afraid to fall in LOVE, i am afraid to fall for a wrong person again.

Tôi không sợ đắm chìm vào TÌNH YÊU, tôi chỉ sợ lại nhầm người.

5.

My one hand is enough to fight against the world… If you hold the other one.

Một tay của tôi đủ để chiến đấu chống lại cả thế giới … Nếu bạn nắm bàn tay còn lại.

6.

The space between your fingers are meant to be filled with mine…

Khoảng cách giữa các ngón tay của bạn có nghĩa là cần được xe khít bởi tôi …

7.

A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.

Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

8.

In my house I’m the boss, my wife is just the decision maker.

Trong nhà tôi là ông chủ, vợ tôi chỉ là người ra quyết định.

9.

Phones are better than girlfriends, At least we can switch off!

Điện thoại tốt hơn bạn gái, Ít nhất chúng ta có thể tắt đi!

11.

I want a person who comes into my life by accident, but stay on purpose.

Tôi muốn một người bước vào cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên nhưng vì tôi mà ở lại.

12.

I want my Girlfriend like Google, She will understand me better.

Tôi muốn bạn gái của tôi như Google, Cô ấy sẽ hiểu tôi nhiều hơn.

13.

Every problem comes with solution, but my GF don’t have.

Mỗi vấn đề đều đi kèm với giải pháp, nhưng bạn gái của tôi thì không.

14.

Frendship often ends in love, but love in frendship-never

Tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng không thể có điều ngược lại.

15.

Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river.

Hãy để tình yêu của bạn như những cơn mưa mù sương, đến nhẹ nhàng nhưng làm lụt cả dòng sông.

16.

When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you, I’ll always be there for you!!

Khi nhìn lại một điều đau khổ … và em sợ nhìn về phía trước … Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em.

17.

I love u not because I need you. I need you because I love U,,

Tôi yêu bạn không phải vì tôi cần bạn. Tôi cần bạn vì tôi yêu bạn ,,

Những Stt tâm trạng bằng tiếng anh

1.

Don’t ever change yourself for someone, if they don’t appreciate the way you are… find someone else who will

Đừng bao giờ thay đổi bản thân vì ai đó, nếu họ không đánh giá đúng được bạn… hãy tìm một người khác.

2.

There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.

Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.

3.

I may not be perfect, but I’m the best you’ll ever have… you’ll realize it the day i stop coming back!

Tôi có thể không hoàn hảo, nhưng tôi là người tốt nhất mà bạn từng có … bạn sẽ nhận ra điều ấy vào ngày tôi ra đi!

4.

Nobody deserves your tears, but whoever deserves them will not make u cry!

Không ai xứng đáng với nước mắt của bạn, nhưng bất cứ ai xứng đáng, họ sẽ không làm cho bạn khóc.

5.

Every time I start trusting someone,they show me why I shouldn’t.

Mỗi khi tôi bắt đầu tin tưởng ai đó, họ đều chỉ cho tôi lý do tại sao tôi không nên làm vậy.

6.

No matter how much u have hurt me, I still pray for you every night.

Dù bạn có làm tổn thương tôi tới bao nhiêu, tôi vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho bạn mỗi đêm.

7.

My silence is just another word for pain.

Sự im lặng của tôi chỉ là một nghĩa khác của nỗi đau.

8.

I like to listen sad Song, when I’m sad to make me double sad…

Tôi thích nghe nhạc buồn, bởi khi tôi buồn nó sẽ làm nỗi buồn nhân đôi…

9.

No one will ever understand how much it hurts.

Không ai có thể hiểu được nỗi đau tôi cảm nhận.

10.

Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together !!

Mối quan hệ giống như thủy tinh. Đôi khi vứt bỏ những mảnh vỡ sẽ tốt hơn là cố gắng làm tổn thương bản thân bằng cách ghép nó lại với nhau !!

11.

Sometimes it’s better to be alone. Nobody can hurt you in life!

Đôi khi tốt hơn là ở một mình. Bởi không ai có thể làm tổn thương bạn trong cuộc sống!

Bài viết đã tổng hợp những câu nói khá vui, khá thú vị bằng tiếng Anh. Tuy nhiên trong cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đầy niềm vui tiếng cười, ắt hẳn ai cũng sẽ có những lúc tâm trạng buồn phiền đan xen, hãy đón đọc bài viết hay nhất về những Stt buồn nhé

Cảm ơn bạn đã đọc!

 • Nguồn: baosongngu.net
 • Lượt Views: 28001
 • Ngày đăng bài: 46 phút trước
 • Số lượng downloads: 33173
 • Số lượt likes: 5249
 • Số lượt dislikes: 1
 • Tiêu đề Website: #999 Stt tiếng Anh hay nhất về cuộc sống, tình yêu, tâm trạng
 • Mô tả của Website: 19 thg 10, 2018 — Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh · 1. Never say all you know. · 2. The difference between stupidity and genius is that genius has its …

Học Tiếng Anh Qua Những Câu Nói Truyền Động Lực Ngắn #01


Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Hiện nay có rất nhiều câu nói tiếng Anh hay được các bạn trẻ sử dụng, không chỉ trong giao tiếp hằng ngày, mà nó còn xuất hiện trên các dòng status, trở thành châm ngôn, động lực giúp họ phấn đấu, suy nghĩ tích cực trong cuộc sống và cả công việc. Vì thế, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống đang được nhiều người sử dụng. Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống Tiếng Anh thật sự là một ngôn ngữ thú vị, có những câu dù chỉ vài ba từ nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc. Và những người bản ngữ thường sử dụng các câu nói tiếng Anh hay trong giao tiếp hàng ngày. Cụ thể như: 1/ Learn to earn, not to save. – Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm. 2/ Life is not fair – get used to it! – Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng! 3/ Life is short, Smile while you still have teeth! – Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể! 4/ Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên. 5/ Silence is the most powerful scream. – Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất. Một số người đã dùng những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống để làm động lực giúp bản thân vượt qua khó khăn, trở ngại trong cuộc sống hay lấy đó làm bài học để bước gần hơn đến thành công. Vì thế ta có thể thấy rằng, những câu nói tiếng Anh không những truyền cho ta kiến thức mà còn cho ta cả sức mạnh để vững bước trên đường đời. Cuộc sống là một hành trình không ngừng nâng cao bản thân. Hãy thử kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình để lên kế hoạch cải thiện bản thân bạn nhé! 1/ The busy have no time for tears. – Người bận rộn không còn thời gian để khóc. 2/ When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. 3/ An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 4/ Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. – Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. 5/ Move on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page. – Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới! 6/ Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. … Còn rất nhiều những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống mà các bạn có thể tìm hiểu thêm để sử dụng trong giao tiếp hàng ngày và giúp bạn tăng vốn từ tiếng Anh nhanh chóng. Hi vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức, nhiều bài học bổ ích để làm cho cuộc sống mỗi ngày luôn tươi đẹp, ý nghĩa. Và nếu muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh để có cuộc sống, công việc tươi đẹp hơn, đừng quên ghé thăm Wall Street English bạn nhé!
 • Nguồn: wallstreetenglish.edu.vn
 • Lượt Views: 1737
 • Ngày đăng bài: 25 phút trước
 • Số lượng downloads: 31239
 • Số lượt likes: 4744
 • Số lượt dislikes: 9
 • Tiêu đề Website: Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống – Wall Street English
 • Mô tả của Website: Hiện nay có rất nhiều câu nói tiếng Anh hay được các bạn trẻ sử dụng, không chỉ trong giao tiếp hằng ngày, mà nó còn xuất hiện trên các dòng status, …

Những câu nói tiếng Anh tâm trạng


1 Nghìn Lẻ 1 Stt tiếng anh ngắn gọn cho cuộc sống ý nghĩa hơn

1 Nghìn Lẻ 1 Stt tiếng anh ngắn gọn cho cuộc sống ý nghĩa hơn Chia sẻ đến quý độc giả những dòng stt tiếng anh hay và ý nghĩa nhất, để giúp bạn có thể tìm được một trích dẫn hay bằng tiếng anh, cho cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Những dòng stt tiếng anh ngắn gọn về tình yêu, cuộc sống, tình bạn… mang giá trị, mang những giá trị chân lý sâu sắc mà ai trong chúng ta cũng nên đọc, nên suy ngẫm để rút ra những chân lý đó. Nội Dung Bài Viết Top Stt tiếng anh về tình yêu chạm trái tim Chia sẻ Top Stt tiếng anh về tình yêu chạm trái tim, để giúp các bạn trẻ đang yêu, đã yêu … có thể hiểu hơn về những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Những stt tiếng anh về tình yêu vô cùng ngọt ngào, chát bỏng xen lẫn với những dòng stt tình yêu mang tâm trạng để hi vọng rằng, tình yêu của bạn có thể được đáp lại một cách chân thành nhất. 1. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you -Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em 2. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry -Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc 3. Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have -Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ 4. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart -Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui 5. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile -Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó 6. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you -Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn 7. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful -Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện 8. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to. -Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất 9.You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel. -Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu. 10. All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one. -Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất. 11. A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life. -Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời. 12. Believe in the sprit of love… it can heal all things. -Tìn vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ. 13. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience. -Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn. 14. You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it. -Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu. 15. Frendship often ends in love, but love in frendship-never -Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại. 16. How can you love another if you don’t love yourself? -Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình. Loạt Stt tiếng anh về cuộc sống ý nghĩa nhất Những dòng stt tiếng anh về cuộc sống vô cùng ý nghĩa và sâu sắc là những câu châm ngôn về cuộc sống của các bậc thầy nổi tiếng được dịch bằng tiếng anh. Những stt tiếng anh về cuộc sống vô cùng ngắn gọn, là dòng stt truyền động lực sống, mang đến cảm hứng tích cực để có một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn nhất. 1. Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên. 2. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 3. Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. 4. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết. (JACK MA) 5. “Smileing is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain” – Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau. 6. Everybody laughs in the same language -> Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau. 7. If happiness could be brought, few of us could pay the price -> Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được. 8. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is to not stop questioning -> Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi. 9. There is enough in this world for everybodys’ need, but not enough for certain peoples’ greed -> Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của con người. 10. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift … the end of a day. Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi ….. Qua hết một ngày. 11. Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made. Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì. 12. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.! Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.! 13. Do not just look at the results that hasty evaluate efforts of others. Đừng chỉ nhìn vào kết quả mà vội vàng đánh giá sự cố gắng của người khác. 14. Every new day is another chance to change your life. Mỗi ngày mới là một cơ hội để thay đổi cuộc sống. 15. Learn to earn, not to save. Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm. Stt tiếng anh về tình bạn đáng trân trọng Những dòng cảm xúc về tình bạn được chia sẻ qua những stt tiếng anh hay về tình bạn vô cùng đáng trân trọng. Đọc những stt tiếng anh về tình bạn thân, tình bạn đẹp giúp ta hiểu hơn tình bạn là thứ tình cảm đáng trân quý trong cuộc sống của mỗi người. Cùng chia sẻ những stt tình bạn bằng tiếng anh đến những người bạn thân thiết của mình nhé. 1. Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities. Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng 2. It’s really amazing when two strangers become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers. Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ. 3. Cherish the time you have, and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility. Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào 4. The only way to have a friend is to be one. Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn 5. Prosperity makes friends and adversity tries them Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự hoạn nạn thử thách họ 6. If you never had Friends, you never lived life Nếu bạn không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ sống thực sự trên cuộc đời này 7. “Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter and live better” Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời là những người khiến chúng ta cười lớn hơn, cười tươi hơn và sống tốt hơn 8. Friendship starts with a smile, grows with talking and hang around, ends with a death. Tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những câu chuyện và kết thúc khi chúng ta không còn sống 9. Best friends make the bad times good and the good times unforgettable” Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khoảnh khắc ý nghĩa thành không bao giờ có thể quên 10. A sweet friendship refreshes the soul Những tình bạn ngọt ngào luôn làm mới tâm hồn bạn Những stt tiếng anh buồn, ngắn mang tâm trạng Những stt tiếng anh buồn, sâu lắng, thể hiện tâm trạng cô đơn, thất tình, chán nản trong tình yêu và cuộc sống. Cùng chia sẻ nỗi niềm, tâm trạng cảm xúc của mình bằng những câu stt tiếng anh buồn để mọi người hiểu hơn về những trạng thái cảm xúc mà bạn đang phải trải qua, để từ đó hiểu bạn hơn, giúp bạn vơi đi nỗi niềm trong cuộc sống nhé. 1. The most painfull is not hear someone say farewell. The most painfull is farewell without hearing someone say a word. Silence is the goodbye that hurt us the most. Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. Sự im lặng chính là lời tạm biết khiến ta đau đớn nhất. 2. “When love is over, there’s relationship come to deadlock. Not be friends,not be enemies, not be strangers.” Khi tình yêu kết thúc, nó khiến mối quan hệ trở nên bế tắc. Không thể trở thành bạn bè, chẳng phải kẻ thù, nhưng cũng chẳng phải người xa lạ. 3. “Deep as first love, and wild with all regret.” Sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc. 4. “Love is like heaven, but it can hurt like hell” Tình yêu giống như thiên đường , nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy. 5. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them. Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn. 6. “Love is not a game, because when the opponent give up, you are not a winner” Tình yêu nào phải trò chơi, vì khi đối phương bỏ cuộc, bạn chẳng thể nào là người chiến thắng. 7. “In love, I’m constantly waiting, do not wait someone love me, but wait until I can forget and stop loving someone” Trong tình yêu, tôi không thôi chờ đợi, không phải chờ đợi một người nào đó sẽ yêu tôi, mà là chờ đợi cho đến khi tôi có thể quên đi và ngừng yêu ai đó. 8. “People said if you don’t appreciate what you have, you feel regret when you lose it. But there is something that we appreciate but ultimately you still lose it” Người ta thường bảo rằng những gì không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng có những điều rõ ràng đã rất trân trọng nhưng cũng chẳng tài nào giữ được. 9. “To love someone in secret is like a seed in bottle waiting for growing up, though not sure whether the future will be more beautifull, still waiting it earnestly and eagerly” Yêu một người bằng sự thầm lặng giống như một hạt giống trong chiếc lọ đang chờ đợi được nảy mầm, dù không thể biết tương lai liệu có tốt đẹp hơn, nhưng vẫn luôn chờ đợi một cách tha thiết và háo hức. 10. “ When someone hurts you, you learn to be stronger. When someone leaves you, you learn to be more independent” Khi ai đó làm ta tổn thương, ta học được cách để trở nên mạnh mẽ. Khi ai đó rời bỏ ta, ta học được cách trở nên tự lập hơn. 11. “Sometime, forgotten is the only way to liberate yourself from obsessive. And sometimes silence is the best answer for a deceased love” Đôi khi lãng quên là cách duy nhất để giải thoát bản thân ra khỏi sự ám ảnh. Và đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã chết. 12. “ A million words would not bring you back, I know because I’ve tried. Neither would a million tears, I know because I’ve cried” Một triệu ngôn từ cũng không thể mang anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc. 13. “One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else” Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc sống này chính là nhìn người mà bạn yêu, yêu một ai đó khác. 14. “Love is when you shed a tear and still want him, It’s when he ignores you and you still love him, it’s when he loves another girl but you still smile and say I’m happy for you, when all you really do is cry” Tình yêu là khi bạn rơi lệ mà vẫn muốn có anh, là khi anh lờ bạn đi nhưng bạn vẫn luôn yêu anh, là khi anh yêu một cô gái khác nhưng bạn vẫn mỉm cười và chúc phúc cho anh, trong khi điều bạn thực sự muốn làm là khóc. 15. “Here’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around’ Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin. Stt tiếng anh hài hước, vô cùng bá đạo Những câu stt tiếng anh hài hước, bá đạo nhất hệ mặt trời được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội hiện nay. Đó là những dòng stt tiếng anh câu like khủng, càng đọc càng không nhịn được cười. Cùng xả stress với những stt tiếng anh hài hết chỗ nói này nhé. 1. Future depends on your dreams. So go to sleep. Tương lai phụ thuộc vào những giấc mơ của bạn. Vì vậy hãy đi ngủ. 2. I love you – Like a dentist loves crooked teeth. Anh yêu em – Như nha sỹ yêu những chiếc răng mọc lệch 3. If you give a student the base, he will fall asleep. Nếu cho học sinh một điểm tựa, cậu ta sẽ rơi vào giấc ngủ. 4. Money is not the only thing, it’s everything. Tiền không phải là thứ duy nhất, nó là mọi thứ. 5. I don’t get older. I level up. Tôi không già đi. Tôi lên cấp. 6. Don’t blame yourself. Let me do it. Đừng tự trách mình, hãy để tôi làm điều đó. 7. If sleep is SO important… why does school start so early? Nếu ngủ quan trọng đến vậy… thì sao trường học lại bắt đầu sớm thế kia? 8. Those who laugh last thinks slowest. Ai cười sau cùng là người “chậm tiêu” nhất. 9. My wallet is like an onion. When I open it, I cry. Ví của tôi giống như củ hành tây, mỗi khi mở nó ra, tôi đều khóc. 10. It’s never too late to study; it’s only too late to use that knowledge. Không bao giờ quá muộn để học, chỉ quá muộn để áp dụng kiến thức đó. 11. Practice makes perfect…But nobody’s perfect… so why practice? Rèn luyện tạo nên sự hoàn hảo…Nhưng không ai là hoàn hảo cả… vậy tại sao phải rèn luyện? 12. Procrastination is the greatest laborsaving invention of all time. Trì Hoãn – Là sáng kiến tiết kiệm lao động vĩ đại nhất mọi thời đại. Tổng hợp những câu stt tiếng anh về tình yêu, cuộc sống vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Cùng đọc, cùng suy ngẫm và cùng sẻ chia những stt tiếng anh ngắn gọn và ý nghĩa để lan tỏa giá trị, chân lý về tình yêu, cuộc sống của những dòng stt tiếng anh này nhé. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng Akinavn.vn nhé! [Sưu Tầm] 1 Triệu Caption hay về tình yêu & cuộc sống Câu Like Hot nhất [Top 1000+] Stt về tuổi thanh xuân ý nghĩa không nên bỏ qua [BST 1101+] Stt chất về con gái đầy ý nghĩa mà bạn nên biết [123+ DÒNG] Stt chán nản về cuộc sống hơn thua, về tất cả mọi thứ [Sốt Xình Xình] 101+ Stt nắng nóng mùa hè “Chế” cực gắt và cực hài hước [Top] 120+ Stt cà khịa “chất như nước cất” trở thành Hot Trend MXH 500+ Stt tình bạn thân vô cùng chân thành và thấm thía
 • Nguồn: akinavn.vn
 • Lượt Views: 48953
 • Ngày đăng bài: 23 phút trước
 • Số lượng downloads: 74645
 • Số lượt likes: 8916
 • Số lượt dislikes: 7
 • Tiêu đề Website: 1 Nghìn Lẻ 1 Stt tiếng anh ngắn gọn cho cuộc sống ý nghĩa hơn
 • Mô tả của Website: Chia sẻ đến quý độc giả những dòng stt tiếng anh hay và ý nghĩa nhất, … Những dòng stt tiếng anh về cuộc sống vô cùng ý nghĩa và sâu sắc là những câu châm …

#38 Motivational quotes – Những câu nói Tiếng Anh truyền cảm hứng


Stt tiếng Anh ngắn gọn về tình bạn, tình yêu và cuộc sống mang nhiều cảm xúc 2023

Stt tiếng Anh ngắn gọn không những có thể truyền cảm hứng và động lực giúp chúng ta học tiếng Anh mạnh mẽ hơn để có thể sử dụng trong giao tiếp hàng ngày mà chúng còn giúp bạn diễn tả cảm xúc của mình, vừa để che giấu một điều gì đó vì không muốn cho nhiều người biết. Những lúc mang trong mình tâm trạng buồn chán bạn có thể viết những stt tiếng Anh tâm trạng để dãi bày tâm trạng hoặc bạn cũng có thể lên fb viết những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn để bày tỏ lòng mình biết đâu sẽ có người hiểu.

Tiếng Anh từ lâu đã trở thành ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới, là ngôn ngữ giao tiếp của nhiều quốc gia do đó đã có rất nhiều những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn đã ra đời. Cuộc sống vốn dĩ đã không bằng phẳng, bạn nhất định sẽ có những cảm xúc buồn vui, giận dỗi, chán nản khác nhau, và những lúc đó việc có thể giúp bạn tìm kiếm niềm vui giữa bộn bề công việc mỗi ngày là đọc và viết những stt tiếng Anh vui, những stt tiếng Anh ngắn chất để giãi bày tâm trạng. Chắc chắn sẽ có một lần bạn bất chợt bắt gặp những câu nói tiếng Anh hay để bạn ngồi lặng một góc ngẫm nghĩ đôi chút và có suy nghĩ tích cực hơn nhiều về cuộc sống.

Stt tiếng Anh tâm trạng về cuộc sống

Chắc chắn một điều rằng trong cuộc sống của mỗi người không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm đẹp với tất cả chúng ta. Sẽ có đôi lúc bạn cảm thấy buồn chán chả biết làm gì, lại lên mạng kiếm các từ tiếng Anh ngắn hay rồi viết ra những stt tiếng Anh tâm trạng và đăng lên Facebook của mình để tâm sự với bạn bè, và gia đình để nhận được sự đồng cảm từ họ. Dưới đây là tổng hợp những stt tiếng Anh chất nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ để bạn đọc có thể tham khảo:

1. To laugh with others is one of life’s great pleasures. To be laughed at by others is one of life’s great hurts.

Cười với người khác là một trong những niềm vui thú của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn của cuộc đời.

2. Life is a story. Make yours the best seller.

Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

3. A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.

Để một tiếng cười trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc, cần phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.

Xem thêm: Loạt stt viết cho tháng 11 rơi rớt nắng vàng cuối thu

4. Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.

5. Sadness flies away on the wings of time.

Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

6. Life is the greatest journey you will be ever on.

Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn từng trải qua

7. We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.

Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

8. Silence is the most powerful scream.

Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.

9. Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.

Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.

10. The world is not what it seems.

Cuộc đời vốn không như những gì bạn thấy

Stt tiếng Anh ngắn gọn về tình yêu

Khi bạn thất tình và có những tâm sự tế nhị không muốn nói thẳng ra bằng tiếng việt nên rất nhiều người đã sử dụng một cách rất hay đó là chọn những stt tiếng Anh ngắn gọn về tình yêu để tâm sự với mọi người. Lang thang trên các mxh bạn sẽ thường thấy các bạn bè của mình hay đăng những câu tiếng Anh ngắn hay về tình yêu vô cùng ý nghĩa. Có một cách đơn giản để bạn có thể tìm kiếm được những stt tiếng Anh ngắn gọn về tình yêu đó là hãy tham khảo thêm những câu nói hay bằng tiếng Anh của chúng tôi ngay sau đây:

1. I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.

Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.

2. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc

3. I looked at your face… my heart jumped all over the place.

Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.

4. They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.

Xem thêm: Sưu tầm những stt về tiền bạc hay nhất càng đọc càng thấm

Người ta nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến mình, thì cuộc đời vẫn đáng sống. Vì thế, khi nào mà gặp rắc rối hay em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng còn có anh em nhé!

5. All the wealth of the world could not buy you a friend, not pay you for the loss of one.

Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

6. A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up a nice guy can open up my heart.

Một thằng khờ có thể mở mắt, một gã thông minh có thể mở mang trí óc, nhưng chỉ có chàng trai tốt mới có thể mới có thể mở lối vào trái tim.

7. A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.

Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

8. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience.

Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

9. You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.

Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

10. Frendship often ends in love, but love in frendship-never.

Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

Những câu tiếng Anh ngắn hay về tình bạn

Những câu tiếng Anh ngắn hay về tình bạn, xúc tích, ẩn chứa nhiều hàm ý về ý nghĩa cuộc sống, về tình bạn và cách khiến con người vui vẻ. Hãy cùng khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống tình cảm bạn bè đẽ thấy yêu đời hơn. Dưới đây là những stt tiếng Anh ngắn chất nhất về tình bạn mà chúng tôi muốn chia sẻ, nếu thấy hay và ý nghĩa phù hợp với tâm trạng của các bạn, thì hãy Copy ngay để share lên fb để bạn bè cùng đọc nhé. Rất mong với những câu nói tiếng Anh hay ngắn gọn về tình bạn mang nhiều ý nghĩa nhất dưới đây sẽ giúp được các bạn tươi vui hơn trong cuộc sống này.

1. Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.

Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng

2. It’s really amazing when two strangers become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

Xem thêm: Chia sẻ chùm stt chia tay bạn bè, thầy cô xúc động, nghẹn ngào

Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

3. Cherish the time you have, and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.

Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào

4. The only way to have a friend is to be one.

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn

5. Prosperity makes friends and adversity tries them

Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự hoạn nạn thử thách họ

6. If you never had Friends, you never lived life

Nếu bạn không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ sống thực sự trên cuộc đời này

7. “Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter and live better”

Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời là những người khiến chúng ta cười lớn hơn, cười tươi hơn và sống tốt hơn

8. Friendship starts with a smile, grows with talking and hang around, ends with a death.

Tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những câu chuyện và kết thúc khi chúng ta không còn sống

9. Best friends make the bad times good and the good times unforgettable”

Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khoảnh khắc ý nghĩa thành không bao giờ có thể quên

10. A sweet friendship refreshes the soul

Những tình bạn ngọt ngào luôn làm mới tâm hồn bạn

Trên đây là tổng hợp những stt tiếng Anh ngắn gọn được nhiều người chia sẻ nhất trong thời gian vừa qua mà chúng tôi muốn chia sẻ để bạn đọc có thể tham khảo. Stt tiếng Anh ngắn chất rất đa dạng về thể loại, có những stt tiếng Anh ngắn gọn về tình yêu cũng có những stt tiếng Anh tâm trạng nhưng nhìn chung chúng sẽ giúp bạn có cái nhìn mới mẻ và khách quan hơn về cuộc sống này. Hi vọng rằng với những stt tiếng Anh ngắn gọn mà chúng tôi cung cấp trên đây thì bạn cũng hoàn toàn có thể tự viết lên một câu nói, một câu stt tiếng Anh ngắn chất dành riêng cho bạn mang nhiều ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi, nếu thấy bài viết này có ý nghĩa thì đừng quên chia sẻ nó với bạn bè để họ cùng tham khảo nhé. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống!

 • Nguồn: sgkphattriennangluc.vn
 • Lượt Views: 101359
 • Ngày đăng bài: 9 phút trước
 • Số lượng downloads: 27354
 • Số lượt likes: 7938
 • Số lượt dislikes: 7
 • Tiêu đề Website: Stt tiếng Anh ngắn gọn về tình bạn, tình yêu và cuộc sống …
 • Mô tả của Website: 13 thg 6, 2022 — Chắc chắn sẽ có một lần bạn bất chợt bắt gặp những câu nói tiếng Anh hay để bạn ngồi lặng một góc ngẫm nghĩ đôi chút và có suy nghĩ tích cực hơn …

#42 Motivational quotes || Những câu nói tiếng anh truyền cảm hứng


STT Tiếng Anh – Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Cực Chất

STT tiếng Anh – Những câu nói hay bằng tiếng Anh về tình yêu, cuộc sống, gia đình ngắn gọn, cực chất giúp mang tới nguồn động lực tích cực.

Những câu nói hay trong cuộc sống giống như Kim Chỉ Nam tạo nguồn động lực cho mỗi người. Stt và những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn, chất sẽ mang đến cho bạn suy nghĩ tích cực và tìm thấy nhiều điều giá trị….

Khi mệt mỏi, bế tắc trong công việc và cuộc sống thì điều mà bạn chọn làm là gì? Có người sẽ chọn đọc sách, xem phim hay gặp gỡ bạn bè để tìm thấy niềm vui cho mình. Nhưng có người sẽ chọn cách nhìn nhận vấn đề, khích lệ tinh thần mình nhiều hơn dựa vào những câu nói hay, danh ngôn cuộc sống.

Trong nội dung bài viết hôm nay Haycafe.vn sẽ chia sẻ đến bạn STT tiếng Anh và những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn, chất. Đừng bỏ qua bài viết nhé, vì biết đâu bạn sẽ tìm thấy cho mình một động lực tại đây.

STT tiếng Anh ngắn chất nhất

Cuộc sống luôn kỳ diệu như thế, có nó có thể mang đến cho bạn bất ngờ bất kỳ lúc nào. Bạn sẽ không thể nào biết trước được điều mà cuộc sống mang đến là vui hay buồn, xui xẻo hay may mắn. Nhưng nếu bạn cứ lo lắng, bất an mỗi ngày thì vấn đề cũng sẽ không được giải quyết.

Vì thế, điều mà bạn làm được chỉ là sống hết mình từng khoảnh khắc và luôn chuẩn bị tâm lý vững vàng nhất để đón nhận những gì mà cuộc sống gửi tặng. Châm ngôn, STT tiếng Anh ngắn chất nhất sẽ là cách giúp bạn hiểu thêm nhiều khía cạnh trong cuộc sống này.

1- Life is short. Don’t be lazy: Cuộc sống ngắn lắm, vì thế đừng lười biếng

2- You are the biggest person when you have a kindness: Khi có tấm lòng nhân hậu, bạn là người giàu có nhất

3- No one is old for fairytales: Không ai là quá già để phải ngừng việc đọc truyện cố tích cả

4- Life is the greatest journey you will be ever on : Cuộc sống là chuyến du lịch tuyêt vời nhất mà bạn từng trải qua

5- Some of the best thing in life are mistakes: Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là mắc lỗi

6- Everbody is reactionary on subjects they understand : Con người thường sẽ biết phản ứng thế nào trước những chủ đề mà họ hiểu biết

7- Life begins when you step out of your comfort zone : Cuộc sống thực sự bắt đầu khi bạn bước chân ra khỏi quỹ đạo an toàn của chính mình

8- Once you choose the hope, anything is possible : Một khi bạn lựa chọn hi vọng, mọi thứ đều có thể xảy ra

9- Life is really simple, but we insist on making it complicated: Cuộc sống thực sự rất đơn giản, nhưng chúng ta luôn khăng khăng khẳng định nó phức tạp

10- Love is starts with a smile, grows with a kiss and ends with a tear: Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.

11- Life is not fair, get used to it : Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy tập quen với điều đó !

12- Keep your face to the sunshine and you can not see a shadow : Hãy hướng về phía mặt trời và bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối đâu cả

13- Where there is love, there is life : Nơi nào có tình yêu, nơi ấy có sự sống

14- Be your dream, now or never : Thực hiện ước mơ của bạn, ngay lúc này hoặc sẽ chẳng bao giờ

15- Stars can’t shine without darkness: Những ngôi sao sẽ không thể tỏa sáng nếu không có bóng tối

16- The healthy equals beautiful: Khỏe mạnh đồng nghĩa với xinh đẹp

17- You may delay, but time will not: Bạn có thể trì hoãn một điều gì đó nhưng thời gian thì không

18- You cannot heal the world until you heal yourself: Bạn sẽ không thể an ủi bất kì ai cho đến khi bạn tự làm lành vết thương của chính mình.

Những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn, chất về tình yêu

Tình yêu là điều thiêng liêng và có sức kết nối mạnh mẽ nhất giữa con người với nhau. Nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng tràn ngập màu hồng chỉ chỉ có duy nhất một cách để biểu đạt bên ngoài. Với mỗi người, tình yêu luôn là khái niệm đa dạng và sâu sắc mà có lẽ cần dùng cả đời mình để cảm nhận và dung hòa nhằm mang đến hạnh phúc cho minh, cho người yêu.

Bạn hoàn toàn có thể bày tỏ tình cảm, suy nghĩ về chuyện tình cảm thông qua những câu nói hay bằng cách trực tiếp hay đăng tải trên các trang mạng xã hội. Chắc chắn rằng với người mà bạn yêu thương, họ sẽ xem câu nói về tình yêu đó là một lời ngọt ngào chứng tỏ tình cảm mà bạn dành cho họ. Có thể STT tiếng Anh, những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn, chất về tình yêu này sẽ là cầu nối giữa bạn và người “ấy”.

1. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you

-Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em

2. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry

-Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc

3. Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have

-Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có

nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ

4. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart

-Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui

5. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile

-Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó

6. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you

-Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn

7. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful

-Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện

8. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.

-Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất

9. You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

-Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.

10. All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.

-Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

11. A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.

-Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

12. Believe in the sprit of love… it can heal all things.

-Tìn vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.

13. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience.

-Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

14. You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.

-Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

15. Friendship often ends in love, but love in friendship-never

-Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

16. How can you love another if you don’t love yourself?

-Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.

Xem thêm:

STT tiếng Anh – Châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống ngắn gọn, chất

Cuộc sống này vốn dĩ sẽ không diễn biến theo một cách đồng nhất hay có sự công bằng giữa tất cả. Vì thế, có thể nhìn thấy trong cuộc sống của mỗi người, đều có niềm hạnh phúc nhưng cũng tồn tại những nỗi đau và khó khăn cần vượt qua. Có thể bạn cảm thấy mình chưa đủ may mắn, khi mà bạn sinh ra trong gia đình bình thường, chật vật hàng ngày mới chỉ đủ ăn. Trong khi có những người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành đều ấm no, đầy đủ và có được bất kỳ điều gì họ muốn. Hoặc có những người chỉ cần cố gắng, họ sẽ thành công. Nhưng bạn đã dành tất cả sức lực của mình để cố gắng, nhưng trong tay vẫn không có gì.

Tuy nhiên, bạn cần hiểu đó chính là quy luật bình thường của cuộc sống. Thay vì bạn luôn trong tâm trạng buồn khổ, so sánh mình với người khác. Tại sao bạn không tự cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với những gì mình đang có và cố gắng tiến đến mục tiêu trong tầm với. STT tiếng anh – Châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống ngắn gọn, chất dưới đây rất đáng để bạn dành chút thời gian tham khảo.

1. Life is really simple, but we insist on making it complicated.

– Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.

2. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

– Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

3. Never say all you know. And never believe all you hear.

– Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

4. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.

– Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết. (JACK MA)

5. “Smileing is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain”

– Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau.

6. Everybody laughs in the same language

– Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau.

7. If happiness could be brought, few of us could pay the price

– Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

8. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is to not stop questioning

– Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.

9. There is enough in this world for everybody’s need, but not enough for certain people’ greed

-Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của con người.

10. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift … the end of a day.

-Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi ….. Qua hết một ngày.

11. Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made.

– Những bài học của chúng ta được ngụy trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.

12. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.!

Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!

13. Do not just look at the results that hasty evaluate efforts of others.

Đừng chỉ nhìn vào kết quả mà vội vàng đánh giá sự cố gắng của người khác.

14. Every new day is another chance to change your life.

Mỗi ngày mới là một cơ hội để thay đổi cuộc sống.

15. Learn to earn, not to save.

Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.

Xem thêm:

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về bản thân ngắn gọn, chất

Bạn có tin và yêu chính bản thân mình không? Chỉ khi bạn thật sự yêu thương chính mình thì bạn mới có thể dùng tình yêu đó để đối xử với người khác. Đồng thời khi bạn yêu thương chính mình, sẽ có người đến và yêu thương bạn hơn cách mà bạn yêu bản thân. Nếu bạn nghĩ tự đày đọa bản thân, tự thu mình lại để tạo sự chú ý với mọi người và nhận được sự yêu thương.

Bạn đã hoàn toàn sai lầm, đó không phải là yêu thương, mà là sự thương hại họ dành cho kẻ yếu đuối, bi lụy. Bạn hãy yêu thương, sống đúng cảm xúc mình muốn, không vì bất cứ ai và vì điều gì mà làm mình tổn thương, khiến mình tệ đi mỗi ngày. Đó cũng là cách để bạn tôn trọng mình và tôn trọng những người thân đang dành sự quan tâm đến bạn. STT tiếng Anh – Những câu nói hay bằng tiếng Anh về bản thân ngắn gọn, chất dưới đây nói rất rõ về điều này.

Nếu bạn chưa có ý định tìm kiếm nửa kia của cuộc đời, hãy đọc ngay Những câu nói hay về cuộc sống độc thân mà mình chia sẻ.

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi chút mong manh. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi thấy khó điều khiển bản thân. Nhưng nếu bạn không thể quản lý được tôi những lúc xấu xa nhất đó, thì chắc chắn bạn cũng không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi.

3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất.

4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ.

5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục.

6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

8. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.

9. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.

10. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

11. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

12. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác.

13. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul

Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.

14. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

14. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản.

15. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.

16. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.

17. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

18. Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi con người ta thật đẹp. Họ đẹp không phải ở vẻ ngoài. Không phải ở lời họ nói. Chỉ vì họ là chính họ.

19. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

Những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn, chất về tình bạn

Sẽ thật cô độc nếu như ngay cả một người bạn cũng không có phải không nào? Nhưng như thế nào thì mới được xem là một tình bạn chân thành đáng để bạn cố gắng giữ chặt mối quan hệ. Và khi nào thì tình bạn nên kết thúc vì ở đó bạn không được tôn trọng?

Một người bạn chân thành chắc chắn sẽ không để bạn tự giải quyết khó khăn hay phải đau khổ một mình. Đặc biệt người bạn đó sẽ không vì hư danh, taaif tài mà làm bạn bị tổn thương. Nếu bạn gặp được một người bạn như thế thì hãy trân trọng nhé! Gửi đến bạn STT tiếng Anh – những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn, chất về tình bạn để tham khảo.

1. Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.

Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng

2. It’s really amazing when two strangers become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

3. Cherish the time you have, and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.

Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào

4. The only way to have a friend is to be one.

Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn

5. Prosperity makes friends and adversity tries them

Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự hoạn nạn thử thách họ

6. If you never had Friends, you never lived life

Nếu bạn không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ sống thực sự trên cuộc đời này

7. “Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter and live better”

Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời là những người khiến chúng ta cười lớn hơn, cười tươi hơn và sống tốt hơn

8. Friendship starts with a smile, grows with talking and hang around, ends with a death.

Tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những câu chuyện và kết thúc khi chúng ta không còn sống

9. Best friends make the bad times good and the good times unforgettable”

Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khoảnh khắc ý nghĩa thành không bao giờ có thể quên

10. A sweet friendship refreshes the soul

Những tình bạn ngọt ngào luôn làm mới tâm hồn bạn

11. It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

(Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.)

12. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

(Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.)

13. Friendship… is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.

(Tình bạn … không phải là cái gì đó bạn học được ở trường học. Thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của nó thì thực sự bạn không học được gì cả.)

14. Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

(Đừng đi theo sau tôi, tôi không phải người dẫn đường. Đừng đi trước tôi, tôi không thể đi theo. Chỉ cần bên cạnh tôi và là bạn của tôi.)

15. Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.

(Tình yêu là một thế lực duy nhất có thể biến kẻ thù thành tình bạn.)

16. Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

(Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc)

17. Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.

(Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.)

18. Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.- John Lennon.

(Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.)

19. Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.- Richard Bach

(Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.)

20. If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.

(Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.)

Mong rằng quan nội dung bài viết về STT tiếng Anh và những câu nói hay bằng tiếng Anh ngắn gọn, chất này sẽ là nơi để bạn tìm thấy cho mình những chân lý và suy nghĩ tích cực. Bạn có thể lưu lại những câu nói hay này để đăng lên các trang mạng xã hội giao lưu, chia sẻ với mọi người.

 • Nguồn: haycafe.vn
 • Lượt Views: 55904
 • Ngày đăng bài: 6 giờ trước
 • Số lượng downloads: 60060
 • Số lượt likes: 2126
 • Số lượt dislikes: 2
 • Tiêu đề Website: STT Tiếng Anh – Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Cực Chất
 • Mô tả của Website: 22 thg 10, 2021 — STT Tiếng Anh – Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Cực Chất · 1- Life is short. · 2- You are the biggest person when you have a kindness: Khi có tấm …

Video tik tok Tiếng Anh | Những câu nói hay bằng tiếng anh


Những câu nói tiếng anh hay và đáng suy ngẫm về cuộc sống

5 Tháng Mười Một 2020

Những câu nói tiếng Anh hay sẽ truyền động lực giúp chúng ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và nuôi dưỡng niềm đam mê với ngoại ngữ. Hãy suy nghĩ tích cực cùng những câu châm ngôn ý nghĩa dưới đây nhé!

Xem thêm:

Những câu châm ngôn được nhiều người yêu thích nhất

Don’t cry because it’s over, smile because it happened – Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I’m out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

You’ve gotta dance like there’s nobody watching. Love like you’ll never be hurt. Sing like there’s nobody listening. And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn phải nhảy như không một ai đang xem. Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương. Hát như không ai nghe thấy. Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.

You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong 3 từ tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó tiếp tục.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới. Phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong đợi kết quả khác nhau.

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có hai cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ là một phép lạ.

It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Không nên chìm đắm trong những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

Good friends, good books, and a sleepy conscience: This is the ideal life. ― Mark Twain

Những người bạn tốt, những cuốn sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi chúng ta tạo nên những kế hoạch khác.

I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be ― Douglas Adams, The Long Dark Tea. – Time of the Soul

Tôi có thể đã không đi đến nơi tôi định đến nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi cần đến.

Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

Đôi khi câu hỏi phức tạp và câu trả lời lại đơn giản.

Today you are you, that is truer than true. There is no one alive who is youer than you. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân mình đâu.

I’m not afraid of death. I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ cái chết. Tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính mình mà cuộc sống là tự hoàn thiện bản thân.

Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi người ta đẹp. Không phải ở ngoại hình. Không phải ở lời họ nói. Mà chỉ trong những gì họ đang có.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống như việc cưỡi một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải di chuyển liên tục.

Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc đời tôi.

Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Nhiều thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại với bất kỳ ai.

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học từ đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn thì cách họ nói về bạn cũng khác. Bạn cảm thấy an toàn và thoải mái.

But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được an ủi bởi lời nói dối.

Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

Đôi lúc bạn cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi giữa guồng quay công việc và cuộc sống. Bạn muốn tìm những status tiếng Anh, quotes tiếng Anh hay và phù hợp với cảm xúc lúc này để đăng lên mạng xã hội. Vậy tại sao không thử ngay những cap tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa sau đây nhỉ.

This too, shall pass – Anonymous

Mọi chuyện rồi sẽ qua.

Don’t wait for the perfect moment, take a moment and make it perfect. – Zoey Sayward

Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời hơn.

How wonderful life is, now you are in the world.

Điều tuyệt vời trong cuộc sống chính là việc bạn có mặt trên thế giới này.

Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life.

Không phải ai cũng trở thành một phần quan trọng trong tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua để dạy cho bạn những bài học trong cuộc sống.

Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.

Đừng khóc vì quá khứ, nó đã qua rồi. Đừng căng thẳng vì tương lai, nó chưa đến. Hãy sống cho hiện tại và làm nó trở nên tươi đẹp.

Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things. – Robert Brault

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, vì một ngày nào đó bạn có thể nhìn lại và nhận ra chúng là những điều lớn lao.

Cuộc sống là những gam màu đa sắc. Do đó, đừng cảm thấy nản chí hay bực bội vì bất cứ điều gì xảy ra. Vì tất cả mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Vậy nên, nghỉ mắt một xíu và tiếp tục nghiền ngẫm những câu nói tiếng Anh hay này nhé.

People have different reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box. – Kevin Spacey

Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc sống của họ. Bạn không thể quy chụp rằng tất cả những lý do đó đều giống nhau.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc đời thấy bạn có hàng ngàn lý do để mỉm cười.

Life is a story. Make yours the best seller.

Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

The busy have no time for tears.

Người bận rộn không có thời gian để khóc.

When one door closes, another opens. But we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us. – Alexander Graham Bell

Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu và tiếc nuối về cánh cửa đã đóng mà chúng ta không thấy cánh cửa đã mở ra cho chúng ta.

Có thể những câu nói tiếng Anh hay này sẽ thay đổi bạn trong tương lai. Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ cảm thấy chúng đúng với những gì đang diễn ra với bản thân. Điều quan trọng là, hãy giữ bình tĩnh và tìm cách giải quyết thích hợp nhất. Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn như nó đã từng.

There comes a time when you have to choose between turning the page and closing the book. – Josh Jameson

Sẽ có lúc bạn phải lựa chọn giữa việc lật trang và đóng lại một cuốn sách

Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. – Dennis P. Kimbro

Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% còn lại là cách mà chúng ta phản ứng với nó.

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. – Martin Luther King Jr.

Cuộc sống của chúng ta bắt đầu kết thúc vào ngày mà chúng ta trở nên im lặng trước những điều quan trọng.

Strive not to be a success, but rather to be of value. – Albert Einstein

Phấn đấu không phải để thành công, mà là có giá trị.

An unexamined life is not worth living. – Socrates

Một cuộc sống không được xem trọng thì không đáng để sống.

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

Tất cả chúng ta đều đang ở trong rãnh nước, nhưng một số người vẫn ngắm các vì sao.

Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói, bởi những người thấy phiền lòng sẽ chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và đôi chân trên mặt đất.

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. — Anonymous

Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life. Define yourself. —Harvey Fierstein

Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn. Hãy tự định nghĩa bản thân mình.

Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. — C.S. Lewis

Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà lý trí của bạn đã từng chấp nhận, dù cho tâm trạng thay đổi như thế nào.

You never know what worse luck your bad luck has saved you from. — Cormac McCarthy

Bạn sẽ không bao giờ biết được những điều gì tồi tệ hơn mà được cứu bởi những điều tồi tệ khác của bạn đâu.

A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Húrin

Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của mình sẽ hiểu rằng họ chỉ đi một con đường tắt để gặp nó.

Life’s too mysterious to take too serious. — Mary Engelbreit

Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.

No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt

Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém hơn nếu không có sự đồng ý của bạn.

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein

Người phụ nữ mà đi sau đám đông sẽ không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình có khả năng thấy mình ở những nơi chưa có ai từng đến.

You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad

Bạn không thể đi khắp nơi để xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.

There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

Không có cách nào khiến mọi việc nên như thế. Chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.

Be where your feet are. — Anonymous

Hãy sống vui với hiện tại.

It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. — Rocky Balboa, Rocky

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren

Bí quyết trong cuộc sống là học cách đối phó với nó.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. — African proverb

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. — Anonymous

Hoàn toàn không sao nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.

I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. — Maya Angelou

Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

Believe you can and you’re halfway there. — T. Roosevelt

Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

Defeat is simply a signal to press onward. — Helen Keller

Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.

Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. — Marie Curie

Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

Those who don’t believe in magic will never find it. — Roald Dahl

Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

There is no elevator to success, you have to take the stairs. — Anonymous

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. — Jose Luis Borges

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. — George Carlin

Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.

Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. — Eleanor Roosevelt.

Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous

Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

Những câu nói tiếng Anh hay khiến bạn thay đổi

I love those who can smile in trouble… — Leonardo da Vinci

Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối.

Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca

Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee

Thời gian rất quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa

Very little is needed to make a happy life, it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé, luôn sống với bản thân mình, theo cách bạn nghĩ.

Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler

Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học nhạc cụ khi bản nhạc cứ tiếp tục.

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard

Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.

The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert

Trái tim giống như chiếc dạ dày muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.

What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson

Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.

Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley

Đừng vì thế giới mà đánh mất linh hồn, trí tuệ hơn bạc hay vàng.

I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley

Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết, nên hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.

Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard

Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua, nhưng nó phải được sống về phía trước.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs

Thời gian có hạn nên đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn.

Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius

Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.

If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.

You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese.

Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai đó ghét đào.

I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein

Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Nhờ họ mà tôi làm việc bằng chính sức mình.

Những caption tiếng Anh hài hước sẽ khiến bạn phải bật cười

Life is short, smile while you still have teeth.

Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

3 most difficult things to do in the worldYou can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside.

Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.

When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often.

Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.

I’m not lazy. I’m just in my energy saving mode.

Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.

You never know what you have until… you clean your room.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.

I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head.

Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.

The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost

Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.

People say nothing is impossible, but I do nothing everyday.

Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.

Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak. — Alan Dundes

Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế, một vài người trông sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.

Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White

Facebook giống như một cái lưỡi rê, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như một hình phạt.

Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding.

Tôi sẽ đứng ở ngoài. Nên nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi thật xuất sắc.

You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

Bạn không thể kiểm soát được việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình, nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi cửa sổ nào.

I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Tôi không bao giờ phạm cùng một lỗi đến lần hai. Tôi thực hiện nó như thế năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.

Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.

The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on — Robert Bloch

Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc tệ đi chính là do anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ rồi.

Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. — Jack Handey

Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ). Vì thế khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả mét và có giày của họ.

Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. — Anonymous

Đàn ông như những chiếc tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không nảy sinh sở thích được.

Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein

Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.

Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous

Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis

Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. — Zig Ziglar

Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng tôi khuyên bạn nên tắm hàng ngày.

Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz

Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.

Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova

Bất cứ ai nói rằng “ thắng thua không quan trọng” thì chắc chắn đã thất bại.

Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers

Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.

I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin

Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9 giờ và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.

Trên đây là những câu nói hay bằng tiếng Anh giúp bạn tìm thấy cảm hứng cho chính mình trong công việc cũng như cuộc sống.

Nói tiếng Anh hay hơn cùng YOLA

Bạn đã tìm ra cho mình một châm ngôn sống bạn cảm thấy tâm đắc chưa? Vậy thì tham khảo những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh trên đây là theo đuổi mục tiêu học tiếng Anh của mình nhé.

Để việc nói tiếng Anh được lưu loát hơn, trung tâm ngoại ngữ YOLA cung cấp các khóa học với đa dạng cấp độ phù thuộc vào trình độ và định hướng của bạn.

Tại đây, bạn không chỉ được học những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống, mà còn được các giáo viên truyền đạt kiến thức tiếng Anh quan trọng nhất từ cơ bản đến nâng cao.

Hơn nữa, phương pháp giảng dạy tại YOLA được nghiên cứu kỹ lưỡng. Cho nên, học viên không chỉ được tiếp thu kiến thức về ngôn ngữ mà còn phát triển kỹ năng mềm và nâng cao khả năng tư duy. Nhờ đó, sau khi kết thúc khóa học tại YOLA, bạn sẽ có đủ tự tin để bước đi trên con đường tương lai đầy tham vọng và hoài bão.

Nếu bạn đang phân vân liệu có quá muộn để theo đuổi tiếng Anh hay không. Thì câu trả lời là “không”, đối với YOLA, chúng tôi luôn sẵn sàng cùng bạn khai phóng sức mạnh tiềm năng ở bất kỳ độ tuổi cũng như trình độ nào.

Hãy giúp cuộc sống của mình trở nên lạc quan và tràn đầy năng lượng hơn cùng với những câu nói tiếng Anh hay mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên. Cố gắng suy nghĩ tích cực mỗi ngày và “keep calm and learn English” bạn nhé!

 • Nguồn: yola.vn
 • Lượt Views: 87963
 • Ngày đăng bài: 47 phút trước
 • Số lượng downloads: 68114
 • Số lượt likes: 4070
 • Số lượt dislikes: 3
 • Tiêu đề Website: Những câu nói tiếng anh hay và đáng suy ngẫm về cuộc sống
 • Mô tả của Website: 5 thg 11, 2020 — Bạn muốn tìm những status tiếng Anh, quotes tiếng Anh hay và phù hợp với cảm xúc lúc này để đăng lên mạng xã hội. Vậy tại sao không thử ngay …

Những câu nói hay bằng Tiếng Anh P3- English quote #câunóihay #họctiếnganh #english


100+ STT tiếng Anh về tình yêu cuộc sống ngắn chất nhất

Chắc hẳn không ít lần lướt Facebook, bạn đã từng xem qua những status hay bằng tiếng Anh của một trang nào đó. Đăng status bằng tiếng Việt đã trở nên quá quen thuộc và nhàm chán. Vậy hôm nay hãy để chúng tôi giới thiệu đến các bạn vài câu stt tiếng Anh mà chúng tôi đã cất công sưu tầm được. Hãy đọc và nghiền ngẫm để xem chúng ý nghĩa như thế nào nhé! Nội dung bài viết Những câu stt bằng tiếng Anh chất lừ Cuộc sống vốn không bằng phẳng như mình tưởng, nó thật chất rất chông gai và sóng gió. Để giúp bạn cảm nhận về cuộc sống một cách trọn vẹn và đầy ý nghĩa, hãy đọc và xem qua những câu status tiếng Anh hay chất về tình yêu, cuộc sống, tình bạn,… Những câu stt bằng tiếng Anh sẽ mang lại giá trị chân lý sâu sắc về cuộc sống hiện thực. Giúp bạn thêm mạnh mẽ và đúc kết nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. 1. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.! – Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn. 2. An intelligent person is like a river,the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 3. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing – Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì. 4. Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made. – Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì. 5. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. – Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có. 6. Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting. –Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉlà khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi. 7. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day. – Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày. 8. If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed. – Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công. 9. True humor springs not more from the head than from the heart. It is not contempt; its essence is love. It issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper. – Tính hài hước thực sự đến từ cái đầu không nhiều hơn đến từ con tim. Đó không phải là sự khinh miệt, tinh túy của nó là tình yêu thương. Nó không nhắm tới tiếng cười to mà nhắm tới những nụ cười yên lặng, thứ sâu sắc hơn nhiều. 10. Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted. – Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn. Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh 11. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. – Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. 12. Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. 13. If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness,then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness. – Nếu bạn không thể trở thành cây bút chì để viết nên niềm hạnh phúc cho một ai, thì hãy cố gắng trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó. 14. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When weare in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.! – Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.! 15. You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude. – Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình. 16. If one day we can not be together , keep me in your heart , I ‘ll be there forever. – Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi. 17. Do not go before me ; I may not follow. Do not walk behind me; I probably will not leads . Let’s go next and become my friend. – Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi. 18. I can not solve your behalf all the confusion , doubt or fear , but I can hear what you are expressing and the answers you seek. – Tôi không thể giải quyết giùm bạn tất cả những rắc rối, nghi ngờ hay lo sợ, nhưng tôi có thể nghe những điều bạn giãi bày và cùng bạn đi tìm lời giải đáp. 19.There is a destiny that makes us brothers : None goes his way , everything that we send into the livesof others comes back into our lives. – Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta. 20. Do not ever forget me because if I thought you would forget me, Iwill never leave. – Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi. 21. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.! – Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn. 22. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 23. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing. – Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì. 24. Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. 25. If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness, then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness. – Trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó. 26. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.! – Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.! 27. You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude. – Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình. 28. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. – Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi. 29. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. – Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả. 30. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. – Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau. Love is not just a word, it’s a feeling that will last forever. Life is too short to waste on things that don’t matter. Happiness is holding someone in your arms and knowing you hold the world. Love is when you find someone better, but still choose to stay with the one you have. The greatest happiness in life is the conviction that we are loved. The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more. The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart. Life is not just the breaths we take, but the moments that take our breath away. The best love is the one that makes you a better person, without changing you into someone other than yourself. Love is not just a feeling of happiness, it is a choice to be kind, patient and forgiving. Life is like a camera, focus on the good times, develop from the negatives, and if things don’t work out, take another shot. True love is not about finding someone who completes you, but finding someone who accepts and loves you for who you are. Love is not about how many days, months, or years you’ve been together. It’s all about how much love you put into those days. The greatest gift in life is finding someone who knows all your flaws, differences, and mistakes, and still thinks you’re amazing. A real relationship is when someone accepts your past, supports your present and encourages your future. Love is when someone else’s happiness is more important than your own. The most important thing in life is to enjoy every moment, because time never stops for anyone. Life is not about finding yourself, it’s about creating yourself. Love is not about what you have, but about what you give. The greatest happiness in life is to be truly loved and to love in return. Love is a beautiful thing, but don’t forget to love yourself too. Life is like a book, some chapters are sad, some are happy, and some are exciting. But if you never turn the page, you will never know what the next chapter holds. The greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Love is a journey, not a destination. Life is not a problem to be solved, but a mystery to be lived. Love is not just a kiss, a hug, or a heart, it’s the way you feel inside. The greatest thing in life is to keep your mind young and your heart always open. Love is not about waiting for someone else to make you happy, it’s about creating your own happiness. Life is a beautiful journey, enjoy the ride. Love is like a seed, if you plant it with kindness and care, it will grow and blossom. The greatest gift in life is to be surrounded by people who make you happy. Love is not just about being together, it’s about growing together. Life is a song, sing it loud and proud. Cap tiếng Anh ngắn Những câu cap tiếng Anh ngắn luôn hàm chứa một ý nghĩa xúc động về tình yêu, công việc lẫn cuộc sống. Stutas tiếng Anh ngắn giúp bạn tạo thêm động lực và tiến bước trong cuộc sống. Đem lại điều tốt lành, niềm vui trong cuộc sống. Thông qua cap tiếng Anh thể hiện phần nào sự hiểu biết của bản thân, một phần thể hiện tính cách và sở thích của mình. Caption tiếng Anh ngầu đem lại nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. 1. Fall madly in love with – Yêu điên cuồng, say đắm, không thay đổi 2. Love at first sight – Ái tình sét đánh (tức là mối tình mới gặp đã yêu) 3. The love of one’s life – Người tình của đời một ai đó 4. Love is / were returned – Tình cảm được đáp lại (tức là người mình yêu thích cũng yêu thích mình) 5. Desperately in love … – Rất yêu … 6. Make a commitment – Hứa hẹn 7. Accept one’s proposal – Chấp nhận lời đề nghị của ai (ở đây là chấp nhận lời cầu hôn) 8. Love each other unconditionally – Yêu nhau vô điều kiện 9. Have an affair (with someone) – Ngoại tình 10. Be/believe in/fall in love at first sight – Yêu/ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên 11. Find true love/the love of your life – Tìm thấy tình yêu thực sự của đời mình 12. Suffer (from) (the pains/ pangs of) unrequited love – Đau khổ vì yêu đơn phương 13. To make a play for / to hit on / to try it on – Tán tỉnh ai đó 14. Hate has a reason for everything but love is unreasonable. – Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể. 15. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears. – Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu Love is an endless act of forgiveness. The best love is the one that makes you a better person. Love is not about finding the perfect person, but loving an imperfect person perfectly. Love is not just a feeling, it’s a decision. Love is not just about holding hands and sharing a kiss, it’s about growing together. Love is not what you receive, it’s what you give. Love is patient, love is kind. Love is not just a word, it’s an action. Love is an adventure, embrace it. Love is the greatest gift of all. Love is when you find your home in someone else. Love is not just about being together, it’s about finding happiness in each other. Love is the key to happiness. Love is the most powerful force in the universe. Love is not just a feeling, it’s a state of being. Love is the answer to all life’s questions. Love is not just about spending time together, it’s about creating memories together. Love is the sunshine in life’s storm. Love is not just about finding happiness, it’s about giving happiness to others. Love is a journey, enjoy it. stt tiếng anh ngắn dễ thương Love is the sunshine in my day. Love is the reason for everything. Love is not just a feeling, it’s a choice to care and be kind. Love is a rose, hold it gently but never let it go. Love is a journey, not a destination. Love is the glue that holds us together. Love is not just about being together, it’s about growing together. Love is the missing piece to my puzzle. Love is not just a word, it’s an action that speaks louder than words. Love is the greatest gift of all. Love is like a warm hug on a cold day. Love is not just about finding happiness, it’s about giving happiness to others. Love is the answer to all life’s questions. Love is the sweetest thing in life. Love is not just a feeling, it’s a journey. Love is the greatest adventure of all. Love is the bond that lasts a lifetime. Love is the light that shines in the darkness. Love is not just about spending time together, it’s about making memories together. Love is the warm feeling in my heart every time I think of you Status tiếng Anh hay chất Tiếng Anh vốn là ngôn ngữ phổ biến, kiến thức về Anh ngữ càng nhiều thì càng tốt cho công việc, sự nghiệp tương lai. Song đó cuộc sống vốn chứa đựng nhiều lo toan, nỗi niềm buồn vui. Đôi lúc những câu status đăng trên facebook giúp tinh thần của bạn trở nên tốt và tươi tắn hơn. Những câu status tiếng Anh hay chất không chỉ thể hiện tài năng về ngôn ngữ của mình. Nó còn nói lên tâm trạng u sầu hay vui vẻ của bản thân trong cuộc sống. Đôi lúc những câu nói hay bằng tiếng Anh nói giúp bạn có cái nhìn tốt đẹp về tương lai. Giúp bạn nhìn cuộc sống dưới màu sắc rực rỡ, cảm nhận tình yêu lẫn cuộc sống một cách chân thật nhất. 1. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. – Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi. 2. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day. – Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày. 3. If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed. – Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công. 4. True humor springs not more from the head than from the heart. It is not contempt; its essence is love. It issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper. – Tính hài hước thực sự đến từ cái đầu không nhiều hơn đến từ con tim. Đó không phải là sự khinh miệt, tinh túy của nó là tình yêu thương. Nó không nhắm tới tiếng cười to mà nhắm tới những nụ cười yên lặng, thứ sâu sắc hơn nhiều. 5. Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted. – Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn. 6. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.! – Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn. 7. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise. – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào. 8. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing. – Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì. 9. Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made. – Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì. 10. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. – Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có. 11. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. – Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. 12. Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe. 13. If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness, then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness. – Nếu bạn không thể trở thành cây bút chì để viết nên niềm hạnh phúc cho một ai, thì hãy cố gắng trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó. 14. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.! – Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.! 15. You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude. – Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình. Xem thêm: Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh Hi vọng các status tiếng Anh bên trên đã giúp ích cho bạn trong việc giải trí và trong việc học. Hãy chứng tỏ bản thân mình bằng cách đăng những status Facebook bằng tiếng Anh nhé, đảm bảo bạn sẽ có vị trí giá trị hơn trong mắt của bạn bè đó. Chúc bạn luôn vui và thành công trong cuộc sống!
 • Nguồn: tindep.com
 • Lượt Views: 103608
 • Ngày đăng bài: 47 phút trước
 • Số lượng downloads: 77330
 • Số lượt likes: 7546
 • Số lượt dislikes: 9
 • Tiêu đề Website: 100+ STT tiếng Anh về tình yêu cuộc sống ngắn chất nhất
 • Mô tả của Website: Để giúp bạn cảm nhận về cuộc sống một cách trọn vẹn và đầy ý nghĩa, hãy đọc và xem qua những câu status tiếng Anh hay chất về tình yêu, cuộc sống, tình bạn, …

(Tổng Hợp) Những Câu Thả Thính Bằng Tiếng Anh \”Hết Nước Chấm\” | Ms Thuỷ KISS English


Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề những câu stt hay tiếng anh rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Đánh giá bài viết này post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *