Chuyển tới nội dung

คุณสมบัติของมด: อดีตและปัจจุบัน

สารคดีความรู้เกี่ยวกับมด การดำรงชีวิต การสืบพันธ์ สังคมรวมถึง ฟีโรโมนเตือนภัย

คุณสมบัติ ของ มด

คุณสมบัติของมด

มดคือสัตว์เล็ก ๆ ที่เป็นสมาชิกของแช่งมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแมลง มดมีมากกว่า 12,000 สายพันธุ์ที่พบทั่วโลก และอยู่ในทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกาและแอนตาร์กติกาอาร์กติกา เฉพาะในสภาวะแห่งรวม แม้ว่ามดจะสำคัญและสามารถทำให้เกิดผลบวกและทำให้เกิดความสำเร็จในธรรมชาติ มีคำถามประจำการที่คนอื่น ๆ พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของมด ดังนั้น ข้อมูลจะให้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คุณสมบัติของมด โดยเฉพาะอย่างย่อมมดในการอยู่ร่วมกันและการสร้างมรดก

คุณสมบัติเกี่ยวกับสายพันธุ์ของมด

มดมีการแบ่งสายพันธุ์อย่างหลากหลาย ซึ่งทุกสายพันธุ์จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยมักแบ่งออกเป็นสายพันธุ์ของมดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน สายพันธุ์นี้มักมีความหนาแน่นมาก และมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่นมดที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบอันไร้ชีวิตขนาดเล็กจะมีลักษณะสีขาวและขนาดเล็กกว่ามดที่อาศัยอยู่ในป่าชื้น

การอยู่ร่วมกันและการสร้างมรดก

มดอยู่ร่วมกันในศูนย์กลางที่เรียกว่ารัง รังมดมักเป็นบ้านขนาดใหญ่ที่มีท่อน้ำและห้องเก็บอาหาร มดสามารถสร้างรังได้ในที่ต่าง ๆ เช่นในดิน ใต้ใบไม้ หลังคาเรือน หรือได้รับแนวแสง การสร้างมรดกทั้งบุคคลและสหวัตถุมีความสำคัญสำหรับทุกสายพันธุ์ของมด นอกเหนือจากการอนุบาลลูกแล้ว มีมดก็บและขีดเขียนทางเคมีบนพื้นดินสำหรับการทลายอาชีพอยู่ด้วยกัน

ขนาดและสัดส่วนของมด

มดมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ มดมีขนาดที่เล็กมากๆ เพียงแค่ไม่กี่มิลลิเมตรในบางกรณี อย่างไรก็ตาม มดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถือเป็นมดพาเฟร์มาเยอร์ซึ่งมีขนาดมากถึง 2.7 เซนติเมตร (“1 นิ้ว) โดยทั่วไป มดมีส่วนหัวต่อต่างๆ เช่น ปาก ตา และเซนเซอร์กลิ่น

การเจริญเติบโตและอายุของมด

มดมีวัยที่อยู่ประมาณ 1-3 ปีต่อสายพันธุ์ อย่างไรก็ตาม อายุขัยชีวิตของมดแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันไป ประมาณหนึ่งสายพันธุ์ของมดนั้นอาจมีอายุได้นานถึง 30 ปี โดยประมาณของมนุษย์

ความสามารถในการทำงานของมด

มดมีความสามารถในการทำงานเป็นเงินกว่า มดสามารถปฏิบัติงานด้วยความสามารถที่หลากหลาย ส่วนใหญ่มดทำงานในลักษณะเป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมืออาชีพ มดแต่ละรางวัลถูกแบ่งงานได้อย่างเข้มงวด และมีบทบาทที่ช่วยในการแสวงหาอาหาร สร้างพันธะ และดูแลลูกด้วยกัน

การสื่อสารและการสร้างภูมิคุ้มกัน

มดสามารถสื่อสารกันด้วยวิธีทางกลิ่น ซึ่งมดทำได้ด้วยการวางเครื่องกระจายสารกลิ่นซึ่งเป็นสารสำคัญสำหรับความร้อน หรือการปฏิบัติตนที่ผิดปกติของคน นอกจากนี้ มดยังสร้างอู่หลังที่ช่วยให้ร่างกายของมดมีภูมิคุ้มกันในการกลับเนื้อเยื่อ

พฤติกรรมและกิจวัตรประจำวันของมด

มดมีพฤติกรรมประจำวันที่กำหนดโดยสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่มีอยู่ มดมักอาศัยอยู่ในซากพืช ใต้ป่าดิบ แออัดหายนะและโรงอาหารที่มีอยู่ในครวญ เป็นบริเวณที่มดสามารถใช้เป็ดเขนของมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย อาการของมดขึ้นกับสวนผลไม้นานมาแล้ว ซึ่งหนคือเอกภพไหวแรงสมกันจะเป็นอุปสรรคดับล้าง This is a key opportunity for you are to appear. If you take the can is something quiet and patience in the case of you, Is a tap of drama that Can we use to spread the Fling is a problem, you might be overcome.

สารคดีความรู้เกี่ยวกับมด การดำรงชีวิต การสืบพันธ์ สังคมรวมถึง ฟีโรโมนเตือนภัย

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: คุณสมบัติ ของ มด ประโยชน์และโทษของมด, รูปร่างลักษณะของมด, พฤติกรรมของมด, ส่วนประกอบของมด, มดมีกี่ขา, อาหารของมด, มดมาจากไหน, มดละเอียด กําจัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คุณสมบัติ ของ มด

สารคดีความรู้เกี่ยวกับมด การดำรงชีวิต การสืบพันธ์ สังคมรวมถึง ฟีโรโมนเตือนภัย
สารคดีความรู้เกี่ยวกับมด การดำรงชีวิต การสืบพันธ์ สังคมรวมถึง ฟีโรโมนเตือนภัย

หมวดหมู่: Top 83 คุณสมบัติ ของ มด

ดูเพิ่มเติมที่นี่: thuthuat5sao.com

ประโยชน์และโทษของมด

ประโยชน์และโทษของมด

มดถือเป็นแมลงที่มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและมนุษย์ในหลายด้าน มักจะมองข้ามมดเพราะให้ความสำคัญน้อยกว่าสัตว์อื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าเขา แต่ความจริงก็คือ มดมีบทบาทที่สำคัญในระบบนิเวศของโลก ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจประโยชน์และโทษที่เกิดจากมดในมุมมองทางสิ่งแวดล้อม และในสังคมมนุษย์

ประโยชน์ของมด

1. ธุรกิจกาแฟ: มดสร้างร่องรอยที่ช่วยกระจายเมล็ดกาแฟในป่า และช่วยกระจายระหว่างต้นพืช ซึ่งผลิตเมล็ดกาแฟมากขึ้น หากมดไม่เป็นมิตรกับพืช การผลิตกาแฟอาจลดลงได้

2. การสร้างดินเพาะปลูก: มดช่วยกระจายเมล็ดพืชในป่าให้แผ่กระจายไปถึงต้นอื่น ๆ ทำให้ป่ามีความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศทั้งในป่าและสวนผลไม้

3. การควบคุมแมลง: มดเป็นศัตรูของแมลงที่เป็นอันตรายต่อพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับศัตรูที่ปมสารพิษและสร้างอันตรายต่อมนุษย์ มดช่วยควบคุมปริมาณกลุ่มของแมลงพาราไฮด์เคตต่าง ๆ และช่วยลดปัญหาศัตรูพืชในสวนผลไม้

4. การหมู่กองการเกษตร: มดมีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับเพลี้ยน้ำหอมในการผลิตละอองน้ำหวาน อันเป็นอาหารสำหรับมด ในขณะเดียวกัน มดทำหน้าที่ปล่อยเอนไซม์ในดิน ซึ่งช่วยให้พืชสามารถดึงแร่ธาตุและสารออกได้ดีขึ้น

โทษของมด

1. การทำลายพืช: มดสามารถเป็นศัตรูกับสวนผลไม้ เพราะพวกเขามักจะเอาเมล็ดพืชไปปล่อยที่ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้สูญเสียต้นอนุบาลของต้นไม้หรือพืชได้

2. การรุกราน: มดไม่ได้เป็นสัตว์ที่ไม่งี้รำคาญ บางชนิดของมดสามารถรู้สึกกังวลและทำให้ความเครียดในมนุษย์ เช่น การรุกรานอาหารหรือที่อยู่ของมนุษย์ได้

3. การรบกวนกิจวัตรประจำวัน: มดมักจะเป็นกวาดล้างหรือรบกวนในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียงของมนุษย์ ซึ่งอาจสร้างความรำคาญหรือไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้

คำถามที่พบบ่อย

1. มดเป็นสัตว์กลุ่มเดี่ยวหรือกลุ่มสัตว์?
มดเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในกลุ่ม และมีระบบสังคมที่มีระดับขนาดตั้งแต่เจ้ามดหนึ่งตัว ไปจนถึงการเป็นสถานการณ์ภาวะสังคมถึงในลักษณะของงูมด

2. มดมีรสชาติอาหารเกือบทุกชนิดที่มันเจอได้หรือเปล่า?
ใช่, มดมีความหลากหลายในการบริโภคอาหาร แต่มักจะประกอบด้วยภูมิตจวักหรือเยื่อรอบตัวของมัน และอาจดูดมาเพื่อเบิกบานในกรณีที่ข้อดูลงทุนในการตาย แต่ในหลายครั้งมันอาจทำให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายได้

3. สามารถกำจัดมดในบ้านได้อย่างไร?
มดอาจถูกกำจัดโดยใช้วิธีไม่ใช้สารเคมี เช่น การกางเบียดในช่วงสงครามหรือการกำจัดที่ต้นกำเนิดของรัง อีกทั้งยังมีสารเคมีที่สามารถใช้กำจัดมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย แต่ควรใช้ระมัดระวังในการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันการตกค้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4. มดเข้าบ้านเราทำไม?
มดมักจะเข้าบ้านเพื่อมองหาอาหารและน้ำ เช่น อาหารของคุณเหลือและเก็บตัวมาที่บ้านของคุณ นอกจากนี้ มดอาจเข้ามาหาที่อยู่ใหม่ในบริเวณที่อุ่นหรือเย็น และไม่แสงอาทิตย์ เช่นหลังตู้เย็นหรือที่ดินที่ชื้น

ในสรุป มดมีความสำคัญในการทรงสมาธิของมนุษย์ในสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดปัญหาและความรำคาญในบางกรณี การรู้และเข้าใจประโยชน์ในการทำฟังก์ชันและวิธีการดูแลมดอย่างถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งกับมดได้อย่างสมบูรณ์และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

รูปร่างลักษณะของมด

รูปร่างลักษณะของมด

มดเป็นสัตว์เล็กที่เคลื่อนที่ด้วยแขนของตัวเองและมีส่วนประกอบที่น่าสนใจมากมาย โดยมดจัดอยู่ในอันดับ Hymenoptera ซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์แมลงที่มีปีกสองช่อง และมีกระดองกลางสำหรับนำเข้าอาหาร มดสามารถพบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในบริเวณที่มีอาหารตามสร้างเช่นผลไม้ที่แก่สุก ทั้งนี้มดสามารถปรับตัวเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้ทุกชนิด

รูปร่างของมดแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และบริบทที่มดอาศัยอยู่ แต่ส่วนประกอบทางกายภาพของมดส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ ศีรษะ、อก、และส่วนท้อง รายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างและลักษณะต่างๆ ของมดจะถูกกล่าวถึงต่อไป

ศีรษะของมดมีความยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตรถึง 4-5 มิลลิเมตร ซึ่งยอดส่วนมีรอยต่อที่สั้นแต่ชัดเจนมาก หากสังเกตด้วยด้านด้านข้างก็จะเห็นว่ามดมีตาอยู่ 2 ตา แต่พิเศษกว่านั้นยังมีตาเพิ่มเติมอยู่ 2 ตาฉ่ำที่เรียกว่า “ตาเรศ” หลังจากนั้นคือ “ตาเหยี่ยว” อันเป็นตาที่มีสีขาวและอยู่ที่ด้านบนของศีรษะ

ส่วนอกของมดหรืออกจะมีขนาดใหญ่กว่าศีรษะ และสถานที่ประสานที่สำคัญสำหรับมด เพศของมดสามารถระบุได้จากประเด็นของจมูกที่อยู่ในส่วนอก ซึ่งเป็นเพศแม่พิษในทางกลับกันกับผู้เพศผู้ที่มีจมูกที่แข็งแรง นอกจากนี้ เพศแม่พิษยังมีลักษณะส่วนแขนของตัวเอง ดังนั้นการรู้และระบุเพศของมดจึงเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาเรื่องมด

ส่วนท้องของมดมีลักษณะเรียวและยาวกว่าส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ส่วนท้องที่เรียวและยาวอาจมีจำนวนส่วนท้องที่แตกต่างกันไปและมีลักษณะต่างกันภายในกลุ่ม บางสายพันธุ์มีส่วนท้องอยู่สำหรับเก็บอาหาร ในขณะที่สายพันธุ์อื่น ๆ อาจมีส่วนท้องที่เป็นจุดรอยและสวมใส่ไข่

มดสามารถทำงานเป็นทีมในการค้นหาอาหารและสร้างรัง รวมถึงการปกป้องรังของตนเอง ด้วยระบบการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและการคอยดูแลกันภายในกลุ่ม มดสามารถเก็บอาหารในตัวเหมือนกับยักษ์อาหาร และสามารถใช้เมล็ดธัญพืชที่สะสมในร่างกายเป็นอาหารเมื่อไม่มีแหล่งอาหารในบริเวณใกล้เคียง

องค์ประกอบของมดไม่ได้กำหนดโดยเพียงแต่พันธุกรรมเท่านั้น สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่มดอาศัยอยู่มีอิทธิพลต่อตัวของมดอีกด้วย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สัตว์อื่น ๆ ในสภาพแวดล้อม และความต้องการอาหารต่าง ๆ ที่ต้องการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

FAQs เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของมด

1. มดมีตากี่ตา?
มดมีตาทั้งหมด 4 ตา ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ตาแบบตาเรศที่อยู่ด้านข้างและ 2 ตาแบบมีลักษณะเหยี่ยวที่อยู่ด้านบนของศีรษะ

2. มดสามารถพบได้ที่ไหนบ้างในโลก?
มดสามารถพบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในบริเวณที่มีแหล่งอาหารตามสร้างเช่นผลไม้ที่แก่สุก

3. สิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในรูปร่างของมดคืออะไร?
สิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในรูปร่างของมดได้แก่ สายพันธุ์ของมดและสภาพแวดล้อมที่มดอาศัยอยู่

4. มดสามารถเก็บอาหารได้หรือไม่?
ใช่ มดสามารถเก็บอาหารโดยการใช้เมล็ดธัญพืชที่สะสมในร่างกายเพื่อใช้เป็นอาหารเมื่อไม่มีแหล่งอาหารในบริเวณใกล้เคียง

5. สิ่งแวดล้อมมีผลอย่างไรต่อรูปร่างของมด?
สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อตัวของมดอีกด้วย โดยแต่ละสภาพอากาศ สัตว์อื่น ๆ ในสภาพแวดล้อม และความต้องการอาหารต่าง ๆ ที่ต้องการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

พบ 21 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คุณสมบัติ ของ มด.

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) - Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง  และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) – Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) - Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง  และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) – Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ชีววิทยาของมด
ชีววิทยาของมด
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) - Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง  และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) – Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนทุกชนิด
มด Ant
มด Ant
มด เรื่องน่ารู้ของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ใกล้ตัว : Animals Speak [By Mahidol] -  Youtube
มด เรื่องน่ารู้ของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ใกล้ตัว : Animals Speak [By Mahidol] – Youtube
ปลวก กับ มด ความเหมือนที่แตกต่าง สังเกตให้ถูก ก็กำจัดได้แม่นยำ | Wazzadu
ปลวก กับ มด ความเหมือนที่แตกต่าง สังเกตให้ถูก ก็กำจัดได้แม่นยำ | Wazzadu
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) - Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง  และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) – Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) - Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง  และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) – Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนทุกชนิด
มดเหม็น หรือ มดละเอียด
มดเหม็น หรือ มดละเอียด
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
มดคืออะไร มดมีกี่ชนิด และวิธีป้องกันอันตรายจากมด | บริษัทกำจัดปลวก
มดคืออะไร มดมีกี่ชนิด และวิธีป้องกันอันตรายจากมด | บริษัทกำจัดปลวก
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) - Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง  และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) – Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนทุกชนิด
วิถีของมดงานในสังคมใหญ่
วิถีของมดงานในสังคมใหญ่
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
มด - Virocare Thailand
มด – Virocare Thailand
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) - Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง  และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) – Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ปลวก กับ มด ความเหมือนที่แตกต่าง สังเกตให้ถูก ก็กำจัดได้แม่นยำ | Wazzadu
ปลวก กับ มด ความเหมือนที่แตกต่าง สังเกตให้ถูก ก็กำจัดได้แม่นยำ | Wazzadu
ชีววิทยาของมด
ชีววิทยาของมด
Altv ช่อง 4 -
Altv ช่อง 4 – “คนเลี้ยงมด” มิติใหม่ของสัตว์เลี้ยง ความเพลิดเพลินที่คุณคาดไม่ถึง
10 ข้อเท็จจริง 'สุดเหลือเชื่อ' ที่ทำให้มดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมสุดๆ
10 ข้อเท็จจริง ‘สุดเหลือเชื่อ’ ที่ทำให้มดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมสุดๆ
ปลวก Vs มด ศัตรูคู่อริ ที่ต่างไม่เป็นมิตรกับบ้านเรา กำจัดทิ้ง  ก่อนสร้างปัญหากวนใจ | Wazzadu
ปลวก Vs มด ศัตรูคู่อริ ที่ต่างไม่เป็นมิตรกับบ้านเรา กำจัดทิ้ง ก่อนสร้างปัญหากวนใจ | Wazzadu
รู้จักมด 101 แมลงตัวจิ๋ว ป่วนบ้าน | บั๊ก โซลูชันส์
รู้จักมด 101 แมลงตัวจิ๋ว ป่วนบ้าน | บั๊ก โซลูชันส์
มาสำรวจร่างกายของมด … กันเถอะ | สาขาชีววิทยา
มาสำรวจร่างกายของมด … กันเถอะ | สาขาชีววิทยา
มด - Virocare Thailand
มด – Virocare Thailand
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) - Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง  และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) – Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนทุกชนิด
มด
มด” สัตว์จิ๋วแต่แจ๋ว!!
วิธีกำจัดมด หมดปัญหากวนใจ | Cloud Mall
วิธีกำจัดมด หมดปัญหากวนใจ | Cloud Mall
รู้จักมด 101 แมลงตัวจิ๋ว ป่วนบ้าน | บั๊ก โซลูชันส์
รู้จักมด 101 แมลงตัวจิ๋ว ป่วนบ้าน | บั๊ก โซลูชันส์
มด
มด” สัตว์จิ๋วแต่แจ๋ว!!
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
มด - Virocare Thailand
มด – Virocare Thailand
ปลวก Vs มด ศัตรูคู่อริ ที่ต่างไม่เป็นมิตรกับบ้านเรา กำจัดทิ้ง  ก่อนสร้างปัญหากวนใจ | Wazzadu
ปลวก Vs มด ศัตรูคู่อริ ที่ต่างไม่เป็นมิตรกับบ้านเรา กำจัดทิ้ง ก่อนสร้างปัญหากวนใจ | Wazzadu
มหัศจรรย์ น้ำตาลมด ผงกำจัดมด ตรา
มหัศจรรย์ น้ำตาลมด ผงกำจัดมด ตรา”บ้านไทย” เพียงเเค่โรยใส่รังมด หรือทางเดิน ของมด เพียงเเค่นี้มดก็จะหมดไป 1 ซอง ขนาด 20 กรัม | Lazada.Co.Th
มดเหม็น หรือ มดละเอียด
มดเหม็น หรือ มดละเอียด
วรรณะของมด - Pantip
วรรณะของมด – Pantip
Untitled Document
Untitled Document
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ มด – Cheminpestcontrol
A T World '] ( Atw' โลกและสัตว์ ) - แพมดคันไฟ  วิธีเอาตัวรอดจากน้ำท่วมอย่างดีเยี่ยมของมดคันไฟ  ถ้าหากเกิดน้ำท่วมกระทันหันที่ไหนแล้วมีแพอันเล็กๆ สีแดงๆ ลอยมา  ไมต้องสงสัยเลยว่านั่นคือ แพมดคันไฟนั่นเอง มดคันไฟทั่วโลกมี
A T World ‘] ( Atw’ โลกและสัตว์ ) – แพมดคันไฟ วิธีเอาตัวรอดจากน้ำท่วมอย่างดีเยี่ยมของมดคันไฟ ถ้าหากเกิดน้ำท่วมกระทันหันที่ไหนแล้วมีแพอันเล็กๆ สีแดงๆ ลอยมา ไมต้องสงสัยเลยว่านั่นคือ แพมดคันไฟนั่นเอง มดคันไฟทั่วโลกมี
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) - Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง  และสัตว์รบกวนทุกชนิด
ความรู้เกี่ยวกับมด (Knowledge About Ants) – Dr.ปลวก รับกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนทุกชนิด
มด - Virocare Thailand
มด – Virocare Thailand
????แมลง???? ซันเจี่ย ตรามด3ตัว ยากำจัดมด แมลง แบบผง ขนาด 4 กรัม แพ็คละ 2 ซอง  มีลักษณะเป็นแบบผง ใช้สำหรับโรย ใช้ง่าย สะดวก #ไม่รวมค่าส่ง | Lazada.Co.Th
????แมลง???? ซันเจี่ย ตรามด3ตัว ยากำจัดมด แมลง แบบผง ขนาด 4 กรัม แพ็คละ 2 ซอง มีลักษณะเป็นแบบผง ใช้สำหรับโรย ใช้ง่าย สะดวก #ไม่รวมค่าส่ง | Lazada.Co.Th
10 ข้อเท็จจริง 'สุดเหลือเชื่อ' ที่ทำให้มดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมสุดๆ
10 ข้อเท็จจริง ‘สุดเหลือเชื่อ’ ที่ทำให้มดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมสุดๆ

ลิงค์บทความ: คุณสมบัติ ของ มด.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ คุณสมบัติ ของ มด.

ดูเพิ่มเติม: thuthuat5sao.com/category/may-tinh

Đánh giá bài viết này post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *