Chuyển tới nội dung

สาเหตุการชัก: ทำความรู้จักกับการชัก อาการ และเหตุผล

“โรคลมชัก”กลุ่มอาการความผิดปกติของสมอง l TNN Health l 24 12 65

สาเหตุ การ ชัก

สาเหตุการชักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาการแสดงของการชักมีหลายประเภทและอาจมีผลกระทบในด้านสังคมและจิตสัมผัส ในบทความนี้จะพูดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการชัก เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ความผิดปกติของระบบประสาท การใช้ยาและสารเคมีที่เกี่ยวข้องและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับการชัก นอกจากนี้ยังมีส่วนของคำถามที่พบบ่อยอีกด้วย

ปัจจัยทางพันธุกรรมในการชัก
การชักมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรมซึ่งมีความผูกพันกันกับการพัฒนาโรคชัก หากคนในครอบครัวมีประวัติการชักแล้วมีโอกาสมากขึ้นที่จะเกิดภาวะการชักในบุคคลอื่นในครอบครัวนั้น การกล่าวถึงปัจจัยทางพันธุกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าชักเป็นโรคที่มีความผันผวนตามพื้นฐานทางพันธุกรรม

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมในการทำให้เกิดการชัก
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้เกิดการชัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะที่เรียกว่า “ทางการชัก” ซึ่งเกิดจากความรุนแรงของการกระตุ้นที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม บางครั้งอาจเกิดจากการแสดงออกทางอารมณ์เศร้าหรือความวิตกกังวล ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการชักขึ้นได้

ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการชัก
ความผิดปกติของระบบประสาทในส่วนที่สัมพันธ์กับการชักเป็นสาเหตุของการเกิดการชัก ตัวอย่างเช่น ความผิดปกติของช่องปิดสารสนเทศ (Ion Channel) ที่ควบคุมการกระตุ้นและการหยุดการกระตุ้นในเซลล์ประสาท การเปลี่ยนแปลงในระดับสารเคมีสำคัญเช่น กลูตาเมติก (Glutamate) ซึ่งเป็นสารจับสั่นสำคัญในการกระตุ้นสารสนเทศในระบบประสาท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบการทำงานของระบบยับยั้ง อย่างเช่น สารกลัมมินาผู้ก่อการร้าย (GABA) ที่มีปฏิกิริยาต่อการกระตุ้นโครงสร้างยับยั้งของกระเเสกระสวนให้เกิดการยับยั้งของเซลล์ประสาท

การใช้ยาและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการชัก
การใช้ยาและสารเคมีบางชนิดอาจเป็นสาเหตุในการเกิดการชัก ยาเมมันไซคลินเป็นต้นไป เมน็ดาซอลาม (Methadone) ที่ใช้ในการรักษาผู้ติดยาเสพติด และอาจนำไปสู่สภาวะการลดลงของระดับคลอเรตอินในสมองเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ เช่น สารกลุ่มคัปโซฟลูออไรด์ที่ใช้ในการควบคุมอาการออกฤทธิ์ของสมองในผู้ที่มีอาการชักต่อเนื่อง การใช้ยาต่างๆ ควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์

อาการแสดงที่ทำให้เกิดการชัก
อาการที่เกี่ยวข้องกับการชักมีหลายรูปแบบและอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาทและการปฏิบัติชีวิตประจำวันของผู้ป่วย เช่น อาการชักเกร็งเกิดจากอะไร เป็นอาการที่เกิดจากการกระตุ้นของกล้ามเนื้อที่เป็นเหยื่อการชัก อาการวูบ ชักเกร็งเป็นอาการที่เกิดจากการกระตุ้นอุปกรณ์การหยุดสัณฐานของกล้ามเนื้อ โรคลมชักเป็นอาการที่เกิดจากมะเร็งที่กระแสกระสวยของอสุจิสธวัชเนื่องจากการกระตุ้นย่อยของกลุ่มสาร GABA อาการทางจิตเป็นอาการที่มักจะร่วมกับอาการชัก อาการชักกลายเป็นสถานะเปลี่ยนแปลงทางการทำงานของอารมณ์และอารมณ์ในการสตรีมต่อการกระตุ้นสารเคมี อาการชัก ปฐมพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการชักที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวโดยผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติมาก่อน อาการชักเกร็งในผู้สูงอายุเป็นอาการชักที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเป็นอาการชักที่เกิดขึ้นจากผลเสียทางสมองในช่วงแก่สูง ลมชักเกิดจากอะไรอาการชักที่เกิดขึ้นในผู้ที่มีอาการคลื่นสมองเป็นครั้งคราว อาการชักจากความเครียดเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกระตุ้นต่อสาเหตุการชัก อาการชักจากไข้สูงเป็นอาการที่พบได้เมื่อมีการกระตุ้นในสมองเกี่ยวกับการเลือด

ผลกระทบทางสังคมและจิตสัมผัสจากการชัก
การชักสามารถมีผลกระทบในด้านสังคมและจิตสัมผัสของผู้ป่วยได้ ส่วนหนึ่งของผู้ป่วยอาจพบว่าการชักมีผลกระทบต่อการทำงานและการค้นหางานทำ การชักอาจส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลในบางราย นอกจากนี้ยังมีผลกระทบในด้านคุณภาพชีวิตทั้งในเชิงกายภาพและจิตใจ แต่ก็สามารถรักษาและควบคุมการชักได้ถ้ามีการตรวจวิเคราะห์สาเหตุการชักอย่างถูกต้องและมีการรักษาที่เหมาะสม

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: อาการชักเกร็งเกิดจากอะไร?
คำตอบ: อาการชักเกร็งเกิดจากการกระตุ้นของกล้ามเนื้อที่เป็นเหยื่อการชัก

คำถาม: อาการวูบ ชักเกร็งเป็นอาการที่เกิดจากอะไร?
คำตอบ: อาการวูบ ชักเกร็งเป็นอาการที่เกิดจากการกระตุ้นอุปกรณ์การหยุดสัณฐานของกล้ามเนื้อ

คำถาม: โรคลมชักเป็นอาการที่เกิดจากอะไร?
คำตอบ: โรคลมชักเป็นอาการที่เกิดจากมะเร็งที่กระแสกระสวยของอสุจิสธวัชเนื่องจากการกระตุ้นย่อยของกลุ่มสาร GABA

คำถาม: อาการทางจิตเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับการชักอย่างไร?
คำตอบ: อาการทางจิตเป็นอาการที่มักจะร่วมกับอาการชัก อาการชักกลายเป็นสถานะเปลี่ยนแปลงทางการทำงานของอารมณ์และอารมณ์ในการสตรีมต่อการกระตุ้นสารเคมี

คำถาม: อาการชัก ปฐมพยาบาลเป็นอย่างไร?
คำตอบ: อาการชัก ปฐมพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของการชักที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวโดยผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติมาก่อน

คำถาม: อาการชักเกร็งในผู้สูงอายุเป็นอย่างไร?
คำตอบ: อาการชักเกร็งในผู้สูงอายุเป็นอาการชักที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเป็นอาการชักที่เกิดขึ้นจากผลเสียทางสมองในช่วงแก่สูง

คำถาม: ลมชักเกิดจากอะไร?
คำตอบ: ลมชักเกิดจากการกระตุ้นในสมองเกี่ยวกับการเลือด

คำถาม: อาการชักจากความเครียดเป็นอย่างไร?
คำตอบ: อาการชักจากความเครียดเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกระตุ้นต่อสาเหตุการชัก

คำถาม: อาการชักจากไข้สูงเป็นอย่างไร?
คำตอบ: อาการชักจากไข้สูงเป็นอาการที่พบได้เมื่อมีการกระตุ้นในสมองเกี่ยวกับการเลือด

“โรคลมชัก”กลุ่มอาการความผิดปกติของสมอง L Tnn Health L 24 12 65

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: สาเหตุ การ ชัก อาการชักเกร็งเกิดจากอะไร, อาการวูบ ชักเกร็ง, โรคลมชัก อาการทางจิต, อาการชัก ปฐมพยาบาล, อาการชักเกร็งในผู้สูงอายุ, ลมชักเกิดจากอะไร, อาการชักจากความเครียด, อาการชักจากไข้สูง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สาเหตุ การ ชัก

“โรคลมชัก”กลุ่มอาการความผิดปกติของสมอง l TNN Health l 24 12 65
“โรคลมชัก”กลุ่มอาการความผิดปกติของสมอง l TNN Health l 24 12 65

หมวดหมู่: Top 36 สาเหตุ การ ชัก

อาการชักเกร็ง รักษายังไง

อาการชักเกร็ง รักษายังไง?

อาการชักเกร็งหรือ Epilepsy เป็นอาการที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ซึ่งเป็นการกระตุกกระทำโดยผิดปกติของเซลล์สมอง ซึ่งอาจเกิดได้ทุกระดับอายุ และมีอาการชักเกร็งที่แตกต่างกันไปตามระดับความรุนแรงของอาการ อาการชักเกร็งสามารถรักษาได้ แต่จำเป็นต้องรู้ถึงเหตุผลและวิธีการรักษาที่ถูกต้องเพื่อป้องกันและควบคุมอาการชักให้เกิดขึ้นน้อยลง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอาการชักเกร็ง

อาการชักเกร็งอาจเกิดจากสาเหตุหลากหลาย เช่น ความผิดปกติของระบบประสาทในสมอง เช่น เซลล์สมองงอกเติบโตผิดปกติ การมีสารเคมีไม่สมดุล หรือสาเหตุจากเชื้อโรค เช่น มะเร็งสมอง ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดอาการชักเกร็งได้บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเพิ่มโอกาสเกิดอาการชักเกร็งได้อีก เช่น คนที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยมีอาการชักเกร็ง บุคคลที่มีแพ้อากาศหรือแพ้ยา ซึ่งมีพิษแก่สมอง หรือการสูดบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณมาก

อาการที่เป็นความสำคัญของอาการชักเกร็ง

อาการชักเกร็งอาจเกิดขึ้นทุกช่วงอายุ และแต่ละบุคคลอาจมีลักษณะอาการชักที่แตกต่างกันไป อาการชักเกร็งที่พบบ่อยคือการกระตุกกระทำของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยที่สมองและร่างกายของผู้ป่วยหยุดฟังและหยุดทำงานชั่วครรภ์ อาการชักเกร็งอาจเกิดขึ้นก่อนการถูกชักและจากนั้นมักตามด้วยอาการชักต่อเนื่องโดยมีอาการกระตุกกระทำที่เพิ่มเติม อาการอื่นที่พบได้ประกอบด้วย ความรู้สึกไม่ดี การกลั้นลมหายใจ ข้อตึงเครียด ระบบประสาทกระตุก อาการแพ้ง่าย อุจาระที่มีเลือดปนเปื้อน สาส์นที่ถูกทำให้เร่าร้อน และอาการหดตัว

การวินิจฉัยอาการชักเกร็ง

การวินิจฉัยอาการชักเกร็งคือการตรวจสอบและพิจารณาจากประวัติทางการแพทย์ การตรวจสอบอาการจากผู้ป่วย หรือคนในครอบครัวที่เคยเห็นอาการชักเกร็งของผู้ป่วย อาการชักเกร็งสามารถบ่งชี้ถึงการผิดปกติของกิจกรรมไฟฟ้าของสมองได้ การตรวจสอบคลินิกส์ทางสมอง (neurological examination) มีความสำคัญสำหรับการวินิจฉัยอาการชักเกร็ง เช่น การตรวจสอบการดัดแปลงการเคลื่อนไหว การตรวจสอบภาวะกังวล และการตรวจสอบระบบประสาทกลางด้วยเครื่องไฟฟ้าใช้ประโยชน์ได้

วิธีการรักษาอาการชักเกร็ง

การรักษาอาการชักเกร็งทำได้หลายวิธี และควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อรู้ถึงวิธีการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล วิธีการที่พบบ่อยคือการรับประทานยา ผู้ป่วยอาจต้องรับประทานยาใช้ตลอดชีวิตหรือรับบริการจากระบบไฟฟ้าสมอง นอกจากนี้ยังมีการรักษาทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการชักเกร็งได้ เช่น การใช้น้ำมันกัญชาทางปากหรือน้ำมันกัญชาระบบไฟฟ้า ส่วนบางคนอาจจำเป็นต้องผ่าตัดที่สมองเพื่อการรักษาในกรณีที่มีปัญหากับยามาก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการชักเกร็ง

คำถาม: อาการชักเกร็งมีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้หรือทำงานหรือไม่?

คำตอบ: อาการชักเกร็งที่ถูกควบคุมอย่างเหมาะสมและรักษาได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตปกติได้ อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่อาการชักเกร็งเป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้หรือทำงาน ในกรณีนี้ควรรีบพบแพทย์เพื่อประสานสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

คำถาม: อาการชักเกร็งสามารถรักษาหายได้หรือไม่?

คำตอบ: อาการชักเกร็งสามารถรักษาได้แต่ไม่สามารถรักษาหายได้ ในบางกรณีผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องรับประทานยาใช้งานตลอดชีวิตเพื่อควบคุมอาการชัก อย่างไรก็ตาม การรักษาที่ถูกต้องและการดูแลเอาใจใส่อาจช่วยลดความรุนแรงและความถี่ของอาการชักเกร็ง

คำถาม: จะต้องทำอย่างไรหากเห็นคนถูกชักเกร็ง?

คำตอบ: เมื่อเห็นคนที่กำลังถูกชักเกร็ง ควรทำตามขั้นตอนดังนี้

1. จัดท่านอนคว่ำลง เป็นการเพิ่มพื้นที่ในระหว่างกระบวนการชัก
2. ให้ระยะห่างจากวัตถุแห้งหรือแห้งและอันตราย อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ เฟอร์นิเจอร์ หรือของค้าง
3. อย่าส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลถ้ายังไม่จำเป็น และต้องระวังไม่ให้ปากและคอของผู้ป่วยถูกอุดง่ายในขณะชัก
4. ระวังไม่ให้ท้องโผล่ออกมาจากกระเป๋าหรือกระเป๋าเสื้อผ้าอื่น ปกคลุมปากและจมูกผู้ป่วยด้วยผ้าสะอาดหรือผ้าเช็ดใบหน้า
5. หากชักเกิดจนแรง ให้ดึงดูดยางโปร่งใบหูของผู้ป่วยเพื่อช่วยลดความรุนแรงของอาการ

อาการชักเกร็งเป็นอาการที่รักษาได้และควรพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง หากคุณหรือคนในครอบครัวมีอาการชักเกร็ง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับคำแนะนำในการรักษาเพื่อควบคุมอาการชักให้ดีที่สุด

อาการชัก มีอะไรบ้าง

อาการชัก มีอะไรบ้าง

ชักคืออาการที่เกิดจากการระคายเคืองในระบบประสาท ซึ่งจะทำให้เกิดการกระตุกกระเทือนตัว โดยทั่วไปแล้วอาการชักนั้นเกิดจากประสาทส่วนกลางที่เกิดปัญหา โดยอาการชักสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น โรคที่มีผลต่อระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เช่นสมองถล่ม รวมถึงอาการแย่งแย้งระหว่างระบบประสาท อาการชักส่วนใหญ่ในผู้ป่วยมักจะเริ่มแสดงอาการในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ และชวนให้ผู้ป่วยและครอบครัวยืนยันว่าว่าด้วยการตรวจสอบและบันทึกอาการที่เกิดขึ้น เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้อง
สำหรับบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับบทความเกี่ยวกับอาการชักในมากขึ้น

สาเหตุของอาการชัก

อาการชักสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

1. โรคสมองถล่ม : หรือที่เรียกว่าอาการตายของสมอง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติในสมอง เช่น กล้ามเนื้อการมีพักตัว ทำให้เกิดการตกลงมาเข้าสู่อาการชัก

2. การกระตุกของสมองที่เกิดจากหลากหลายสาเหตุ เช่น โรคพาร์กินสัน เช่น Parkinson’s disease หรืออาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบ เช่น Multiple sclerosis (MS) เป็นต้น

3. ข้อมูลพื้นฐานทางพันธุกรรม เช่น ความผิดปกติในยีนชนิดหนึ่งถ้ามีญาติที่เคยเจ็บชักมีการเจ็บของลูกเป็นแล้วมักจะทำให้เกิดลูกเจ็บชักก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง

4. การลือชักทางสมอง : เกิดจากความผิดปกติเฉพาะบางส่วนที่ส่วนกลางของสมองทำงานผิดปกติ เช่น เมื่อเกิดความผิดปกตินีนที่เส้นประสาททำให้ส่วนของสมองนั้นทำงานผิดปกติ เช่น ภาวะลืมชื่อ รู้สึกหมดสติชั่ววูบ

การวินิจฉัยและการรักษา

เมื่อมีอาการชัก เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษา แพทย์จะนับถือประวัติการกิน การเพาะเลี้ยง และประวัติพักตัวของผู้ป่วย โดยอาจจะต้องช่วยด้วยการตามระยะเวลาที่ถ่ายทอดสื่อกลางอาการชักทางภูมิสัดส่วน ได้แก่ EEG (Electroencephalography) ที่ใช้ในการวิเคราะห์คลื่นสมอง และ MEG (Magnetoencephalography) ที่ใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกฏการประมวลผลในสมอง

การรักษาอาการชักขึ้นอยู่กับสาเหตุฐานบางครั้งอาจจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาอาการชักให้ในขณะที่ : ตัวอย่างเช่น การชักที่เกิดจากเม็ดยาความผิดปกติ เส้นประสาทนิ่งต้นจมูกดำ การชักน่าจะมีอาการที่ดึงผิดปกติของมันเอง อาการชักหลายตัวอย่างเช่นกอปรไกเตอร์ ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ถูกเจ็บ อาจจะมีการถ่ายทอดสื่อกลางทางเรืองดินดูด

การจัดการและการป้องกัน

การจัดการกับอาการชักนั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการหลายขั้นตอน เช่น

1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้ถึงเวลาการชักได้เร็วที่สุด การจัดประเภทเช่น กัด ทัก ทำให้สวาทและ ลดไทม์เพื่อให้มันเดินทางเข้าสู่ไทม์ที่ได้รับการแก้ไขสำหรับความยากจะเกิดชักการเลือกใช้หลักฐานจัดกลุ่มให้กับไม่สามารถป้องกันอาการชัก

2. ป้องกันฉุกเฉินและคอยเฝ้าระวังชั่วคราว ในขณะที่ชักอาจจะต้องระวังอาจจะเกิดอันตรายป้องกันความเสมอภาคที่ดี ป้องกันการป่วยหลวมที่อันตรายไม่เพียงพอ ช่วยเช่น การป้องกันการกระตุกขณะชัก

3. จัดการกับสภาพแวดล้อมในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น เช่นการปรับการดึงภายในห้องปาล์มาให้มีปากกาณีมารุน การปรับแต่งอาคารให้ดีขึ้น ปรับแต่งการวางอ่างล้างมือให้เหมาะสม การเชื่อมต่อการเอาตัวรอดเข้าสู่บางพื้นที่และ

4. การเริ่มต้นวางการป้องกัน ในที่ที่ผู้สูงอายุที่ไม่รุนแรงว่าด้วยการปฐมพยาบาลกับกรณีชักขั้นตื้น ในประเทศที่ตั้งอยู่ประชากรผู้สูงอายุสูงหรือไม่รุนแรงควรป้องกันการกระตุกผู้สูงอายุที่รุนแรงไม่รู้สึกอาการแม้ว่าจะอยู่กับผู้ช่วยชีวิตในวินาทีนี้ในที่ที่ดี
ปัญหาที่พบบ่อย (FAQ)

Q: อาการชักมีลักขณะที่มีอาการชักหรือไม่?
A: อาการของผู้ที่มีอาการชักมีลักทั้งในขณะที่มีอาการชักและไม่มีอาการชัก การตรวจสอบและบันทึกอาการที่เกิดขึ้นจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้อง

Q: การชักสามารถหายได้หรือไม่?
A: การชักอาจหายได้โดยอาจจำเป็นต้องรักษาในขณะที่มีอาการ แต่บางคนอาจต้องรับการรักษาตลอดชีวิตเพื่อรักษาความสมดุลของระบบประสาทและป้องกันอาการชัก

Q: การป้องกันอาการชักทำได้อย่างไร?
A: การป้องกันอาการชักสามารถทำได้โดยการรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตให้ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น การที่หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจทำให้เกิดการกระตุกเช่นการดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติด รวมถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำและการรักษาที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

สรุป

อาการชักเป็นอาการที่เกิดจากการระคายเคืองในระบบประสาท ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ การระวังหรือแจ้งให้แพทย์ทราบกับสถานพยาบาลใกล้บ้านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและการรักษาที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเพื่อป้องกันอาการชักให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประทับใจสิ่งที่ได้จากคำแนะนำและคำถามปัญหาที่พบบ่อยสามารถติดต่อพบได้ในนี้ FAQ ของบทความ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: thuthuat5sao.com

อาการชักเกร็งเกิดจากอะไร

อาการชักเกร็งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อในร่างกายกลายเป็นกระชับและหย่อนขณะที่เราไม่ปกติอยู่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก แม้ว่าความรุนแรงของอาการจะแตกต่างกันไป อาการชักเกร็งมักจะเกิดจากสาเหตุหลายประการที่จะต้องรู้จักและเข้าใจในระดับต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษา

สาเหตุของอาการชักเกร็งอาจมีหลายปัจจัย ตรงไปตรงมา แต่สาเหตุหลักที่พบได้บ่อยที่สุดคืออาการระมัดระวังเรื้อรังของระบบประสาท ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

1. โรควิตกกังวล: คือ ภาวะสงสัยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเยาวชนหรือยุคเริ่มต้นของการเป็นผู้ใหญ่ บางครั้ง อาการชักเกร็งโรควิตกกังวอาจมาพร้อมกับอาการปวดหัว นอนไม่หลับ หรือท้องเสีย

2. โรคพาร์กินสัน: เป็นโรคที่สร้างผลกระทบต่อระบบประสาทและทำให้เกิดอาการชักเกร็งได้ โรคพาร์กินสันทำให้เซลล์ประสาทที่ปลดปล่อยสารนิวโรตรานสำคัญหายไปอย่างลำบาก

3. ภาวะสมองเสื่อม หรืออัมพาต: อาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากอาการชักเกร็งในขณะที่อัมพาตเกิด การสูญเสียสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอัมพาตอาจส่งผลเสียทั้งต่อการทำงานของสมองและความผิดปกติของสายตา

4. การแพ้ยา: บางสารอาจเรียกความแพ้สร้างอาการชักเกร็ง รวมถึงยาแก้ปวด สลายลิ้น และสารเคมีบางชนิดที่อาจส่งผลต่อระบบประสาท

5. อัลกอฮอล์: การดื่มสุรามากเกินไปสามารถทำให้เกิดอาการชักเกร็งได้

6. อาการขาดน้ำ: การขาดน้ำหรือเจ็บคออาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอาการชักเกร็ง

อาการชักเกร็งอาจแสดงในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายสาเหตุ แต่ลักษณะทั่วไปของอาการนั้นเราสามารถรวมกลุ่มอย่างน้อย 3 รูปแบบได้ ได้แก่

1. อาการสลับระหว่างช่วงหยุดการคลำหรือการหยุดการสั่นสะเทือนไม่กลายเป็นชั่วคราว

2. อาการย้อนกลับที่เกิดขึ้นเป็นชั่วคราวหรือระยะเวลาอันสั้นนั้น ได้แก่ การสันนิษฐานเพียงครั้งเดียวหรืออาการผิดปกติในขั้นตอนการคิด การพูดหรือการเคลื่อนไหว

3. เป็นอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และมักเกี่ยวข้องกับอาการชักเกร็งที่มีลักษณะคลื่นคล้ายกับกระตุกกระต่องในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

การรักษาอาการชักเกร็งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญหลัก พบว่าการรักษาโดยใช้ยาที่เสมอกันร่วมกับการประคับประคองร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การงดการใช้อาหารหรือสารตั้งต้นที่สามารถก่อให้เกิดอาการชักเกร็งได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการชักเกร็ง:

คำถาม 1: อาการชักเกร็งเกิดจากสาเหตุไหนบ้าง?

– คำตอบ: อาการชักเกร็งสามารถเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุได้ เช่น โรควิตกกังวล โรคพาร์กินสัน ภาวะสมองเสื่อม การแพ้ยา อัลกอฮอล์ และอาการขาดน้ำ เป็นต้น

คำถาม 2: มีวิธีการรักษาอาการชักเกร็งอย่างไร?

– คำตอบ: วิธีการรักษาของอาการชักเกร็งได้แก่การใช้ยาที่เสมอกัน รักษาโดยการประคับประคองร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การงดการใช้อาหารหรือสารตั้งต้นที่สามารถก่อให้เกิดอาการชักเกร็งได้

คำถาม 3: ป้องกันอาการชักเกร็งอย่างไร?

– คำตอบ: ไม่มีวิธีการป้องกันที่สามารถรักษาอาการชักเกร็งได้อย่างแน่นอน แต่สำหรับบางคนที่มีความเสี่ยงสูง ทางแพทย์อาจแนะนำให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาเสี่ยงต่อการเกิดอาการชักเกร็ง เช่น การเครียด การตื่นเต้นมากเกินไป การแล่นอยู่แดนสูง ฯลฯ

อาการวูบ ชักเกร็ง

อาการวูบ ชักเกร็ง: สาเหตุ อาการ วิธีรักษา และคำถามที่พบบ่อย

อาการวูบ ชักเกร็งหรือที่เรียกกันอย่างกว้างขวางว่า Epilepsy เป็นอาการที่ผู้ป่วยได้รับความผิดปกติของเซลล์ประสาทในสมอง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการชัก หรือวูบได้ เป็นโรคที่แพทย์ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้เต็มที่ แต่สามารถควบคุมอาการได้ดี เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สาเหตุของโรคอาการวูบ ชักเกร็งยังไม่เป็นที่ทราบในแนวทางเดียวกัน แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจมีผลมาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผิดปกติในทางพันธุกรรม ความผิดปกติในสมอง เช่น สมองไม่สมบูรณ์จากการเกิด การบาดเจ็บที่ศรีษะ ความผิดฟื้นฟูหรือความผิดปกติจากระบบการทำงานของสมอง สารเคมีภายในสมองที่ผิดปกติ เช่น การขาดออกซิเจนในสมองหรือสารเคมีหนึ่งๆ ขาดหรือมากจนเกินไปในสมอง ที่แน่ชัดคือ ความผิดปกติของกลุ่มเซลล์ประสาท ที่ทำให้เกิดอาการชัก

อาการวูบ ชักเกร็งสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่
1. จุดเริ่มขึ้นที่จุดเดียวและค่อยๆ แพร่กระจายออกไปกว่า ๓๐ วินาที
2. จุดเริ่มขึ้นที่หลายจุดพร้อมกันทั้งที่สมองจะค้นพบได้ หรือไม่สามารถค้นพบได้ แต่ความยาวที่สมองค้นพบได้ก็ยาวกว่า ๓๐ วินาที
3. อาการชักที่กระจายตัวออกไปเพียงจุดเริ่มต้นเดียวเท่านั้น

อาการที่ผู้ป่วยแสดงออกมาในขณะที่เกิดอาการวูบ ชักเกร็งมีความหลากหลาย แต่มักจะมีลักษณะเด่น ได้แก่ ทราบตัวต่อสิ่งกีดขวาง เช่น ปิดตาไม่ค่อยชัดเจน ตัวอ่อนแรง ตาพร่า จมูกไหล ปากโกวิท ส่องสว่าง เสมือนจะไม่รู้สึกตัว และอาจมีการเสียเวลาหรือสูญเสียความจำชั่วคราว

การวินิจฉัยโรคอาการวูบ ชักเกร็งจำเป็นต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยในช่วงที่เข้ารักษาโรค โดยทำการซักประวัติการชักของผู้ป่วย ตรวจร่างกาย ผ่าตัดทำเป็นรูปภาพยิ่งด้านหน้าสมอง (MRI) เพื่อตรวจว่ามีสิ่งผิดปกติในสมองหรือไม่ อ่านกระดาษที่เตรียมให้ครบถ้วน และอาจจะมีการติดตามผลร่างกายอื่นๆ เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ในขณะที่มีอาการวูบ ชักเกิดขึ้น เป็นต้น

การรักษาโรคอาการวูบ ชักเกร็งใช้วิธีการรักษาแบบบางแบบให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการควบคุมอาการได้ ในบางกรณี แพทย์สามารถผลักดันต่อวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยได้ วิธีการรักษาลักษณะหนึ่งคือ การใช้ยาที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการชัก แต่อาการวูบ ชักเกร็งบางประเภทอาจต้องใช้กับยามากกว่าหนึ่งยา เกณฑ์ในการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมต้องประสภาวะความเสี่ยงและประสิทธิผลจากใช้ยาในผู้ป่วย

การจัดการดูแลและรับมือกับผู้ป่วยที่เจ็บป่วยจากอาการวูบ ชักเกร็งนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ป่วยและครอบครัว หากผู้ป่วยมีอาการชัก ควรดูแลวัดอุณหภูมิ รู้จักวิธีปฐมพยาบาลและสามารถโทรหาแพทย์หรือการแจ้งความเข้าสถานพยาบาลได้โดยเร็ว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการวูบ ชักเกร็ง
คำถาม: สาเหตุของโรคอาการวูบชักเกร็งคืออะไร?
คำตอบ: สาเหตุของโรคนี้ยังไม่เป็นที่ทราบในแนวทางเดียวกัน แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจมีผลมาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผิดปกติในทางพันธุกรรม ความผิดปกติในสมอง เช่น สมองไม่สมบูรณ์จากการเกิด การบาดเจ็บที่ศรีษะ ความผิดฟื้นฟูหรือความผิดปกติจากระบบการทำงานของสมอง สารเคมีภายในสมองที่ผิดปกติ เช่น การขาดออกซิเจนในสมองหรือสารเคมีบางประเภทในสมองขาดหรือมากจนเกินไป

คำถาม: โรคอาการวูบ ชักเกร็งสามารถรักษาหายได้หรือไม่?
คำตอบ: โรคอาการวูบ ชักเกร็งยังไม่สามารถรักษาให้หายได้อย่างสมบูรณ์ แต่สามารถควบคุมอาการให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยใช้ยาเพื่อควบคุมอาการชัก หากยาไม่เพียงพอเพื่อควบคุมอาการ อาจใช้วิธีการรักษาอื่น เช่น ตัดต่อส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่องสว่าง แต่วิธีการเหล่านี้จะใช้เฉพาะบางกรณีเท่านั้น

คำถาม: เมื่อเกิดอาการวูบ ชักเกร็งผู้ป่วยควรทำอย่างไร?
คำตอบ: หากผู้ป่วยมีอาการวูบ ชักเกร็ง ควรทำการดูแลผู้ป่วยให้เรียบร้อย เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย รักษาการทรวงอุณหภูมิและดูแลสุขอนามัย โดยถ้าอาการต่อเนื่องนานเกินไปและเข้าเกณฑ์ความขึ้นร้าวของการชัก ควรนำผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ในสรุป อาการวูบ ชักเกร็งคืออาการที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับความผิดปกติของเซลล์ประสาทในสมอง สาเหตุที่มาจากหลากหลายปัจจัยทำให้แพทย์ยังไม่สามารถกำหนดสาเหตุของโรคได้ชัดเจน อาการของผู้ป่วยก็มีความหลากหลาย แต่สามารถควบคุมอาการได้ดี การรักษาอาการวูบ ชักเกร็งจำเป็นต้องใช้วิธีรักษาแบบบางแบบให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการควบคุมอาการได้ ถ้าอาการมีอาการร่างกายมากขึ้น หรืออาการมีลักษณะสลับสับเป็นแบบนี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและวิธีการรักษาที่เหมาะสม

โรคลมชัก อาการทางจิต

โรคลมชัก อาการทางจิต: สาเหตุ อาการ วิธีการรักษา

โรคลมชัก หรือที่เรียกกันในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Epilepsy เป็นภาวะสุขภาพที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน โดยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มากขึ้น โรคลมชักเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้มากๆ ด้วยอาการทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทีและไม่คาดคิด ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก อาการทางจิต สาเหตุ และวิธีการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

โรคลมชักคืออะไร?

โรคลมชัก หรือ Epilepsy เป็นภาวะสุขภาพที่สมองก่อให้เกิดการไฟกระพริบ (Seizure) โดยมีอาการของร่างกายและจิตใจที่ก่อให้เข้าใจว่าเป็นการลมชัก อาการทางจิตเข้ามามีส่วนผสมด้วย ซึ่งอาจแสดงออกเป็นการมีความวิตกกังวล รู้สึกหดหู่ อารมณ์เสีย หรือยังอาจมีลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนที่ง่ายต่อการรับรู้
โรคลมชักสามารถเกิดขึ้นที่ผู้ป่วยได้เมื่อมีการแพร่ระบาดของความผิดปกติในสมองที่เกี่ยวข้องกับคลื่นไฟฟ้ารูปร่างใหม่ ซึ่งผิดปกติจากการกระจายคลื่นไฟฟ้าผ่านเนื้อเยื่อสมองไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

โดยทั่วไปแล้ว โรคลมชักจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรคลมชักเฉพาะสิ่ง (Focal Seizure) และ โรคลมชักรุนแรง (Generalized Seizure) ในกรณีของโรคลมชักเฉพาะสิ่ง อาการจะเกิดขึ้นจากส่วนที่ควบคุมการกลั่นสารเคมีต่างๆในสมองเช่น ส่วนหน้าสมอง ส่วนข้างหลังของสมอง หรือส่วนอื่นๆของสมอง เป็นต้น ส่วนในกรณีของโรคลมชักรุนแรง อาการจะเกิดขึ้นทั่วทั้งสมองทันทีที่มีการไฟกระพริบ โดยไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเริ่มต้นจากส่วนไหนของสมองก่อน

อาการทางจิตของโรคลมชัก

อาการทางจิตต่อเนื่องหลังจากการไฟกระพริบอาจส่งผลให้ผู้ป่วยแสดงอารมณ์ที่ผิดปกติ บางครั้งอาจมีอาการรู้สึกสับสนหรือดูเงียบเหงา บางรายอาจมีความวิตกกังวลที่สูงขึ้น หรือมีลักษณะการตื่นตระหนกฉุกเฉิน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ (น้อยกว่า 5 นาที) และจากนั้นป่วยกลับมาเป็นปกตินอกจากอาการทางจิตนั้นๆได้ โดยระยะเวลาที่ผู้ป่วยใช้ในการที่จะกลับคืนสภาพปกติอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของผู้ป่วยเอง

สาเหตุของโรคลมชัก

สาเหตุของโรคลมชักยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม วิจัยใหม่ๆ ได้เสนอสมมติฐานที่ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก อาจมีความสัมพันธ์กับการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางในสมอง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของสารเคมีที่ได้รับผิดปกติจากเซลล์ในสมอง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติที่ตุ่มเกรียมสมองหรือกายสิ่งที่มีความหนาแน่นสูง เช่น เนื้องอกสมอง ก้อนอายตับ หรือความผิดปกติในระบบไฟฟ้าในสมองเมื่อเกิดการสะเทือนของสมอง (Head injury) ก็อาจเป็นสาเหตุที่สำคัญสำหรับบางรายด้วย

การรักษาโรคลมชัก

โรคลมชักจัดเป็นภาวะโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมได้ แต่ขึ้นอยู่กับอาการและระดับของโรคว่าเป็นระดับน้อย กลาง หรือรุนแรงพอให้สามารถคาดหวังได้ว่าผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เท่าใด การคลายกังวลและเสริมสร้างความมั่นคงส่วนใต้สำคัญเป็นอีกสิ่งที่สำคัญในการดูแล นอกจากนี้ยังมีทางเลือกทางการแพทย์ในการรักษาโรคลมชักด้วยยาอาจทำได้

FAQs เกี่ยวกับโรคลมชัก อาการทางจิต

คำถาม: ปัจจัยใดที่อาจเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคลมชักทางจิต?
คำตอบ: ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาว่าคำตอบเป็นอย่างไร แต่วิจัยล่าสุดได้โปร่งใสว่าการกำเริบความวิตกของร่างกายและจิตใจอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจช่วยลดอาการลมชักทางจิตได้

คำถาม: โรคลมชักสามารถรักษาหายได้หรือไม่?
คำตอบ: โรคลมชักเป็นภาวะเรื้อรังที่สามารถควบคุมได้ แต่ยังไม่มีวิธีรักษาที่สามารถเข้าถึงโรคโดยตรง เท่าที่ทราบมา ยาดูดสารประสาทบางชนิดอาจช่วยควบคุมอาการลมชักได้บ้าง

คำถาม: โรคลมชักสามารถมีอาการที่แสดงทางจิตได้ทุกครั้งหรือไม่?
คำตอบ: ไม่ใช่ทุกครั้ง อาการที่แสดงทางจิตอาจเกิดขึ้นได้แต่ไม่เป็นทุกครั้ง และอาการที่แสดงอาจหายไปเองหลังจากที่เริ่มเกิดการไฟกระพริบไปแล้ว

คำถาม: สามารถป้องกันการเกิดโรคลมชักได้อย่างไร?
คำตอบ: ไม่มีวิธีป้องกันการเกิดโรคลมชักได้อย่างแน่นอน แต่สำหรับบางกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่ เช่น มีความผิดปกติของสมอง หรือเคยเจ็บปวดหัวเพียงครั้งเดียว จะควรปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมอาการที่เป็นไปได้

คำถาม: จะต้องทำอย่างไรเมื่อเห็นผู้อื่นที่แสดงอาการลมชัก?
คำตอบ: เมื่อเห็นผู้อื่นที่มีอาการลมชัก ควรทำตามขั้นตอนการช่วยเหลือแบบเบื้องต้นได้แก่ 1) อยู่ให้ไกลจากสิ่งกีดขวาง 2) วางผู้ป่วยให้นอนบนพื้นที่แข็งแรง 3) หมอบหลีกเลี่ยงการเสียบอะไรเข้าไปในปาก และ 4) ให้พื้นที่และอากาศเป็นปกติรอให้บุคคลลมชักกลับมาสภาพปกติ

คำถาม: ผู้ป่วยที่มีโรคลมชักสามารถใช้ยาช่วยในการควบคุมอาการได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ ยาบางชนิดที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางในสมองอาจช่วยควบคุมอาการลมชักได้ แต่ควรปรึกษาและได้รับคำแนะนำจากแพทย์เป็นอย่างดีในการใช้ยา

พบ 23 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สาเหตุ การ ชัก.

ทำความรู้จัก “โรคลมชักในเด็ก” - โรงพยาบาลศิครินทร์
ทำความรู้จัก “โรคลมชักในเด็ก” – โรงพยาบาลศิครินทร์
พ่อแม่ต้องรู้! เมื่อ “ลูกชัก” ต้องทำอย่างไร ? | Ged Good Life ชีวิตดีดี
พ่อแม่ต้องรู้! เมื่อ “ลูกชัก” ต้องทำอย่างไร ? | Ged Good Life ชีวิตดีดี
ช่วยเหลือ ผู้ป่วยลมชัก ต้องรู้ “ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด” - โรงพยาบาลศิครินทร์
ช่วยเหลือ ผู้ป่วยลมชัก ต้องรู้ “ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด” – โรงพยาบาลศิครินทร์
โรคลมชัก - อาการ, สาเหตุ, การรักษา - พบแพทย์
โรคลมชัก – อาการ, สาเหตุ, การรักษา – พบแพทย์
โรคลมชัก (Epilepsy)
โรคลมชัก (Epilepsy)
โรคลมชัก (Epilepsy)
โรคลมชัก (Epilepsy)
ทำไมโรคลมชักในเด็กวัยเรียนจึงสำคัญ
ทำไมโรคลมชักในเด็กวัยเรียนจึงสำคัญ
โรคลมชัก (Epilepsy)
โรคลมชัก (Epilepsy)
The Doctors : การดูแลและรักษาเด็กที่เป็นโรคลมชัก #Shorts - Youtube
The Doctors : การดูแลและรักษาเด็กที่เป็นโรคลมชัก #Shorts – Youtube
อาการชักจากไข้สูง (Febrile Seizures) | โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
อาการชักจากไข้สูง (Febrile Seizures) | โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
โรคลมชัก กับการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น - พบแพทย์
โรคลมชัก กับการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น – พบแพทย์
ภาวะชักจากไข้สูงในเด็ก | รพ.เด็กสินแพทย์
ภาวะชักจากไข้สูงในเด็ก | รพ.เด็กสินแพทย์
ช่วยอาการลมชักถูกวิธี ไม่ต้องกลัวกัดลิ้น - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ช่วยอาการลมชักถูกวิธี ไม่ต้องกลัวกัดลิ้น – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รู้ทัน โรคลมชัก รับมือได้
รู้ทัน โรคลมชัก รับมือได้
โรคลมชักในผู้ป่วยเด็กเรื่องไม่เล็ก และรักษาได้ : Rama Focus 4 ก.ย. 62 - รามา แชนแนล
โรคลมชักในผู้ป่วยเด็กเรื่องไม่เล็ก และรักษาได้ : Rama Focus 4 ก.ย. 62 – รามา แชนแนล
หมาชักเกร็ง สุนัขมีอาการเกร็งท้อง สมุนไพร รักษาโรคลมชักในสุนัข สุนัขมีอาการเกร็งทั้งตัว สุนัขมีอาการ - Youtube
หมาชักเกร็ง สุนัขมีอาการเกร็งท้อง สมุนไพร รักษาโรคลมชักในสุนัข สุนัขมีอาการเกร็งทั้งตัว สุนัขมีอาการ – Youtube
โรคลมชัก (Seizures/Epilepsy)/ลมบ้าหมู (Grand Mal) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น
โรคลมชัก (Seizures/Epilepsy)/ลมบ้าหมู (Grand Mal) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น
โรคลมชักในผู้หญิง และผลกระทบ | Www.Cimjournal.Com
โรคลมชักในผู้หญิง และผลกระทบ | Www.Cimjournal.Com
โรคลมชักในเด็ก | รพ.เด็กสินแพทย์
โรคลมชักในเด็ก | รพ.เด็กสินแพทย์
ลูกชักหรือหัวเราะ? หมอเผยสาเหตุอาการชักแบบหัวเราะ ที่พ่อแม่ควรรู้
ลูกชักหรือหัวเราะ? หมอเผยสาเหตุอาการชักแบบหัวเราะ ที่พ่อแม่ควรรู้
เจอคนกำลังชักอยู่ตรงหน้า จะช่วยเหลือยังไงดี? - See Doctor Now
เจอคนกำลังชักอยู่ตรงหน้า จะช่วยเหลือยังไงดี? – See Doctor Now
เมื่อลูกชัก…อย่ามัวแต่อึ้ง รีบตั้งสติ แล้วทำตามนี้! | โรงพยาบาลเปาโล - Paolo Hospital
เมื่อลูกชัก…อย่ามัวแต่อึ้ง รีบตั้งสติ แล้วทำตามนี้! | โรงพยาบาลเปาโล – Paolo Hospital
โรคลมชัก เป็นโรคสมองในเด็ก สาเหตุ อาการ การรักษา | รพ.นนทเวช
โรคลมชัก เป็นโรคสมองในเด็ก สาเหตุ อาการ การรักษา | รพ.นนทเวช
โรคไข้ชักในเด็ก - โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
โรคไข้ชักในเด็ก – โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
อาการชัก
อาการชัก” เกิดตอนลูกมีไข้หรือตอนไหนได้บ้าง? – July 2023 | Motherhood Thailand
วูบ หน้ามืดหมดสติ ไม่ใช่เรื่องธรรมดา รีบหาสาเหตุก่อนมีอันตรายถึงชีวิต!! - โรงพยาบาลเวชธานี
วูบ หน้ามืดหมดสติ ไม่ใช่เรื่องธรรมดา รีบหาสาเหตุก่อนมีอันตรายถึงชีวิต!! – โรงพยาบาลเวชธานี
สัญญาณเตือนโรคลมชัก
สัญญาณเตือนโรคลมชัก
ชักในทารกแรกเกิด (Convulsion In Newborn) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น
ชักในทารกแรกเกิด (Convulsion In Newborn) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น
ไข้ชัก โรคที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน
ไข้ชัก โรคที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน
การพยากรณ์ภาวะชักต่อเนื่อง
การพยากรณ์ภาวะชักต่อเนื่อง
เมื่อลูกน้อยชักจากไข้ - Youtube
เมื่อลูกน้อยชักจากไข้ – Youtube
กรุงเทพธุรกิจ]
กรุงเทพธุรกิจ] “สถาบันประสาทวิทยา” เผย อาการชักแบบหัวเราะพบได้ตั้งแต่กำเนิด ในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีอาการหัวเราะแบบไม่มีเหตุผล เป็นพักๆ เสียงหัวเราะไม่ได้เกิดจากความขบขัน หรือ มีความสุข และอาจจะตามด้วยอาการชั
ชักจากไข้สูง พ่อแม่ควรดูแลลูกและรับมืออย่างไร? - Amarinbabyandkids
ชักจากไข้สูง พ่อแม่ควรดูแลลูกและรับมืออย่างไร? – Amarinbabyandkids
อาการชัก และสัญญาณรุนแรงที่ควรนำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์ - พบแพทย์
อาการชัก และสัญญาณรุนแรงที่ควรนำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์ – พบแพทย์
โรคลมชัก การตรวจวินิจฉัยและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น | Latest News For Doctors, Nurses And Pharmacists | Multidisciplinary
โรคลมชัก การตรวจวินิจฉัยและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น | Latest News For Doctors, Nurses And Pharmacists | Multidisciplinary
เมื่อคุณ หรือ คนใกล้ตัว มีอาการชักหรือลมบ้าหมู (Seizure)
เมื่อคุณ หรือ คนใกล้ตัว มีอาการชักหรือลมบ้าหมู (Seizure)
บทความเรื่อง รู้เท่าทัน “โรคลมชักในเด็ก” อันตรายกว่าที่คิด รู้ก่อน รักษาได้ก่อน - โรงพยาบาลสินแพทย์
บทความเรื่อง รู้เท่าทัน “โรคลมชักในเด็ก” อันตรายกว่าที่คิด รู้ก่อน รักษาได้ก่อน – โรงพยาบาลสินแพทย์
Lunio ไขคำตอบ: ทำไมร่างกายถึงมีอาการชักกระตุกขณะนอนหลับ เกิดจากอะไร ?
Lunio ไขคำตอบ: ทำไมร่างกายถึงมีอาการชักกระตุกขณะนอนหลับ เกิดจากอะไร ?
ช่วยเหลือ ผู้ป่วยลมชัก ต้องรู้ “ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด” - โรงพยาบาลศิครินทร์
ช่วยเหลือ ผู้ป่วยลมชัก ต้องรู้ “ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด” – โรงพยาบาลศิครินทร์
โรคลมชัก
โรคลมชัก
รู้ทัน! อาการชักของลูก พร้อมรับมืออย่างคุณพ่อคุณแม่มือโปร | โรงพยาบาลเปาโล - Paolo Hospital
รู้ทัน! อาการชักของลูก พร้อมรับมืออย่างคุณพ่อคุณแม่มือโปร | โรงพยาบาลเปาโล – Paolo Hospital
อาการชัก
อาการชัก” เกิดตอนลูกมีไข้หรือตอนไหนได้บ้าง? – July 2023 | Motherhood Thailand
หน้ามืด วูบ หมดสติ อาจคร่าชีวิตคุณ จากโรคหัวใจ หรือโรคทางสมอง
หน้ามืด วูบ หมดสติ อาจคร่าชีวิตคุณ จากโรคหัวใจ หรือโรคทางสมอง
เปิดข้อมูลอันตราย! ผู้ป่วยลมชัก 90 % ยังขับรถ เสี่ยงเกิดอาการไม่รู้ตัว | Hfocus.Org
เปิดข้อมูลอันตราย! ผู้ป่วยลมชัก 90 % ยังขับรถ เสี่ยงเกิดอาการไม่รู้ตัว | Hfocus.Org
โรคลมชักชนิดเหม่อ (Absence Epliepsy) : อาการ สาเหตุ การรักษา
โรคลมชักชนิดเหม่อ (Absence Epliepsy) : อาการ สาเหตุ การรักษา
โรคลมชัก สแกนก่อน รักษาได้ | Bangkok International Hospital
โรคลมชัก สแกนก่อน รักษาได้ | Bangkok International Hospital
10 สัญญาณ “มะเร็งสมอง” - Vejthani Hospital
10 สัญญาณ “มะเร็งสมอง” – Vejthani Hospital
อาการชักในเด็กเกิดจากอะไร อันตรายหรือเปล่า!? - Jaotourlek :: เจ้าตัวเล็ก เว็ปรู้ใจของคุณแม่ และคนท้อง ::
อาการชักในเด็กเกิดจากอะไร อันตรายหรือเปล่า!? – Jaotourlek :: เจ้าตัวเล็ก เว็ปรู้ใจของคุณแม่ และคนท้อง ::
โรคลมชัก ในเด็ก | รพ.เด็กสินแพทย์
โรคลมชัก ในเด็ก | รพ.เด็กสินแพทย์
Rediscover Your Life | Bangkok International Hospital
Rediscover Your Life | Bangkok International Hospital

ลิงค์บทความ: สาเหตุ การ ชัก.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ สาเหตุ การ ชัก.

ดูเพิ่มเติม: thuthuat5sao.com/category/may-tinh

Đánh giá bài viết này post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *