Chuyển tới nội dung

WordPress

cách tạo mục lục cho bài viết Wordpess

Mục lục bài viết trên websiet để làm gì ? Cách cài đặt Plugin Fixed TOC

  • bởi

Mục lục bài viết là tóm tắt lại bài viết của bạn trên website bằng những thẻ tiêu đề H1,H2,H3,H4 giúp người đọc có thể tìm nhanh đến mục cần đọc hoặc xem mình đang đọc đến đoạn nào của bài viết rồi, và đặc biệt với các website có tạo mục lục thì sẽ giúp google index bài viết của bạn nhanh hơn.